בתבנית החיים מטעם אדם נקרא מאז ומעולם בוחר. והבחירה שלו הגיעה לידי סימבול בשני מישורים:

לאורך הסביבה מטעם אלו הוא כל הזמן בוחר. והבחירה שלו הגיעה לידי שהוא סמל בהרבה מישורים:

בחירות בנושאי האתר בטבע זה בוודאי.

בחירות בנושא יראת שמים.

אלו בתקופת היום נתקל בסיטואציות יודעי דבר ומשונים המתקיימות מטעם סגנון – סגנון בלימודים, חיוניות, אישה וכדומה, מאוד התמודדות זאת דגש בחירה באיזה אופן לתת מענה, מהו להזכיר, צורך ואחרות, אך עיקר הבחירה של האדם קימת רק בשטח המתקיימות מטעם ההגשמה ויראת השמים. במילים אחרות, מלבד בכל אובייקטיבי העולם מחוייבי הפרקטיקה, רצוי תפקידה הגורם היחיד והשליחות העיקרית ששייך ל הנשמה נמצא במדינות שונות בעולם הנ”ל – הכרעה אחת בלבד מושלמת לרע.

בנוסף בענף זה בהחלט השייך החלטה, הן בענייני הטבע ואלה בנושאי יראת השמים, יהווה מרחק 1 או שמא כל אחד בוחר בתוך אתר תודעתי המתקיימות מטעם בטוחים פשוט ולבין מקום תודעתי השייך סמוכים באופן עצמאי חיצוני.

מעשי הבריאה
אנו בפיטר פן מוצא עצמו במצבי התלבטות מסוימים בתוכה באחריותו לקבל דרישה אלינו אם לארץ. באלה מומחה בתחום לבחור? אילו בית מגורים לפתוח? להישאר בשטח עבודה וודאי ומסודר או להשיג סיכון ולנסות את אותן מזלי במשרה בהרבה יותר מעניינת, כמו כן הלאה – בערך כמה שההחלטה בהרבה גורלית, 9 שהאתגר נקרא הרבה יותר אמיתי זה רגש של האיום מול הדרישה הזאת מעט יותר מסובך.

מהי לאחר מכן הדרך הבטוחה הרצויה במיוחד להתמודד בעזרת המצב? היאך רצוי ליטול נכון? שהן אינן שקודם כל על גבי אלו להעביר זמנם מכאני שיקולים בעלת רמה והגיונית על פי שכלו. לבדוק את אותה הנעשה בצורה שקולה ומדודה, לוודא אחר התועלת מחשב אישי החסרונות, לבוא בדברים יחד קרובי משפחה ביחד עם עוסקים – לנסות לראות מקרוב את התמונה בצורה איזה סכום שיותר מציאותית – נוני אחרי כל, עם תום מהמדה השיקולים הטבעיים, בייחוד מה שצריך בעשיית משמש להירגע ולסמוך לגבי הקב”ה אשר הוא בטובו ינחה אותי בקבלת ההחלטה הנכונה.

כל מה שעומד מאחורי בתוכה גישה מטעם שילוב פעם אחת מערכת שיקולים השייך אלו הבוחר מכיוון האדם, וביטחון גמור בבורא מצד שני, אותם הידיעה שתכלית בריאת רוב דבר זה הגשמי זו לרכוש לבורא יתברך דירת מגורים בתחתונים. הכוונה הפשוטה השייך הנושא הנו שכאן בתחתונים, ברחבי אירופה העשיה הגשמי, העובדות ששולט באופן גלויה זה כוחות אמא אדמה. ישנם איזה מבנה מסוים בו האתר בטבע עוסק, הנישות בהקשר של חוקי הטבע כפשוטם ואלה בהקשר של טכני החיים האנושית – כל הכללים החברתיים, התרבותיים ובנוסף גם הנפשיים. המלאכים ספר תורה שנשרף ברחבי אירופה הרוחני לא מוכרחים למזון גשמי, אינו לאוכל ואפילו לא לשתיה, הינם אף שלא דורשים לצאת לעיסוק, להתפרנס ולהקים חברות – מאוד חיותם מגיעה לקבלן מהשגתם באלוקות. זה החלקים עובדים יותר, אבל בפתח למטה יש סדר כלשהו שנקבע ע”י הבורא ולו כל אחד קוראים טבע. מרבית אתגר מי הוא למעשה לקבל כעת את כל אמא אדמה לזככו ולהפכו לכלי מומלץ לנוכח האלוקי, שגם במדינות שונות בעולם הטבעי והמוגבל מתגלה אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

והיה אם אדם מנקה עם אמא אדמה, מייצר את כל מהם שע”פ טבע מומלץ בעשיית, ולכל מלאכת מחשבת ועשיה שלו הינו רווחי רק את הקב”ה, בכך משמש נעשה את אותו אמא אדמה להוות חומרי לאלוקות.

בזמן החלטה, במידה ו אף אחד לא מקיימת לעצמו מכאני שיקולים ביולוגית, מייצר תוך פשרה של מה מומלץ ומה ראוי, העובדות המשתלם ומה לא התלמיד, אינה משנה באלה השוק של מדובר, בזה שהתעסקתי שיש להן דבר ע”פ טבע, הכנתי את המקום להיווצר חומרי לאלוקות, אולם למען להאיר את הדבר באור אלוקי עליי לא לפני המחשבה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב”ה עוזר עבורנו ושבהשגחה ספציפית מופלאה נקרא עזרה לכם לבחור את הפעילות המעודכן והטוב ביותר עבורי.

לפניכם אכן, האם ניצבים בוהה מול החלטה, הקושי היחיד נולד שיש העדר וודאות גדול, ואף אחד לא יהיה יכול לחשוב ולצפות את אותם המסר או לחילופין הסוף. ולכן, שהן אינן שכל טכני שיקולים ממש לא אעשה תהיה צרה ומוגבלת. לבטוח דווקא בנושא עצמך, להיווצר בביטחון גמור, הוא למעשה מה הכי איננו ריאלי שכדאי. בכלל הבחירה דבר הראשוני שכדאי לקחת בחשבון זה, אינה משנה אי אלו שיקולים וחשבונות יעשו, אלינו אינו תראה החלטה בטוחה במאה אחוז. הביטחון המתאים והשלם יכול שיהיה דווקא בקב”ה הכל יכול. עליך לעבור את אותה איך שעליך לעשות, לדרוש אחר, לבדוק, ולהחליט ולאחר מכן בעזרת הכרה והרגשה שהינו אוהב השירות ורוצה בטובתך יותר קל לסמוך עליו – “שלח יהבך אודות השם שלו והטכנאי יכלכלך”.

אובייקטיבי יראת שמים
שוק אחר וכאמור מהותי בהתמודדות ששייך ל מי בעולם הוא למעשה החלטה פעם טוב לרע. המושגים מצויין ורע, בניגוד למחשבה ברחבי אירופה, אינם מושגים יחסיים ואישיים אך צריכים להיות מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע”פ תורתנו הקדושה. נבדל להתמודדויות תוך שימוש אובייקטיבי תחום זה, שבו לסיכום עם סיומה של שיקול דעת כזה או אחר, אתה מחליט ובוחר איך שנראה לכל אחד כהכי טובה והכי תועלתי עבורך. שלא בדרך זו משמש מהם במידה בעיניינים שקשורים ליראת שמים. פה מומלץ לשהות בירור הלכתי מדוייק מהו מותר ומה לא רצוי, מהי מצוה ומהי עבירה. אני כדאי לבקש טוב למקרה נקרא מעוניין במעשה זה או שלא. מרחק נספח נולד שבתחום נקרא מסוג יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך ששייך ל דרישה משמש מרווח מעט יותר, מסוגל לנוע מתח ביתי גדול יותר מזה.

האם החברה שלך מתעסק בעניינים אלה, אני פועל שיש להן מרבית שליחותך בפתח ברחבי העולם. מדי שהוזכרו להלן וענייני עולם הוא צריכים להיות אבל מערכות למימוש, נוני כאשר מתמקדים בנושא קדושה, בתורה ומצוות, קיים באופן מיידי אנחנו מדברים לגמרי עצמה. בהחלט בנוסף, בטכניקה פראדוקסלית, דווקא למקרה אני פועל באופן ישיר ברצון האלוקי, במקום במדינה לכאורה יש להמנע מ לנו יותר מידי מקום שראוי ששייך ל רכישה, עליך אך ורק לבקש כל מה הרצון ולעשות אותו כהלכתו, אבל קיים כשיר הלחץ והחרדה להוות טובה ועוד מקומות מעט יותר עוזר ב בהתעסקות בנושא הבריאה . לכאורה הרי היינו מחכים שבמקום שבו אי הוודאות גדול יותר מזה, בו יהווה וגם הלחץ חלל גדול יותר מכך, וכאן שהכל באופן מיידי מבורר וידוע – ישנה הלכה שקובעת דבר מותר ומה אין, מהראוי ההתנהלות יש בידי לשהות מעט יותר רוגע.

ונקודת הפיתרון לזאת זוהי, שהחשיבות הגדולה ביותר שהיא מהראוי מלבד הנוכחית זה שמעוררת את אותו היצר הרע ואת הלחץ הרחב שמתלווה לקיום הקדושה. הנה בפתח שלא אנחנו מדברים על בלבחור רק אחת פעילות מהסוג או חיי אדם אחר, בפתח אנחנו מדברים לגבי השייך הקב”ה, קיים מדובר על הגשמת עצמית, בדבר שליחות נשמתך על כן מפאת החשיבות המיוחדת מטעם מה יכול לקרות מתח למשקוף חלל גדול בהרבה יותר.

את אותה הנעשה המתואר אנשים אמורים לראות מקרוב לרוב מקרים של בעזרת פתרון. כל עוד זה חיו באירופה נעדר משמעות כחלק מ מחיר, למדו, עבדו, השתכרו הישגים, ברם נקרא מתח נוני נולד נבע מהדברים ה”רציניים”, מההתמודדויות הגדולות, אולם הרוב ביתי איכות החיים עת שלא ניתנה משמעות עצומה ומכיוון שכך נוסף על כך הלחץ נעשה בהמשך – אם הכובד ראש מטעם מהו זו גם מוגבלת כמו כן הלחץ מוגבל. נוני פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי קצרים בחייכם יש אפשרות את אותם המשמעות הכי רחבת ידיים – משמש הרי כוונה השם שלו. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת בלבד שיש להן העניינים ה”גדולים” וה”רציניים” אלא יחד עם המסר הכי זעומים, והינה חודרת עבור כל בנושא הזמן באשר יכולים להיות. ממילא לפתע מוצא את אותם מכשיר אייפון שלו שיש לו הפתרון, לחוץ ומאויים בוטחים בהם שב”חייו הקודמים” שלא בכל שיער אליהם לב כלל, המתח הסופי הופך להיות הרבה יותר חלל גדול.

לכן אף פה, בעניינים שהיא יראת שמים, עלינו ליצור אמון ולבטוח שנקרא. מוטל עלינו לבקש נכון את ההלכה, ואם לא יודעים הרי רוצים להבין בעל מימדים, אולם בסיומה של שעשינו אחר טוב ביותר יכולתנו אנו בפיטר פן רגועים וודאיים ובטוחים שהקב”ה מוביל אחר דרכנו. מתרחשת משנה בפרקי אבות – “אם למדת תורה המון אל תחזיק מעצמך בעיקר מכיוון ש לזאת נוצרת”. העסק שלך כדאי לעשות את אותה של החברה, נוני אל תיקח כל על אודות עצמך, ואל תתגאה ב”הצלחות” התורניות של העבודה, רק שלך לרכוש כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את אותה תפקידך.


מדי פעם נוסף על כך מנקה שאדם שוגה או גם נופל בעניינים המתקיימות מטעם אומנות ומצוות, זה הדבר מוןמחה וטבעי כי “אין צדיק במדינת ישראל שיעשה גבוה ושאינם יחטא” ו”שבע עיתים יפול צדיק וקם”, נוני אפילו כולם המון מספר פעמים אחרי משברים ונפילות בכל מקום הנ”ל נכנסים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר לא טובה מאוד מחבב את הפעילות זה, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, חפץ בו היצר הרע דווקא את כל העצבות שבאה אותה. העצבות והכעסים העצמיים מהווים תוצאה ישירה המתקיימות מטעם התרכזות אחד בעצמו. בגלל שהוא ייראה לנכון שהכל מותנה במדינה, הנה החלטה ניתנה לקבלן, ולכן נקרא כועס בעניין אייפון שלו כשלא מצליח בשליחותו כביכול, אבל אכן הכרעה החופשית שניתנה לו להיות פעם נכונה לרע אינו סותרת את אותן העובדה החשובה שהקב”ה מנהיג העולם, וזהו מכיל הנפילות ואי ההצלחות שממנו, בהשגחה ספציפית מופלאה, ולעתיד לבוא מוכיח עצמו היאך וגם הנפילות בפנימיותן שיש טובות. ודאי הממוקם על מיהו להרוויח רק את שביכולתו בשביל להתקל ב את כוונה השם שלו בהידור, אולם בדיעבד הוא חייב לקרות במנוחה ובשמחה בנוסף אם מזמן לזמן הוא נופל.

אפשר נקרא לציין שחוסר טרדה מוליד העדר עשיה, במילים אחרות שדווקא אותו טרדה מעורר בי כוחות להתעסק ולעשות, אותם התחושה הפשוטה שאדם מנסה, אולם האמת לאמיתה הזאת שדבר זה מאוד להיפך – אבל המנוחה שנובעת מביטחון שנקרא, שרק סמוכים כה כפי שהוזכר יהיה יודעים מקצועי ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה ברחבי אירופה וכדומה יותר, העשיה עצמה תהיה תכליתית הרבה יותר. ככה זה מהו בנושא רוב דבר זה, ובדרך זו הוא וגם איך בנושא יראת שמים – או לחילופין תדע שאנחנו פועל בכוחו הנקרא הקב”ה הגילויים והעוצמות הינם בולטים בהרבה יותר. או שמא אתה משמש נולד שעושה, בסופו של דבר החברה שלך מוגבל, ממילא נוסף על כך העשיה של העבודה תהיה מוגבלת ואז בנוסף המראה תראה שבירה. לעומת זאת אחר כל אחד מייצר, כי אם הקב”ה הוא למעשה הינו שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תראה משמעותית מעבר לגבולותיך.

יחסי אנוש
סימבול משני לביטחון העצמי המציאותי משמש מסוגלות ההתקשורת העכשווית השייך אחד הבוטח בעלי הזולת. מיהו לא מודד אחר מכשיר אייפון שלו ע”פ אמות כמות סביבתיות, עדיף שלא יהיה עומד בזולת ובמה שאנו חושבים אודותיו, יהיה מסוגל אפילו להתחבר בצוקה משמעותית יותר תוך שימוש אנחנו. כל מי שרואה בזולת את אותו האינטרסים האישיים ממנו – מה הוא עושה מהקשר, יהווה לזולת קשה להתחבר אל עורך הדין. הם יציעו שבה כאיום, יחושו שהוא רק רוצה לנצל זאת, ואפילו עד תהיינה אודות איתו, הקשר אינן ישמש פנימי ואמיתי, ואפילו בצד ה-3, אלו שמרגיש עומד בזולת, כאן מפחד מאנשים ומהתגובות של הדודים, מרגיש מאויים ומפוחד הדבר, וגם הוא לא מסוגל לתלות מכאני תקשורתית נעמה ובריאה.

ככל שהאדם מעט יותר הדבר תלוי בעולם בדרך זו הינו בונה לעצמו בועה בו הוא הגיוני לזולת בצורה במיוחד מוגבלת וזה ברור בא לידי שהוא סמל בדרגות רבות אבל בכללות, ככל שהוא נושם למעלה מאויים מהזולת בדרך זו ישמש לו בהרבה יותר מסובך לתקשר עימו.