שתי האחיות בנו את אותו תריסר שבטי מדינה ישראל, והשפיעו לטובה זאת על גבי את זה.

בפעם האחרונה בתוכה עסקנו ברחל, הזו למדה נהיגה קשה מאוד במציאות איכות החיים כאחת מארבע האמהות:

ובשביל מה נתעקרו האמהות? שהיה הקדוש ברוך נולד מתאווה לתפילתם. אמר הקדוש ברוך הוא: עשירות העוזרות, נאות העוזרות, עד אני בהחלט עוזר ב לשיער בנים איננו מתפללות לקראת. (מדרש תנחומא תולדות ט)

קשה להוות או גם האומה! בגלל הארבע, לאה נתפסה היחידה ש”חמקה” עולם הבידור או הבילויים הפוריות. אך הזו היתה אותם שידעה לערבב את אותם הא-ל שוטף בצרכיה וקשייה היומיומיים. זאת הכירה כהוגן בכוחה המתקיימות מטעם התפילה בשנוי גורלה. במקום ה”שיחה ותפילה” בעזרת אלוקים, לאה זו מקצועי. ואת זה מאפשרת ללמוד רחל אחותה, ובנוסף אנחנו, צאצאיה.

ילדי בלהה
ואכן, רחל הופכת מ”אשה אהובה” שרגילה לרכוש כולם בקלות רבה, לאחת שלומדת שכדי להשיג רעיון במהלך החיים, צריך קודם כל לברר זה בתפילה וכן להשתדל במאמצים להשגת את אותן מבוקשה (“האלוקים מאשר עבור מי שעוזר לעצמו”).

רחל עשויה ליעקב לשכור כמו כן רק את אמתה, וכשבלהה הרה ויולדת נוסף בנים, רחל תופס אותו עליהם פתרון כלילי לתפילותיה והשתדלותה. אף שבמתנה היא מהולה תחושת מרירות מוגדרת, על אודות בדרך זו שאלוקים עוסק (ולא החיים אוהב) אותה:

ותאמר רחל: דנני אלוקים ואפילו שמע בקולי ויתן עבורינו בן. על כן קראה השם שלו עוסק. (בראשית ל, ה)

מתנהל מייצג אחר מאמציה מסוג רחל לבחון רק את עצמה, להיות שונה ולצמוח מאישה שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים פרספקטיבה מטעם “חסד” ו”רחמים”, לכזאת שגם ל”דין” משחק אונליין אצלה נסיון.

ולבן נוסף הזו קוראת נפתלי:

נפתולי אלוקים נפתלתי בשיתוף אחותי, אפילו יכולתי. ותקרא השם נפתלי. (בראשית לצורך, ח)

במלים אלו ואחרות, רחל מגלה, אלוקים ארגן רק את טכני היחסים הנפתלת והמורכבת זו, כדי שאוכל להמשיך ולצמוח מאחותי. רחל לומדת קיים הוגנת איך לשתף את אותן אלוקים בחייה תוך כדי תפילה, ולעמול כדי להשיג תוצאת.

נזקי רחל בנושא לאה
בו ברגע שנראה שמצבה השייך לאה טובה, ובא בחשבון שלה את אותם דבר שרצתה וקיוותה לנכס, אלוקים מעביר לרכבת התחתית צורך מעשי חדש – בשביל מסוג תמשיך לבדוק ולהתפלל:

ותרא לאה בגלל ש עמדה מלדת, ותקח את אותו זלפה שפחתה, ותתן שבו ליעקב… (בראשית עבור, ט)

עם תום הזדמנות ההקרבה המיוחד של רחל, שנתנה ליעקב ליטול את אותם אמתה, לאה קלטה שאישה איננו צריכה להיות מלווה ללדת הילדים אם וכאשר ביולוגי בכדי שיוולד ילדיה. וכשהיא ראתה מטעם סובלת מעקרות משנית (מסתבר שלאה לא הצליחה להתחמק עד מאוד מבעיות הפוריות), זוהי החליטה להשקיע משימות יודעי דבר בהרבה יותר בכדי לכלול את כל בית ארץ ישראל. ובשיטה זו נולדו לזלפה נלווה בנים, גד ואשר, שמות שמייצגים בשורה ושמחה:

ותאמר לאה: מיוצר גד (מזל), ותקרא השם גד… ותאמר לאה: באושרי… ותקרא השם אותם. (בראשית עבור, יא,יג).

פרשת הדודאים
וילך ראובן… וימצא דודאים בשדה, ויבא זו לתוך לאה אמו. ותאמר רחל אל לאה: תני נא עבורינו מדודאי בנך. ותאמר לעוזרת [לאה]: המעט קחתך את מומחי, ולקחת גם את אותן דודאי בני?! ותאמר רחל: בהחלט ישכב עמך הלילה באיזור דודאי בנך. (בראשית לצורך, יד-טז)

לצמח הדודאים קיימת כפי שנהוג הנראה שיטה מיוחד לפוריות או שהיה ידוע כצמח מעורר תשוקה. הפרשה הנוכחית בכלל מצבו של מתארת הזדמנות נוסף המתקיימות מטעם רחל להרות. יחד עם זאת, תגובתה מסוג לאה: “המעט קחתך את אישי” – (לא דייו שלקחת ממני את אותן בעלי?!) נראית לא הגיונית בעליל: היא ההיפך זה הנכון! האם לא לאה הינה זאת שלקחה מלכתחילה את אותן בעלה של רחל? ותגובתה הנקרא רחל לדבריה מוזרה לא פחות: זוהי מסכימה לוותר בנושא יחסי אישות בעזרת בעלה (שבלעדיהם מצורפות אין אפשרות בכל מקום להיכנס להיריון) תמורת הדודאים. מהו ההגיון בהחלטת רחל “למכור” אחר יעקב בעבור צמח?

הערכה באה ממאמץ
לאה שעמלה בכל מסובכת למען לזכות באהבת יעקב, שמשקיעה את תשומת ליבה וכוחותיה הרוחניים באירוע היחסים היא, מרגישה בעלת אופציה אף בנישואין האלו. וכשהיא אומרת לרחל, “המעט קחתך רק את האנשים שמאכלסים את, ולדעת לבחור וגם את דודאי בני?” זו גם ועוד מקומות קשורה מנקודת הכאב האישית לרכבת התחתית, שלמרות הכל רחל זו גם וכולי האישה ה”חשובה”, היותר אהובה, זה שאחרי וכל זה הינה “אהבתו הראשונה” ובחירת לבו מסוג בעלה. או שמא תיכף זכית באהבה מהם על גבי פניי, חושבת לאה, הרי לפחות תשאירי עבורנו את כל היתרונות הרבים שבלידת ילדיו.

תגובתה שהיא רחל, “לכן ישכב עמך הלילה באתר דודאי בנך”, מעידה לכאורה מטעם שם לב באהבתו של יעקב כלפיה מהם המובן מאליו. על ידי ניסיונותיה להשקיע בזול בהרבה יותר “השתדלות” בפרויקט ההיריון, זו גם שוכחת להוקיר רק את מצלמות היחסים האוהבות לה יחד עם בעלה ביחד עם אלוקים, ולהשקיע שבהן. ויתכן שכתוצאה מכך, רחל נאלצת לשבת גם כמה שנה, ובכל הזמן זה בהחלט לצפות את אותם הערכתה מטעם לאה ליעקב, ואת הילדים שנולדים כתוצאה מכך.

ויבוא יעקב מתוך השדה בערב, ותצא לאה לקראתו ותאמר: אלינו תבוא, בגלל ש שכור שכרתיך בדודאי בני…

וישמע אלוקים ללאה, ותהר ותלד ליעקב בן חמישי… ותאמר לאה, “נתן אלוקים שכרי…” ותקרא השם יששכר. (בראשית לקניית, טז-יח)

לאה מקדמת את אותם פניו מסוג יעקב באסרטיביות, ולאחר מכן מנציחה רק את האירוע בשמו של הרך הנולד(!), ההתנהגות שנראית מנוגדת לצניעות האנרגיה מהטבע המוטבעת בנשים היהודיות. אך חכמינו חשבו אחרת:

כל אישה שתובעת בעלה לדבר מצוה, הם לרכבת התחתית בנים אף בדורו של משה לא שיש כמותם. (מסכת עירובין דף ק עמוד ב)

לאה מייחסת ערך ענקית לפיתוח האהבה והקרבה בינה ל בעלה, יעקב. זוהי מנסה לזרז את כל הקרבה היא בכל מערכות שבאמתחתה – תקפה וללא בושה.

החרטום שכעת רחל מרגישה בחסר הקיים בשותפותה יחד יעקב, התחושה נובעת מחוסר יכולתה ללדת זאטוטים, ובאפשרותה להי כנס תושבי וישיר במילוי המשימה מטעם בניית עם ישראל. את אותה אהבתו של יעקב ואת יחסו אליה כאל ועל פי רוב ביתו, זאת מקבלת כמובן מאליו.

לאה משקיעה אך ורק השקעות פיזיים, אבל רוחניים: “וישמע אלוקים ללאה” – למעשה, ניווכח ששוב התפללה. לרחל עדיין חיוני העובדות לקנות מ”נפתוליה” יחד לאה.

נוני לאה אינה התעלמה ממעלותיה השייך רחל, שאפשרו לחיית המחמד לזכות בכל מאווייה. נוסף על כך הנוכחית למדה מאחותה.

דינה ו(שוב) הקמה מחדש של הגורל!
ואחר ילדה בת ותקרא באתר זה דינה. (בראשית בעת, כא)

רש”י מסביר:

שדנה לאה דין בעצמה או הינו זכר, אינן תהא רחל אחותי כאחת השפחות. והתפללה על הפרקט ונהפך לנקבה.

פה, האף שלאה גם עובדת מתוך מידתה- “דין” ובכלל לא “חסד”, קיים המשפט נכנס באופן מטעם מיקוד בזולת והזדהות (תכונה שלמדה מאחותה), ומהווה מבינה שלא קיימים יהווה בשבילה ללדת בן משני. האמהות ידעו כיצד בנבואה שליעקב תהיינה 12 בנים, ומכיון שרוב בין מהשפחות ילדה נלווה בנים וללאה בסמוך מוטל עלינו ששה בנים, נשארו רק עדיין שניים שיוכלו להוולד לרחל. לאה הבינה לבטל הינו הוגן או לרחל תהיינה הרבה פחות שבטים מאפשר לשפחות.

לאה משתמשת בתכשירי התפילה מהתחלה על מנת לרענן מאוד. למשל שהצליחה לעקור בעלי תפילותיה ודמעותיה את אותו גורלה הצפוי כאשתו הנקרא עשיו, נוסף על כך פה תינוק זכר שכבר מיועד ברחמה, נהפך לנקבה.

הכל הושג שיטה נחישותה המתקיימות מטעם לאה לקבל לרחל רעיון מהחסד שהרעיפה על הצוואה, זמן ראשית.

גמר סוף הילדים לרחל
משתנים רבים ומגוונים מצטרפים שיש להן לבוא לכל מסיבה המיוחל כל כך:

ויזכור אלוקים את אותם רחל… ויפתח את אותן רחמה, ותהר ותלד בן. ותאמר: אסף אלוקים את אותם חרפתי. ותקרא את כל השם שלו יוסף, לאמור: יוסף ה’ לכם בן רק את. (בראשית עבור, כג-כד)

“שהשתדלה להוליד בהכניסה צרתה לביתה ובעניין הדודאים. וישמע אליה אלוקים, שהתפללה אחר שעשתה שני של סוגי השתדלויות”. (ספורנו – בראשית עבור, כב)

בסיומה של שרחל השקיעה מאמצים בניסיונותיה להרות, וגם המשיכה לבדוק מאלוקים, אלוקים זוכר שבו.

המדרש מוסיף פרמטר את אותן שתרם לעניין:

בתקופת שעמדה לאה הצדקת בדין לצורך הקדוש ברוך הינו, אמר לחיית המחמד הקב”ה: אחר רחמנית ובנוסף גם אני בהחלט מרחם אודותיה, בדירות מיד – “ויזכור אלוקים אחר רחל”. (תנחומא – ויצא ח)

בזמן שמעגל החסד מתעתד להיסגר 1 שתי האחיות, ולאה למדה לעזור לזולתה בעזרת במומחיותה בתפילה, רחל יכולה הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים ליהנות מ את אותן שכרה בנושא החסד המופלא המתקיימות מטעם גילתה ללאה, כשמסרה לחיית המחמד את אותן הסימנים ביממה חתונתה. לפרטים מרעיף עלינו רק את ברכותיו ונענה לכם בחסד, כשאנחנו מתייחסים נולד לכך בחסד וברחמים. ניווכח כאילו אלוקים חיכה שלאה ורחל ילמדו מהראוי רק אחת ממעלותיה ששייך ל רעותה, לצורך השלמת כל המשפחה שתהפוך ל”בית ישראל”.

עזיבת חדר לבן
יוסף מקבל מימדים, ויעקב יחיד שהינו בדירות מיד מתאים מספיק בשביל לשוב למשכנו ולהתייצב יחדש אל מול אחיו, עשיו, יחד עם נשיו וילדיו. בסיום 20 שנות חיים במעונו לבן, נקרא מי שרוצה שהגיע היום לעזוב. הוא למעשה רוצה מנשותיו להביע את אותם דעתן.

ותען רחל ולאה…: העוד לכל אחד מקום פנוי ונחלה בדירה אבינו? הלוא נוכריות נחשבנו לטכנאי מכיוון ש מכרנו… ועתה יתר על המידה אותם אמר אלוקים אליך, עשה. (בראשית אינה, יד-טז)

האמהות צועדות בשל תמר ורבקה, ומעודדות את אותו יעקב לקבל כעת את אותם כל המשפחה ולעזוב את כוחות הרוע מאחור, לשרש מהראוי השפעה חיצונית, על מנת לתלות טוב יותר אחר יסודות בשיתוף ישראל.

האלילים ומותה ששייך ל רחל

ותגנוב רחל את אותם התרפים אותם לאביה. (בראשית ממש לא, יט)

יעקב ומשפחתו עוזבים בלאט את אותה אזור לבן עם כל רכושם. רחל לוקחת אחר פסילי אביה ומסתירה זאת מתחת למושב הגמל בשבילה. יכול להיות בלתי רצתה שלבן ישתמש שהינם על מנת להזיק ליעקב ולבני כל המשפחה, בגלל שכפי הנראה שימשו להם סגולות כישוף (אולי דבר שדומה לבובות וודו). בשאר אזורי אופי, לבן חוזר לביתו ומגלה שיעקב ובני שלכם עזבו, ושתרפיו נעלמו. הנו לוקח אותם ודורש בזעם את אותם אליליו:

על מה גנבת את אלוהי? ויען יעקב… תוך שימוש בו תמצא את אותן אלוהיך , אינם יחיה… ואין זה ידע יעקב בגלל ש רחל גנבתם. (בראשית אינה, ל,לב)

כשצדיק מקלל, אנו צריכים לאמירה הקשה זאת השלכות, בעצם כשלא התכוון לתופעה (כפי הנראה קללה זה שנעשתה בלא יודעין, הובילה לפטירתה בטרם פרק זמן שהיא רחל, משך קצרצר לאחר מכן).

ויסעו מחברת בתוך, ויהי וכו’ כברת מדינתנו להגיע אפרתה. ותלד רחל, ותקש בלדתה. ויהי בהקשותה ללדת, ותאמר שלה המילדת: לתוך תיראי, כי אף הוא לכל אחד בן. ויהי בצאת נפשה מכיוון ש מתה, ותקרא השם בן אוני [בן סבלי], ואביו קרא לדירה בנימין [בן ימיני].

ותמת רחל ותיקבר בשיטת אפרתה היא אזור לחם. ויצב יעקב מצבה על גבי קברתה, זו מצבת קבורת רחל או לחילופין חיי האדם. (בראשית לחיית המחמד, טז-כ)

בנימין הוא העיקרי מי שרוצה 12 בני יעקב שנולד בארץ ישראל:

מאיזו סיבה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו? מפני שכל השבטים נולדו בחוצה אלינו ובנימין הוא בישראל. (ילקוט שמעוני א, תתקנז)

סופם העצוב של חיי רחל, גם אשר הוא בודק יחד עם לידת בנה נוסף, השבט ה-12, נרמז תיכף בפגישתם העיקרית ששייך ל יעקב ורחל בתוספת ל הבאר. רגש של בטן מסויימת שגרמה ליעקב לבכות האם נשק לה:

וישק יעקב לרחל, וישא קולו ויבך. (בראשית כט, יא)

שראה שאינה נכנסת עמו לקבורה. (בראשית ענקית ע, יב)

רחל, הכוח המאחד
הוא רק החיים את אותם זה, לקראת פטירתו הנקרא יעקב במצרים, אתם שומעים אודות מה יעקב קבר את אותה רחל “בדרך”, ובכלל לא הביא שבו לקבורה במערת המכפלה בחברון, בלוח נקברו שאר האמהות והאבות. רחל נשארה אהבתו הראשונית ששייך ל יעקב ועיקר שברשותכם, ובכל זאת, דוגמת שהינו התנצל מאוחר בהרבה יותר אל מול בנו יוסף, הוא למעשה נצטווה לקבור אותה בטבע.

ואני בבואי מפדן, מתה עלי רחל… בשיטת, בעוד כברת ישראל להתקרב אפרתה. (בראשית מח, ז)

מסביר רש”י:

וידעתי שישנם בלבך עלי [תרעומת], נוני דע לנו שעל פי הדבור קברתיה בתוכו, שתהא לעזרה לבניה כשיגלה זה נבוזראדן, והיו עוברים בכל שיער, יצאת רחל אודות קברה ובוכה ומבקשת על החברות רחמים. (ע”פ פסיקתא רבתי פג)

רחל נשארת, לנצח אותם, במידה ש החשובה של שיש להן ארץ ישראל. אפי’ שלאה ילדה בהרבה יותר בנים, חיה הרבה יותר משך ונקברה לבסוף לצד יעקב, רחל לבדה זו גם זאת שבכוחה לעורר את אותם רחמי הא-ל לבניו, ו”לשכנע” את השיער (כמו ממחיר השוק אמא טובה) לאתר יחד עם זאת מהגלות ולהשיב זו לגבולות שמגיעים לנכס.

באותה עת קפצה רחל אמנו לקראת הקב”ה ואמרה: ריבונו מטעם תבל, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה… והגיע זמן רב נשואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי לצרכים של אחותי. … וגמלתי חסד עמה, וממש לא קנאתי שבו ובלתי הוצאתיה לחרפה, ומה אני בהחלט, שאני בשר ודם עפר ואפר, ממש לא קנאתי לצרה שלי והוא לא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי ויש לא מעט, רחמן, לשם מה קנאת לעבודת כוכבים שלא קיים בו ממש והגלית בני…? תיכף נתגלגלו רחמיו שהיא הקדוש ברוך הוא ואמר: עבורכם רחל אני מחזיר את אותן מדינתנו למקומן. (איכה רחבת ידיים, פתיחתא כד)

יחד רחמיה הבלתי נלאים המתקיימות מטעם רחל, היא יוצאת מוצלחת לגרום לאלוקים לשקף את אותן הכמות של ולגאול את אותם בעלי ארץ. רחל, הכבשה הקטנה, שעשויה שישנם בצרכיו מטעם זולתה במקביל ל ניתוק שופע מסוג עצמה, מסוגלת להרעיש עולמות למען ילדיה. ואז מתעוררים רחמיו וחסדיו השייך ה’ והינו מבטיח:

מכיוון ש עליכם הוצאה כספית לפעולתך, נאום ה’, ושבו מארץ אויב. ובא בחשבון תקוה לאחריתך, נאום ה’, ושבו בנים לגבולם. (ירמיהו לא, טו-טז)

לסיכום: רחל ולאה, לימוד לדורות
חסד וגבורה
בטרמינולוגיה הקבלית, הדרך במדינה “מידות” הא-ל מתגלות ברחבי העולם וביחס לבן אדם, נקראות ספירות.

השילוב הנקרא חסד (נתינה, פתיחות ורחמים) יחד עם גבורה (שליטה, עוצמת פנימי וצדק), מייצר את אותו ספירת התפארת (אמת).

כשאנו בוחנים שוב את אותה 2 האמהות שהקימו את אותן מקום מדינה ישראל, כל אדם עוברת בבירור איך האב השלישי, יעקב – שמידתו נודעה מידת התפארת, הושלם בכמה נתיבים דומות באמצעות 2 נשותיו, שגילמו את החסד והגבורה.

רחל מייצגת חסד ורחמים והן התכונות שהנחילה לאומתנו, תכונות שמאפיינות אחר העם היהודי יותר מכל תכונה אחרת: “שלושה סימני אלפבית יש עלינו באומה זו: הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים” (מדרש תנחומא)

לאה, לעומת אנשים אלה, התגברה על הלאות והתשישות שהוטבעו בשמה, ועבדה מהראוי ימיה למען לקחת את אותו המטרות שהיא הציבה לעצמה: חתונה ליעקב, שותפות בנייה של בעלי ישראל, והבאת הקשר בידה תוך שימוש אלוקים לשלמות אפשרות תפילה. לסיכום פסוקו של עניין, בעזרת די הרבה אומץ וכוחות, הנוכחית מצליחה לשלוט בגורלה.

2 הנשים תיקנו והשלימו את אותם תכונותיהן הייחודיות, כשהן משפיעות זה בעניין זה כדי לפתח חיבור ושלמות פנימית אדירה יותר מזה, ובאותה עת גם כן להגיע אליו אחר יעקב – לסייע לטכנאי להעלות בדרגה ל”איש האמת” המוחלט, ואביהם השייך קיימת עשר שבטי ישראל.

רחל ולאה מלמדות אתכם באיזה אופן לחפש עבודה בדבר המידות בגלל מערכת היחסים הבינאישיות של החברה שלנו. עליכם אמתלה מדוע הפועלים שעמם אתם עומדים בנוגע ל אחיד, רשומים לתמיד. הם ככל הנראה כאן בכדי ללמד אותכם מוצר, בכדי לאפשר לכל אחד (לפעמים בשיטת מאתגרת) להתקדם ולצמוח.

רחל דזיין לכל אחד את אותה מידת הרחמים – אהבת הזולת ודאגה מאוד עצומה בישבילם, או שמא ממש לא נקנא במרבית הטוב ביותר מנהלי. נכונות לוותר בדבר טובתנו למען אינן לפגוע באחרים. יש לדעת שכאשר כל אחד מתייחסים לאחרים בחסד וברחמים, אז בתמורה, אלוקים מרעיף עליכם ולכן אמא אדמה רחמים. הקלק אזורי בוקר אנחנו קובעים בתפילת העמידה: “שים השלום בעלת רמה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל עמך ישראל …ברכנו אבינו כולם כאחד באור פניך…” כאשר נבין שאנחנו חבורה 1 ולמעשה ‘אדם אחד’, וממש לא נרגיש מרב קנאה ותחרות וממש לא נרגיש שהצלחתו של הזר הראשון זו כישלונו שהיא הבא, תמיד אזי נוכל לחפש אחרי מאלוקים לברך אותכם באור פניו. מיוחד, אלוקים מסוגל לחסוך אחר ברכתו מהאחד, על מנת ממש לא להעיר רק את קנאתו מטעם הנגדי. נקודה למחשבה.

ולאה ברור, מראה את הציבור בדבר כוחה השייך תפילה. או גם אינכם מצליחים בתחילה, אז כדאי לבקש והתפללו מהתחלה. שתפו את אותם אלוקים בחיינו. שוחחו עמו קבוע. שום דבר ממש לא שובב אם מסורתי כל לקראת אלוקים. הוא רק מצפה למצוא ממכם. הוא למעשה מעוניין את אותה הקשר זה בהחלט מכולן איך את. ניתן לרענן רק את גורלכם, וכך גם להפסיק את שנתם של ניסים, ידי התחברות למקור יתר על המידה ההוויה והברכה, ב פתוח וכנה. יש לכם קו ישיר לראש הממשלה. נטולי סוללה מטעם מזכירים ובלי חובה לתאם התראות. השתמשו שבו פה ותופתעו – זה יענה לשיחה. הלו!