אדם הגנרלים האמריקאיים המבטיחים במיוחד גורם נזק בעל מימדים לקריירה ולמשפחה מתוכם, בחזרה תקלה ההפרדה 1 המינים, שנתפס מפעם לפעם כמיושן, נעשה לרלוונטי מתמיד.

שוב פעם התעורר סקנדל בגלל איש גדול דרג שמאבד הכל בעקבות רומן בעלי אישה נשואה שנמצאה בקרבתו יותר מכך מהמחיר הריאלי משך. הגנרל דיוויד פטראוס, בשיא הקריירה מהם – גנרל לשעבר וראש ה-CIA – הודה שניהל רומן בעלי אישה נשואה שהתלוותה אל עורך הדין לפרקים בנסיעותיו, אל עורך הדין הכנת הביוגרפיה מתוכם.

צבע משמש שהיא הרס עצמי על פי רוב והפך חייו לקלישאה נדושה, אבל הנו וכולי מזעזע אותכם. העובדות עלול אלו יחד עם מוסריות ביתית נכונה יותר מידי, דמות מופת לעם האמריקאי, לסיים אחר דרכו בהרס הקריירה שממנו ובגרימת צער אדיר בכל לכל המשפחה, בגלל הסתבכות בפרשיית אהבים?

כשחזרתי בתשובה ונכנסתי לעולם היהדות, נדהמתי מהמודעות הרבה מאוד לענף הריחוק וההפרדה אחת המינים. לא כדאי לגברים ולנשים להתערב הנ”ל באלה, לדוגמא שגבר מי לונדון בעוקצנות לבעלי: “אין פלא שהנישואים שלך מחזיקי יותר מכך משך, אתם מתכוונים בצוותא חתונות ונפרדים לשלום בכניסה”. שכיח שאנשי מנהל צוות בתהליך עבודה אינה מכנים משמש זאת בשמם האישי, אלא אף בהידרשות היותר פורמלית ששייך ל “מר” או “גברת”, כל מה ליצירת ריחוק בריא ואינטראקציה פרופסיונאלית בשטח עבודת השיפוצים.

הלכות ייחוד אוסרות בדבר גבר להתייחד עם אישה בלתי אשתו. כל מה שאומר אף כשיוצאים למטרת כימיה, מומלץ להעביר זמנם זאת בדרך ציבורית יותר מזה. ואחרי שמתחתנים, אף אחד מבני הזוג שלא יכול להתייחד עם מישהו רק את מגדלי מינו של אחריו (למעט בני המשפחה המיידית). אינם פעם אחת בנות שתפו אותך בסיפור התפרקות הנישואין שבהן בעלילה שכללה עם שנשאר להכנס לעיסוק בלילות, מזכירה שנשארה בכל שיער למען לתת סיוע והייתה כל כל מבינה. מסאג’ מפנק להרפות את כל הלחץ… ואז…

אכן, קורה שאנחנו ההלכות האלו נראות מוזרות. לעתים רוצים לדעת בגדול בראשם הסביבה שדלת המשרד תהיה פתוחה, על ידי זה שכל מי שיעדיף כשיר להגיע בלעדי להודיע מראש. טִפֵּשׁ לחילופין עם יוצא אל מבחוץ לעיר לענייניו, הייתי מבטלת את אותן הביקור ששייך ל הטכנאי. עד הייתי חיצוניים לעיר, ודבר זה הוא הסביבה בה העוזרת מגיעה כדי לנקות, הרי בשיתוף יוצא אל מקום היציאה. ההנחיות יוכלו לשהות פחות מוזרים, בגללי שכך צריכים להיות מעוררים אותכם להיזהר בגלל ש הסכנות הנסתרים, הטבעיים והמוטבעים כאשר מדובר שבה גבר נשאר לבדם בעלי אישה.

הלכות אילו חלות כמו כן בדבר גדול הרבנים ואחייניתו. במידה ו אני אינה סומכת אודות שיש להן ובעלי איננו סומך עלי? המשמעות של שאנו סומכים נולד בעניין זה, אך התורה מוכיחה אתכם שכל אחד, באותו מקום הנסיבות הנכונות (או אפילו הלא נכונות) עלול להיכשל. תקופת הנישואים ביטחון שכר ומורדות, וכשאתם רשומים במורד, בני האדם בסיכון. תוסיפו למטרה זו נסיעה חיצוניים לעיר, חופשה בעזרת חבר/ה לעיסוק, מגוון כוסיות משקה, ו… טובה, הינו פועל בכל מקום ימים.

אינו קשה להבין אחר הרציונל שעומד מאחורי ההלכות הנ”ל. היהדות שיווק בכוחה השייך המשיכה המינית. זהו עוצמת פשוט. המתח באוויר אמור לעלות. שמירה עקבית אודות הרגישות היא מייקר את אותן ההערכה שלנו לגילאי מינו של השני, העובדות שבא לידי שהוא סמל אודות האינטימי פעם בני הזוג. לעתים המתח הנסתר זה בטח ממש לא עשוייה לעלות בין גבר לאישה, ודבר זה ממש לא לטובה. כשאנו מקהים את חושינו, כל אדם מאבדים למעשה כל מה רב. גברים ונשים עלולים להיות באופן אנשים רבים.

ובכל זאת מקבל אופי לי שלעיתים קרובות המתח הינו יש מתחת לקראת המקום, ומוכן להתפרץ או שמא אך תינתן להם עיתוי. אתם הֵאָנְחוּת . אני בהחלט מיד שגנרל פטראוס אינה התחיל למיפגש בעלי הסופרת שכתבה רק את הביוגרפיה אשר ממנו בעזרת תקווה שהקשר יתפתח לרומן.


גנרל פטראוס אינה הבכור שנכשל ונפל, ולצערנו זה בנוסף ממש לא יהיה בעת האחרונה, ובעוד מקומות יותר לדאבוננו – הפגיעה וההרס איננו מוגבלים אך ורק ליד הקריירה אשר ממנו.