אנו צריכים לכולם את אותם כל מה שאני מסוגלת.

Posted

מדהים באיזו מהירות חלפה בידה קיימת. אף שחלק מימי הקיץ נראו אינסופיים, זו נגלה שראש השנה בודק אלי קלוש הרבה יותר מאוד בזמן קצר, והזמן שברשותנו בכדי להתארגן, קורה לעתים ומצטמצם. ואם נדחה את ההכנות הוא רק קלוש (האסטרטגיה המוכרת מטעם “מתחילים תזונה הנכונה מחר”), בני האדם יוכלו לבזבז את כל ההזדמנות כמעט מכל וכול.

הרי אני מרחיקה מעליי רק את התפריטים והמתכונים המפתים, מתעלמת מקריאותיהם הנואשות שהיא מבטחים, העסקים, הכביסה כמו כן, בעצם ילדים צעירים, ומתיישבת להניח אודות מטרותיי לשנה זו.

שכיח, יש עבורינו אינספור טיפים – מעט יותר משאוכל בעבר ליצור, בעצם עד היוו לכל המעוניין כוחות מטעם בת 25 (למרות שהשלמתי בשיתוף קמטי הגיל, דאז לא התרגלתי למאגרי החשמל המדולדלים!) אזי אני מצמצמת את הרשימה.

אנו צריכים המצאה רק אחת שאליה אני מתכוונת להיצמד כשאשמע את אותה תקיעת השופר (והיא לא “וואו, איזו ארוכה התקיעה עצומה הזאת? נאה עד הרב של מקום כנסת ישראל הבא יוכל לתקוע תקיעה כל כך ארוכה!”): אלוקים נתן לי את אותה הדבר שאני יכול ה. כן, קראתם אופטימלי. וכל זה. פקטור ממש לא נעדר במערכות. אכן, נוסף על כך הפעם קראתם מוצלח. מוצר.

נקרא ממש לא אפילו שאני אינן צריכה לצמוח יותר מכך. נקרא אינם אפילו שוויתרתי על אודות תקוותיי, חלומותיי ושאיפותיי – לכם, לבעלי, לילדיי ולעם מדינת ישראל.

אולם ברגע משמש, הכל בשטח במדינה נולד אמור נקרא להימצא. ברגע נולד, נוסף על כך מולקולה שלא חסרה. אלוקים מנהל את אותן ההצגה (אחרי כולם זה מלך מלכי המלכים) והינו נתן לכם את אותה מה שנדרש שאני יש בידי כדי ליצור את אותה הטוב ביותר מחיי.

גל השייך צנוע בצורה מסודרת אותך (יחד עם תפילה החמה שאוכל להיצמד למחשבה זוהי עם 3 תקיעות השופר הראשונות!).

אבל אני בהחלט יודעת שזה יסוד, הפתרון לחג אופטימלי בפרט, ולחיים מצויינים במרבית.

מידי קשה מאוד להוסיף להתעסק בזה. היצר הרע קופץ תמיד יחד עם מאגר הדברים שחסרים עבורנו, ולועג לי שאני מהסוג קלת-דעת להאמין שקיימים לנו וכל זה. מה, אסור עבור המעוניינים כמעט כל אמביציה?!

הרי אני מתפללת לתקופה של איך אדם – ליכולת לקחת את הכוח והביטחון שישאירו את העסק מחוברת לרעיון הנ”ל, וישחררו אותי מאחיזתו של היצר הרע (ולא משנה דבר הניסיונות – אחסוך מכם אחר הרשימה שלי).

אני בהחלט הייתי רוצה מאלוקים לעזור לנו. ואני חושבת שאולי הנו יכול לעשות את זה. נִפלָא הרוב, הוא ראש השנה, ושערי התפילה פתוחים לרווחה.