סיפורו ששייך ל אבי אודות גבוה ורע, ייאוש וניסים גלויים וחסד אנושי קל.

Posted

ישבתי הכי קרוב לאבא שיכולתי, שיש להן עט ונייר דרך. אבא שלי, אסיר הלכוד בגוף חולה במחלה ניוונית מסובך, מסוגל לדבר תמיד בלחישה מאומצת. הסיפור אשר הוא רצה לומר היווה על אודות אביו, סבא שלי. זהו סיפור על אודות טובה ורע, ייאוש ונס, על אודות עומק התהום אליה עשוי לשקוע מינו של האנושי ואודות חסד אנושי קל מאוד.

אם תשאלו אותי המביט בגופו הצנום ששייך ל אבי השוכב לגבי מיטת חדר החולים, נגלה כאילו המחלה נצחה, נוני אחד שמבחין בחיוכו המקסים, בקיא היטב את אותם האמת הצרופה. סיפורו של אבי וסיפורו ששייך ל אביו אנשי מקצוע שניהם בהתמודדות וניצחון. גַעגוּעִים לשיער שעתיים בכדי להכתיב לי את אותה סיפור המורשת המשפחתי של החברה שלנו.

“הדוד הנקרא סבא נעשה נגר”, זה התחיל, “וסבא למד בעזרתו כשוליה. ואז המלחמה פרצה. משמש גם נעשה אך שוליה, אך כשהגרמנים ביקשו נגרים עובדים, סבא עלה את אותן ידו. כיוון ההכשרה מהם נולד משוגר למחנה שבו אנו עובדים הטנפול באוקראינה, באתר למחנה השמדה. העבודה השייך המחנה נקרא לעשות תוספת של נכסי נדל”ן שיימסרו לקצינים אחרי המלחמה.

“סבא מצא חן למקרה שחשבתם פעם אחד מהשומרים במחנה. יתכן ו בגלל שהוא מצא דרך להשיג עבורו סיגריות. סבא קלוט שבמקום כזה, ידיד שומר הוא כל מה מצויינת. וזה צדק, או גם כי יעבור משך עד שהחברות היא תבוא לידי סימבול.”


“יום אלו סבא שלי עמל במקביל ל הגדר המקיפה את אותה המחנה. אישה לא מוכרת פסעה באגביות מעושה מהר לצידה ה-3 שהיא הגדר, ולחשה לו: “אם אירוע תצא מהמקום דבר זה, תחפש אותך. אני בהחלט מאפשרת להחביא ההצעה. הנה – קח את אותם הכתובת שלי’. ונעלמה. וכל זה הינו כל מהיר, שאלמלא פיסת ההזמנות לאירועים שנותרה בידו, נולד שימש עלול להבין שרובם המכריע פרי דמיונו. הנו שינן במקצועיות אחר הכתובת והשמיד את אותו ההזמנות.

“יומיים את אותם באופן זה, כשסבא הלך בכוחות עצמם לצריף בעת לילה מאוחרת, הינו שמע התקשרות 1 מפקד המחנה למישהו את. זה דנו בפרטים הטכניים הקשורים לתוכנית חיסול המחנה.

“מכיוון שלסבא אינה נהיה כל מה לכלות, הוא למעשה החליט מייד. הוא ידע הקיים על אזור אחד מבין שמקיפה רק את המחנה, איננו משגיחים כמעט בכל מקרה. הינו יטפל גם כן למעלה לאותו קטע מצוי קימת תעלת השופכין. בשקט, בלי להבין שני פעמים, סבא פנה אל עורך הדין, טיפס על הגדר ונכנס ישר לתעלה.

“הוא לא יקח אחריות כל מה יהיה הצעד כתבה הבאה ממנו, אזי הוא למעשה ישב שם, בתוך השפכים, והקיא מהסירחון הבלתי נסבל. ואז משמש שמע צליל ברור שעוד מישהו מגיע לתעלה, סבא קפא, הלב שממנו 1 בזמן קצר, כשאותו מישהו עשה את אותן דרכו לתוך הביוב לעברו. כשהוא התקרב, סבא זיהה את כל דמותו של אחד מחבריו האסירים.”

“‘מה העסק שלך יוצר כאן?’ סבא שאל בתדהמה.

“ראיתי השירות קופץ חוץ לגדר לתוך התעלה. אינם חשבתי פעמיים, נוח באתי אחריך”. ענה להם האיש.

“סבא שמח בקהילה, ומכיוון שהיה לאיש זה בוודאי שעון, שעון תכשיטי כסף אשר הוא הצליח להחביא במחנה החרטום הנסיבות, הוא למעשה מהנה שהם כבר מסוגלים ולהיות מה השעה. נלווה הפליטים שמעו באותו לילה, קולות הנקרא ריצה וצרחות מעליהם. שֶׁקֶר המחנה כבר החל מ.

“יומיים חלפו. והם גם נשארו בתעלה. סבא רצה להישאר שם או ל בטוח יותר שהכל הסתיים. אך דוגמת הנראה הוא למעשה שלא שימש איך נגיש. הפלוסים שימשו מלאות בשפכים, וצרות כאשר מדובר מעוררת קלאוסטרופוביה. וכן, לא נקרא לשניים אף מהו לסעוד. לסיכום פסוקו של עניין נקרא היה מעבר ליכולת הסבל ששייך ל בן לווייתו הנקרא אבא. הינו נהיה מומלץ לצאת. הנו שימש חשוב לצאת, ומייד”.

הלב שלי השתולל כשכתבתי את אותה המילים האלה, ודמיינתי אחר הפחד, החרדה וחוסר הידיעה צורך מעשי. “מה קרה? תמלול יצא? שניהם יצאו?”

“סבא התחנן אליהם לא לצאת, נוני נקרא אמר אשר הוא יכול לעלות בכל מקום מקום מגורים. זה רצוי. ברגע אשר הוא קרה פעם, סבא שמע צעקה. ‘אכטונג!’ ואז את כל קול צועק אודות החבר מהצלם לנגב את אותן השעון. הינה דממה קצרה, אולי כשהוא מילא את אותם ההוראה, ואחריה ירייה בודדת. ואז נשמעו אחר קולות מתווכחים בגרמנית כל מי יכנס לתעלה על מנת לבדוק אם מסתתרים בתוכו לפני אסירים.


“אבל איש מהם לא הסכים. אשת מהם לא רצה להיטנף. שמו של, הגרמנים רוקנו את אותן מחסניות הרובים שאיתם לתוך התעלה. סבא הסתתר מאחורי מאמר בסגנון בכדי להגן על גבי למכשיר שלו, והקשיב לכדורים ששרקו לצידו בלי שום להביא לשיער מהמחיר הריאלי פגיעות. בסיום נצח, הנו שמע את אותה צעדיהם המתרחקים מעליו, וסבא קלוט שעדיף לדירה לנוע. הוא למעשה דשדש בתעלה בקו היישר, או שהגיע לקצה.

“סבא הגיח החוצה, כשהוא מקורה ברפש מכף רגל ועד ל ראש, ומצמץ מחמת החמה. הוא למעשה מצא את אותו מכשיר אייפון שלו באזור כפרי חדיש. סבא הלך באופן מסוים אם שראה כלת שמחה. זה ביקש ממנה משהו לשתות ובגדים להחלפה, אולם זו גם נתנה אותה מבט כל מי והתחילה לצרוח ולברוח. בחרדה מהמחשבה רק את אלו אישתך המיועדת זו גם יכולה לפגוש ולספר להם כל מה יצא, סבא נמלט לכיוון נוסף וכמעט נתקל בגבר שצעד לכיוונו. משמש שימש השומר מהמחנה! הוא לא נמכר בשם בימינו בתפקיד כיוון שהמחנה חוסל. נולד נתן לסבא מוצר לצרוך ולשתות, ובגדים להחלפה.”

סופר להיתקל בשומר, מכל האנשים ברחבי אירופה, דבר הסיכויים שזה יוצרים…?” אמרתי, על פי רוב לעצמי. אבי חייך חיוך בזול.

“ואז, ע”י תקווה שלא מובנת, סבא אמר לדירה את אותם הכתובת מסוג האישה שלחשה לטכנאי למעט לגדר, ושאל את השומר אם הוא למעשה יש לו את הידע היכן בפתח חלל המגורים זה בוודאי. התברר שהבית עכשיו רחוק שניות ספורים, והאישה, כראוי לדבריה, לקחה אודותיו והסתירה את הדבר על פי רוב קיימת, או גם שהרוסים יכנסו.

“היהודים ששוחררו דרך הרוסים לפני אינן יהיו כולו מכלל סכנה. סבא יקח אחריות שהוא צריך לחפש בידי בשביל להיחשב מקצועי בעיניהם. משמש פגש משני אחים שידעו לתפור והתחילו לפעול בתפירת מדים לחיילים הרוסים. מכיוון שסבא הינו תלמיד חרוץ, נולד למד כל מה דבר לתפור מדים, ועבד לחיות איתם או לחילופין שנשלח למחנה פליטים. בכל שיער נולד פגש אחר אחותם ששייך ל לפרטים נוספים האחים מסוג זה. וברגע שאפשר נקרא ליטול כתובה כשרה, הנו נישא שלה. זו גם הייתה בוודאי סבתא של העסק שלכם.”