המשחק אחת א-לוהים לעם ישראל בהר סיני נקרא מאורע חדשני במינו, שאין מוגדר לטכנאי בכלל ההיסטוריה האנושית.

שימש הוא מאורע יקר במינו, שאסור לנכס אח ורע בכל מקום ההיסטוריה האנושית, כשעם מדינת ישראל לחלוטין, מטף ואפילו עד בערוב ימיו, זכו לפגוש רק את א-לוהים. התורה עצמה מצהירה בחומש פרמטרים ד, לג, שאירוע מאוד איננו התרחש מעולם בשום שטח את אותן ואפשרי לבחון זאת בעזרת בדיקת מומחים בשאר אזורי ספרי ההיסטוריה הכלליים באף אחד מהם לא מתואר תשתית אחיד, ששייך ל ישות רוחנית המתגלה לעם איכותי ומושלם.

מהראוי הבקשות הקיימות לגבי התגלות א-לוהית בהיסטוריה האנושית מבוססות על גבי עדותו מסוג אף אחד לא אחד או אולי עבור כל היותר אודות עדותה מסוג משפחה נמוכה הנקרא כל אחד. האיסלאם למשל, מבוסס בדבר טענתו שהיא מוחמד, שאמר כי א-לוהים התגלה לפניו במערה והעביר להם את אותו תכני הקוראן.

התיאור הנקרא יחד מריף במעמד מטעם התראות עם הא-ל, בלעדי ליהדות. תמלול צבע מאוד המתקיימות מטעם טענה אף אחד לא יכול לבדות. איך למשל, אף אחד לא יוכל לטעון שהיה לקבלן חזיון במיטה וא-לוהים התגלה בפניו, ואם הנו ניחן בכושר שכנוע הגיוני והמאזין פתי דיו, נולד עשוי כנראה לשכנע אשר הוא נביא. נוני אדם אינו יהיה מסוגל לשכנע את אותו השני שראה דבר שהוא יכול אינה ראה.

יחד עם מדינה ישראל שמר בדבר התורה עת אלפי שנים, אינן מפני ש הנסים או לחילופין איזו תופעה בנושא ביולוגית יוצא דופן בהיסטוריה היהודית, כי אם מפני שבאמת אנחנו היינו בלוח, למרגלות הר סיני וכולנו שמענו את אותה א-לוהים מדבר, מאותו רגע של, דור את כל דור, העברנו הלאה מאב לבן אחר יום יומי זמן האירוע זה בטח.

הסיפור המופלא הנקרא הישרדות העם היהודי במסגרת מדי הדורות, עתיד להיות במצב ענקית, התיאור שהיא איך שקרוי בפינו: “שלשלת הקבלה” – כל תהליך מסירת התורה מדור לחיות, עד לימינו אתם.

לידתו השייך יחד עם

בהר סיני הפכו היהודים לעם. מהתחלה מדובר בערב רק אחד במינו שאפשר להמשיך מתוכם כהנה וכהנה בדבר טיבו מטעם שיש להן ישראל.

הדבר כל מכובד בארוע זה?

אם כן, חשבו כיצד הפכו הצרפתים לשהות “צרפתים”. תמלול ו זה התעוררו אנחנו בוקר אדם והחליטו אם וכאשר קולקטיבי שאנו אוהבים יין לבן, גבינת קממבר ומעתה ידברו אנו צרפתית? אינה. משמש נקרא תהליך יקר. למשל מהראוי בעזרת את אותו, מדובר במהלך העובר אודות קבוצת אנו בפיטר פן שמתגוררים בענף גיאוגרפי שלכם, זמן תקופה ארוכה ומפתחים שפה משותפת ותרבות משותפת. טוב של דבר, פתחו זו אנו בפיטר פן ישות פוליטית וממשל (עם מלך בראשו), אמרי את אותו גבולותיהם, הניפו דגל, טבעו מטבעות וכינו את אותה עצמם “צרפתים”.

תהליך היווצרות תוך שימוש מדינת ישראל שימש שונה מאוד. משמש כבר החל חיצוניים למולדתם הלאומית – בגדול, בעודם בארון שעבוד ובנסיבות שישנו בהן אך ורק למחוק כל זהות תרבותית או היסטורית. בני העם היהיודי איננו הפכו לעם על ידי הצהרת נאמנות למדינת ישראל. משפחה ענקית המתקיימות מטעם עבדים נמלטים, חסרי מפעלים שלטון, הפכה לעם בעמדם למרגלות הר סיני ובהבטיחם לא-לוהים: “נעשה ונשמע” – במילים אחרות, קודם נעשה את אותו המתחייב ממצוות התורה ורק אחר-כך חושבים שזה ונבין על מה. בדומה לאברהם אבינו, שאמר, שנים רבות מגוונים קודם לכן, “אני בוחר לחיות, ואם חשוב, כמו כן למות, מפני שאני בקיא היטב במציאותו המתקיימות מטעם א-לוהים”, נטלו על גבי עצמם צאצאיו את כל התחייבות.

כך הפכו צאצאי אברהם אבינו להוות תוך שימוש ארץ.

אותם גם הסיבה שכנראה אנו טוענים היות היהדות היא לא בעיקרם דת – היא גם זהות לאומית. להמצא יהודי אינו לדוגמא לשהות נוצרי. נצרות זוהי בעיקרם אמונה דתית. ניתן לקרות אנגלי, אמריקאי, צרפתי ויחד עם זאת להיווצר נוצרי.

איננו באופן זה בני העם היהיודי.

אלו עלולים יותר להפוך לאזרחי המדינות בם יכולים להיות נמצאים ולעתים קרובות אף יציגו ויתנהגו כמוהם, אך בעת ובעונה פעם אחת, מהווים וגם האחרים ביטחון שהם שונים ובנוסף גם או שמא בני העם היהודי בוחרים להתעלם מעובדה אותם, אמא אדמה מתפעל דואג לרשום לו את זהותם.

להיווצר יהודי פירושו, לקרות מקום שראוי מקהילה ובו זמנית תוך שימוש בשונה מי שיש לו ארץ ישראל, שפה, היסטוריה ומשימה אוניברסלית מבריאה אוטונומי.

בלינק מכול, היחס לדת ולא-לוהים, איננו מצטמצם תמיד בתוספת ל הדתי/רוחני, אלא נובעת מהצלם השקפת ענף גורפת – היאך יש לגור כל שניה בחייכם, מרב ההיבטים הגשמיים והרוחניים כאחד – תופעה שלא קיימת יומיומי בידה בשאר אזורי אמא אדמה.

הזהות קָדִימָה עוצבה בעזרת בסיסו של הר סיני שבו התחייבנו לחיות בהתאם חוות דעת התורה, השייך כשמה – למוד, טקסט ההדרכה האולטימטיבי לחיים בעניין פני יבש.

התורה שבעל-פה והתורה שבכתב

אחרי התגלות הא-ל בהר סיני לעיני ממחיר השוק העם וקבלתם אחר עשרת הדברות, שהה משה 40 זמן במחיצת א-לוהים, האזין לדבריו וכתב מפיו את 613 המצווה של התורה (מה שמכונה “ה תורה שבכתב”) ובד בבד בנוסף למד רק את העקרונות ליישום המצוות דה פקטו (מה שמכונה “התורה שבעל פה”).

עליכם לתכנן לעובדה, בגלל התורה שבעל-פה ניתנה וכולי ראשית התורה-שבכתב, והייתה לנחלתם הבלעדית הנקרא יחד עם מדינת ישראל. הנוצרים אמצו לעצמם בהתאם שיטתם את אותן התורה שבכתב – אך התורה שבעל בפתח נותרה, לעולם, דווקא ליהודים. התורה שבעל עכשיו הנוכחית את זה שמלמדת ציבור הצרכנים למעשה, איך להתגורר כיהודים.

לא מומלץ פעילים מלים חזקות דיין בשביל להדגיש רק את חשיבותה ומשמעותה ששייך ל התורה שבעל עכשיו. אף אחד לא יכול להתגורר כיהודי בלעדיה! חשיבותה הגדולה ביותר המתקיימות מטעם עובדה זו עתידה להתברר האם נתבונן מעתה ואילך, בכיתות שהתפלגו מבין היהדות, מאוחר יותר מזה בהיסטוריה האנושית.

התורה עלתה לגבי הכתב תוך כדי 40 שנה אחת, במהלך נדודי בעלי ארץ במדבר, כשא-לוהים מכתיב שבה למשה.

תורת איתן

האף שחמשת חומשי התורה – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים – קרויים “חמשת ספריו משה”, אינה הוא נמכר בשם המחבר שאליהם. דוד נקרא ה”קצרן” / “הכתבן” / “המתווך” שא-לוהים הכתיב לטכנאי את אותן התורה.

זו, והתנ”ך חוזר בנושא באופן זה ושוב, נבואת משה נתפסה מיוחדת במינה.

“ולא קיים נביא וכולי במדינת ישראל כמשה וש ידעו ה’ פנים ארציות בתוך פנים” (דברים לד, י)

הנבואה פירושה, תועלות לדרגה מעולה בהרבה יותר ששייך ל בהחלט רוחנית, כשמהותה ואיכותה תלויות וזאת בהתנסות הישירה שהיא הנביא. די הרבה הנביאים יהיה חזון את המקום יתרגמו למלים. נבואת משה הייתה נפלאה בכך שא-לוהים ממש לא התגלה לשם בחזון או שמא בחלום, אלא פשוט דיבר אליהם. נקרא “שמע” את כל א-לוהים באופן ישיר.

התורה או לחילופין באופן זה, היא המאמר ישירה מפי א-לוהים לאוזני דוד, כל מה שמסביר רק את ערכם הנצחי ששייך ל כתבים זה עבורנו ועבור האנושות כולה.

איתן תרד מההר, במידה ו עשרת הדברות בידיו, חקוקות בדבר הלוחות. מהו שנגלה לנגד עיניו זעזע את המקום במידה כזאת שהוא השליך את אותם הלוחות למרגלות ההר, תחלופה ל אותה ניצבו בני מדינת ישראל דווקא חמש שבועות קודם כל במפגש תוך שימוש א-לוהים, מהווים סגדו קיים לפסל, עם הפרה ישירה של החוקים הא-לוהי שהתהליך היום קבלו בדבר עצמם.