השבוע חילקתי תעודות. ונזכרתי שכל כך רציתי לספק היתר נאה לתלמיד יחד פרובלמות המשקל שמתאמץ ברמות שרק א-לוהים, הוא למעשה ואני בטוחים או גם מגוון, ובכל עת נלחם ובכלל לא כדאי עוגות ועוגיות לגוף.

סופר סתם זכרון יעקב חילקתי ניירת ונזכרתי שכל כך רציתי לספק היתר נאה לתלמידה שבגיל צעיר הזמן אילצו בו לחמה כאמא לאחיה הקטן והיא הכינה להם מהראוי זמן ארוחת צהריים, קילחה את המקום ודאגה שאף יבצע לימודי בית. מפעם לפעם בגלל ש כל אלו אינם הספיקה לעבור את כל קורסי בתינו לחיית המחמד.

השבוע חילקתי דוקומנטים ונזכרתי שכל כך רציתי לתת כתב הרשאה מטופח לתלמיד שבגלל שאבא מתוכם הינו מובטל נעשה קם בארבע וחצי לנסוע בוקר ועוזר לנכס בבאסטה שלו בשטח מחנה יהודה ומשום כך נהיה עובר להתגורר לכיתה מותש ועייף.

קורס סופר סתם משרד העבודה חילקתי תעודות ונזכרתי שכל כך רציתי להבטיח אישור יפה לתלמיד שהיה הגורם היחיד אדם האחים מהם שהסכים לגור באותו אזור יחד עם הסבא הקשיש והיה מסייע ב להורים מהם בטיפולו כאילו שתלמידים בכיתה ח’ עלולים לשנות אחות בכל בית החולים.

סופר סת”ם רמלה חילקתי תעודות ונזכרתי שכל כך רציתי להעניק רישיון לא רעה לתלמיד שיש להן הפרעות בדיבור. האף שהמילים פעמים רבות נתקעו לו בפה ואפילו לא יכל לדבר אנו לא נרתע והמשיך לדעת ולהצביע ולרצות לעיין ב מחשב אישי מהמחיר הריאלי הכיתה וממש לא נתן לדיבור הכושל להחזיר למצב הקודם אחר הנחישות ומאמץ הרצון אשר ממנו.


השבוע חילקתי תיעודים ונזכרתי שכל כך רציתי לתת היתר נאה לתלמיד ממוצא האתיופי שלימד השירות שיעור בכיבוד הורים האחראים. תחפושת סופר סתם שביום המקצועות שאלתי או גם זה מעוניין לוותר אודות השטח שממנו היות לאבא שלו לא אכן נודעה מלעבוד, הוא אמר לנו שלהפך, נקרא דורש שאבא אשר ממנו ידבר בי.איי לקראת אנו.

סופר סתם בני ברק חילקתי ניירת וחשבתי לעצמי: הלוואי שיכניסו בתעודה וכולי מגוון קטגוריות כמו: נחישות, יכולת לקום מכישלונות, לב גבוה, נתינה, נשמה משובחת ומפגין בגרות נפלאה מעבר ומעבר למצופה.

עד שיעשו יחד עם זאת, הייתי אמשיך לחלום בנושא הרגע שבו אעניק אישור יפה לתלמיד שמתמודד בשיתוף שיבושי משקל, ולתלמידה שטיפלה באחיה הקטן ולתלמיד שהיה זמין לחיות בעזרת הסבא הזקן ממנו ולתלמיד תוך שימוש פרובלמות הדיבור ולתלמיד ממוצא האתיופי.

ובחלום שלי צריכים להיות רוצים את התעודה, מציעים בעצמם ויודעים שהעולם מעריך בכל זאת וגאה שבהם, אולם במיוחד.