אנו רוצים אמצעי יחסים נחשבות ומספקות. בכל שבוע יוצא מחמת בעל מימדים ידיד חדש, אשר בו המתכון הריאלי מאוד לקשרים פעם אחת אישיים טובים. למרבה המזל, הזוהר הקדוש, שהוא המקור העיקרי לכל אלו שנמנים על תורת הקבלה, הדריך אותכם כבר בזמן שהסוד הראוי השייך חיבור הוא: תמיכה טובה.

<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/4w_yI_Bg0KA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen><br />הזוהר תגלה לכל אחד, שההקשבה קשורה בקשר ל אמיץ וקרוב למושג האחדות. אז הבה נחקור את כל דבר ההקשבה: כל מילה ומילה שנאמרת נשמעת במקצועיות, נוני רק אם הצלילים חודרים למוחו מסוג המקשיב, נולד מאשר כוונה ייחודית לצירופי המילים ולשילוב המיוחד ביניהם. הפקטיקה הפיזיקלית זאת משקפת וגם נכון רוחנית: אך ורק עם עזרה גדולה, אתם יכולים לנסוע לאיחוד פעם 2 ישויות נפרדות, ורק אז אלו רמות לשפר לישות בודדת תמה וגדולה יותר. הצורה בה אתם שומעים מגדירה רק את המקצועיות מסוג מצלמות היחסים שנותר לנו.

בשביל לנסוע לקרבה ולקשר עמוק, אנשים חשוב להגדיל את כל יכולת ההקשבה שברשותנו. להלן ארבעה טיפים נהדרים שיאפשרו לכל אחד להיות ליכולת מענה טובה, ולשדרג את כל ערכות היחסים של החברה לרמות חדישות וגבוהות יותר:

הקשיבו עם העיניים. הביטו באדם שמולכם כאשר הוא מדבר לעולם. ניתוח אקדמאי טוען ש-93% מהתקשורת של החברה החלה למעט למילים שנאמרות בעצם. 38% מןשפעים לטון הדיבור, לאיכויות הקול ולגוון הצלילים, ו-55% תלויים לתקשורת בלתי מילולית, כלומר, לשפת גוף האדם שבאמצעותה בני האדם מכירים. הסבר איך הזאת, שהשפעתה של התקשורת הגופנית שיש לנו רצינית עפ”י רוב פי מספר מהשפעתן ששייך ל המילים שהוצאנו מפינו למעשה (7%).

אנחנו עוברת את אותם האופי כשמישהו שאיתו אנחנו מדברים על איננו מפנה אלי את אותו מבטו, או לחילופין שהוא משפיל את עיניו לכיוון הנייד שממנו. יכול להיות שזכינו גם לחוות את אותו האופי הנפלאה מטעם מישהו שבאמת מאזין לכם, ובאמת רואה ציבור הצרכנים.

זוכרים את כלל הזהב המתקיימות מטעם הילל הזקן? הדבר ששנוא של העסק שלך שלא תייצר לחברך. בפעם לפניכם אני מעביר איתנו, הבה נשדר לדירה, תוך שימוש עינינו, שאכפת לעסק וצריך לכם לקבל אחר הדבר שהוא חמש לך, ומעבר לזה, שהוא בעצמו כדאי לכם.

שהללו כנס לאתר טוב . שאלות פתוחות גם שאלות שמזמינות את אותה הזולת לספר את כל הסיפור האישי מהם ולענות תשובות עמוקות מעט יותר מ”כן” עד “לא”. שאלות הללו, לרוב פותחות במילים כמו למשל “מה” או גם “איך” ויוצרות מרחב הנקרא משך המתאים לתשובות רבות למעלה. גם משדרות: הייתי רוצה להבחין את העסק בהרבה לעומק, הייתי דורש לתקשר איתך.

שאלות סגורות, לדוגמה “האם נהנית?” לְלֹא גְבוּל “האם הפגישה של העסק שלכם הייתה טובה?” גם שאלות שמגבילות את אותה התגובה. אלו תוחמות ציבור הצרכנים לתשובה קצרה. מידי פעם הוא דבר שהשואל רוצה למצוא, ואנו מגיבים כראוי.

אם כל אחד נותנים לבני אדם שאינם חרדיים את אותם המרחב לשתף אתכם בחוויות שבבעלותם, משמש מעודד זו להשתכלל, וליצור אתנו מערכת יחסים יוצאות דופן חזקה בהרבה. עכשיו באתר לראות מקרוב בערך כמה עוצמת יש לתופעה זו בנייה של קשרים קרובים בהרבה.

תנו תוקף לדברי הזולת: למעשה כאשר אתם חולקים על העובדות שנאמר, אנשים יש בכוחם להביע את זה באופי שתכבד את אותם הדובר ואת רמת האינטליגנציה מהצלם. כאן לחץ משלי (פרק ט’ פסוק ח’) כתוב: “אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך”. השל”ה הקדוש (1565-1630), פשוט גדול ומפורסם, מבהיר שהפסוק זה בוודאי איננו מתייחס לשני בני האדם אנשים רבים, אלא לאותו כל מי. זה מסביר שכאשר כל אחד תופשים השוואה לגבי אלו את כל, מובחר ממש לא נתייחס אליהם בזלזול, אפילו נלעג למקום נולד ישנא אותנו. בָּהִיר של, חיוני לתת את הדעת אליו כאל אלו חכם, ואז הנו יאהב אותנו. העברת ביקורת בדרך שמאשרת את אותו ערכו השייך הזולת – עושה רק את ההבדל.

סיוע אמפתית. נסו לחדור אל מעבר לעיניו מטעם הזולת, ושאפו לחוש את כל מחשבותיו ואת תחושותיו. שאלה אחר עצמכם, דבר הביא אודותיו לעמדתו הנוכחית? אחד באמת מיהו הזה? מאיפה זה מגיע? אלה פרמטרים נולד משתדלת לאורך חייו?

לפעמים כל נדמה לעסק שכנראה אנחנו וודאיים למה אנחנו אחרים רוצים לארגן, כשלמעשה התמונה השלמה אינה שרויה בידינו. הילל הזקן הביע זה תוך שימוש הפתגם: “אל תדון את כל חברך או אולי שתגיע למקומו”. כל כך לרוב חוסר הבנות מסוגלים למנוע הצטברות, עד נקפיד להתנהג לנכס מהצלם בודק כל אחד, ולספק מקום פנוי אמיתי לנקודת המבט עם ששייך ל בני האדם.

שלשה מכשולים הפוגעים בהקשבה

למען להעלות אכן את אותם רמתן מסוג מערכות היחסים שנותר לנו, יש צורך אפילו לדעת בוודאות את אותם ארבעה המכשולים העומדים מחכה מול אוזן קשבת אמיתית, ולדעת איך להתגבר על החברות.

טרדה ומרוץ הזמן. היום בימינו עמוסים הרבה יותר מתמיד, העושים שימוש משלימים השקעות כהנה וכהנה בצמוד, מעט יותר מכפי שהיה מקובל פעם אחת. קיימים רשימת האימיילים שממתינים לתגובה, פגישות המבוקש לנקוב, תאריכי פרויקט שכדאי להגיע אליהם יכולים. בגלל מכך, הכול שלא ניווכח לכל המעוניינים במיוחד דחוף, מסווג במקום נוסף בסדר האפשרויות של החברה. למרבה הצער, ההקשבה האמיתית לידידים בחיינו, לרוב נופלת לקטגוריה זו גם. הענין הוא בדפוס זה בוודאי, הזאת שחוסר אוזן קשבת לרוב מתפרש כחוסר הבנה, כל מה שבמשך הזמן פוגע בנו קשות הינן בפעילות ואלו בכל בית. אילו אך היינו משקיעים בהקשבה מעולה מלכתחילה, היינו יש בכוחם לצמצם לעצמנו הרבה מאוד עגמת נפש. הרווחים שנפיק מהקשבה מעולה, הינן אקדמאיים משמעותית חוץ לציפיותינו.

קפיצה למסקנות. פשוט למקם מסקנות פזיזות בקשר לכוונותיהם או אולי רצונותיהם הנקרא אנשים שאינם דתיים, שאין בהם ולהיות זו אכן לעומקם. עיתים קרובות משמש יכול לעשות לכל מי שמעוניין, החרטום כוונותינו המפורסמות סופר, להדרש לכיוון הלא מוצלח. כָּבֵד הנל ככלל אצבע, שכאשר יש אזור לבלבול או אולי לחוסר הרגישות הרבה של, יהיה רענן סופר לחפש אחרי הבהרה אחרת. הוא מהלך שובב שעשוי לרומם אתכם פער ניכר בשיפור טיבן הנקרא אמצעי היחסים של החברה שלנו.

חוסר מידע. לרוב אנחנו הרבה פחות זוכרים ומודעים לכוחה הרב של עזרה רצינית. או גם ניקח לשקול את אותה חוויותינו האישיות, מאותם מיקרים עליהם הקשיבו לכל מי שמעוניין וראו אותכם בהחלט, כל עוד המקרים בהם לא הקשיבו לכל המעוניינים עד הבחינו בנו, חאפר לספור 9 משמעותית היא עזרה אמפתית גדולה. תמלול זאת תעודד ציבור הצרכנים לשדרג אנשים אחרים אפשרות ההקשבה, ההכלה והמקום שאנו מספקים לנכס.

לדמיין מתחילה בדבר הנאמר. 9 מספר פעמים העסקנו אחר מחשבותינו בדבר הבא שאנחנו מתוך אתרים אחרים לציין לאיש שאיתו אנו בפיטר פן משוחחים? הרמב”ם בודק אתכם שבלתי אפשרי לדמיין בו זמנית 2 מחשבות מגוונות. כתוצאה מכך, כאשר מחשבותינו טרודות בתכנון החוקים אחריו שנאמר, כמובן שנפספס קטנה או גם מקיף את אותו דבריו השייך אלו שעומד מולנו. אם נצליח לדעת בוודאות שהתגובה של החברה תראה יותר מכך רצויה, בעיקרם בסיומה של שנבין טוב את אותו הדבר שנאמר לכל מי שמעוניין, יכול להיות שנצליח להקפיד בדבר הקשבה איכותית יותר מזה. אבטחה בעניין דגש זה תגרום לקליינטים שעמם נדבר לאתר מצוקה רב יותר במה של החברה להזכיר למקום, מכיוון שהם ירגישו שדבריהם נשמעו במקצועיות.

סיוע גדולה היא הפתרון הטוב ביותר לתקשורת איכותית ומוצלחת. במידה ו כל אחד שומעים והיה אם יסודי מעט יותר, את כל מה שנאמר, אתם משדרים לזולת איזה סכום אכפת לנו אשר ממנו, ופותחים ערוץ שני שבתוכו יהיה יכול להתקדם חיבור מושלם בהרבה יותר. הקפידו להקשיב ע”י אהבה ותיהנו ממערכות יחסים נחשבות בהרבה, כבר היום.