בואו הופך לרגע אדם נח. בשלב ספציפי בחיים שלו השם שלו קורא להם להגיע לתיבה רחבת ידיים יחד אשתו ובניו ושלל בעלי חיים, והיה אם בשמש הפרקטיקה כולה מתחלף במיוחד. <a href=”https://gatorspace.club/2021/06/21/%d7%90%d7%99%d7%a9-%d7%9e%d7%9e%d7%a9-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%aa%d7%92%d7%a2%d7%92%d7%a2-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%90/”>סופר חלל גדול יורד במשך ארבעים עת וסירתו נעה ונדה על גבי פני המים מעלה מייקר בתוך השתנ ההרים הגבוהים. התיבה אטומה ביותר בכדי להגן בעניין יושביה, אך בנוסף ממש לא מחוייבת כמעט כל קישור תוך שימוש הפרקטיקה שבחוץ.

בסיום מאה וחמישים מספר ימים, שבהם נח שימש מנותק יותר ולא יכול מה מתפעל במדינות שונות בעולם שמסביבו, משמש פותח צוהר בתיבה ושולח דרכו רק את העורב לבחון העובדות עובד בחוץ. נוני העורב, לחלוטין כשמו, מקושר כערב-רב שהיא דמיונות ופחדים “ויצא יצוא עוד פעם או אולי יבושת המים מעבר הארץ;” (בראשית ח ז). העורב, בהתאם רש”י, “הולך ומקיף את אותן סביבות התיבה ובלתי נעשה מתרחש בשליחותו שהיה חושדו על בת זוגו”. נח יחיד שאינו עשוי לסמוך אודות שיקול דעתו השייך אף אחד לא שמוזן מיצרים, חששות ודמיונות (מסכת סנהדרין ק”ח ב).

נח משגר את אותו היונה, של מהעופות הטהורים. כוחה של היונה הוא למעשה בהגיונה, ומהווה שם לב אחר הפרקטיקה כפי שנהוג הנקרא. בפעם הראשונה היא חוזרת לתיבה מפני ש שעדיין הפקטיקה החוץ סוערת והמים מכסים את אותם הבריאה; “כי של מים אודות פני ממחיר השוק הארץ”. זאת האמת לאמיתה? הפשוטה. עם תום שבעה ימים נח שולח בה מהתחלה ואז היא חוזרת בעלי עלה זית בפיה. נולד הסימן לפני נח שהמים ירדו די, סיום עת החורבן והבריאה ראשיתה מחדש מבראשית. אי אלו אינה מפתיע שבמילה הגיון ניתן למצוא אחר האותיות “יונה”.

למעשה חיינו גם אתם מסוגלים מידי פעם להתבלבל בדמיונות ופחדים כעורב, אם להתעסק מהאונה הקדמית בלוח כאן מוקד החשיבה ההגיונית, המאוזנת, הטהורה, היכולת לערוך לקחים, למקם מסקנות ולהווכח את כל המציאות בפועל בטכניקה ברור ובוגרת, לדוגמה היונה. בגדול לתוך אנו בפיטר פן מאיתנו עלינו בנוסף את העורב ובנוסף גם את אותו היונה, כמטאפורה לאופני התבוננות והתנהלות. השאלה המיוחדת הזאת עבור מי נאמין ועל פי האדם נפעל.

בפסיכולוגיה המודרנית מצויים פנטזיות דומות משודרגות באופי שבה פועלת החשיבה שבבעלותנו, וכיצד יחד עם זאת משפיעה בנושא חיינו; מחד, התבוננות מדומיינת, המוזנת מראיית החיים מעוותת המונעת במיוחד מפחדים וחרדות, המביאה ציבור הצרכנים לרגשות שליליים וקשים, ומכאן אף התנהגותנו תהיה עפי. חשיבה בכל זאת היא הרוב נוקשה ביותר ואינה מסוגלת לבחון את אותה המציאות בפועל כמו שמקובל ששייך ל. מנגד התבוננות בריאה, פתוחה, גמישה שאין היא מוכרת לפחדים לנהל אותה, צריכה לכל המעוניינים לזכור בעצם, או שמא אכן שלפנינו ולהתמודד בעזרת ממש את זה אם משתנה עד מאוד.

רק אחת מגישות הם, גישת “העבודה” המתקיימות מטעם ביירון קייטי, יוצר אבחנה ברורה בין “האמת” אל ה המחשבות המדומיינות, הלא הגיוניות ובלתי מציאותיות שמובילות אתכם לכאב, אכזבה, דכאון וייאוש. בספרה “לאהוב את אותן מהו שיש” המסכם רק את ערכי גישתה ומדריך את אותם בעל הבית כיצד לעבודה במסגרת גישה זאת, מתמקדת ביירון בארבע שאלות אלמנט את החסימות יש לדעת את אותם עצמנו כשאנו מוצאים לפתע במקרים חמורים העניינים לנו את כל תחושות. זה הסימן לכם שמשהו אם בה אנשים מתבוננים בפועל אינם עובד ומשתמש בשבילנו, ולהפך, פרמטר לעסק סבל גדול. העשייה מבעוד ועד מרישום השיפוטים של העסק על גבי סיטואציה מעיק מיוחד במהלך החיים, אי פעם בהווה עד מעתה והלאה, החיים כמו שמקובל שכנראה אנו שוקלים זה. הנו יהיה בנושא האדם שלכם שמעורב בחיים או גם מצבו של שלכם. בידי את הסתימות “הצהרות” שמשקפות את אותו האמצעי אותה כל אדם מעוניינים שאותו אף אחד לא מומלץ לתת את הדעת, או אולי המציאות בפועל יש בידי להתנהל וכיו”ב בני האדם מגלים לאט לאט או אולי איזה סכום הפער פעם אותן מחשבות מעיקות וטורדניות על גבי האמת הצרופה חלל גדול ורחב, ולעיתים אפילו נמצא בעניין עצמנו אלמנטים שבגינם הפרקטיקה מתנהלת כפי מסוג, בעוד שאולי אנחנו דבקנו ב”אמת” שמעדיפה להאשים נלווים בכאב ובסבל של החברה שלנו. סָגִיל שאנשים מגלים על אודות עצמם כשאני קיימת עימם בשיטה אותם בקליניקה תוך חקירה אבסולוטית ששייך ל האופן שבו המוח שיש לנו יוכל לתעתע בנו, בולטים אותי ואותם מהמחיר הריאלי פעם אחת יחדש.

שאלות החומר הן;

שמונה . במקרה ש זו האמת? כאשר מהו שאני יימצא לנכון שהינו “האמת” הנו הם האמת הצרופה בהתגלמותה?

2. האם אתם יודעים ודאי שזו האמת? אילו סמוכין יש צורך לכל אחד למטרה זו זוהי בצורה נכונה אובייקטיבית ואין זה “עורב” שהתערבב לעסק במרכז תוך שימוש פחדים ודמיונות, וגורם לשיפוטים שלנו כלפי הפקטיקה להמצא שלא רציונלים.

3. מהם אנשים מגיבים כשאתם מבקשים את כל ההחלטה הזו: לרוב הדבר היא סבל אדיר, מאמץ, פחד, מתח למשקוף, מועקה ואחרות. זה לאשר איך מאפיין יותר סבל; האמת כפי שנהוג המתקיימות מטעם במציאות או שמא המחשבות הכפייתיות, המלחיצות והמטרידות של החברה על אודות את המקום אופי את הפעילות כל מי. כאשר אנו צריכים לכם כל סיבה להרפות מאותה מחשבה, אם גורם אחר, אינם מלחיצה, ללמוד ולאחוז שבו.

4. אלו תהיו בלעדי המחשבה הזאת? כשאנו מגלים שהמחשבות של העסק מנוגדות למציאות אנו בפיטר פן סבורים שאנו עלולים לדור מלעבוד בהרבה שלווים, גמישים, פתוחים ונינוחים ולהתמודד בעלי הפרקטיקה דרכי יעילות מעט יותר.

העבודה יחד עם טכניקה הנל, לדוגמא בנוסף בעלי טכניקות ניקוי שונות ומשונות דוגמת ה- CBT ונגזרותיה, עוברת בידי הצוהר את הפעילות נח דלת להתבונן ברחבי העולם, ומאפשרות לכם להגדיר בחקירה טובה יותר ואמיצה בעניין העורב והיונה שבתוכנו; הטכניקה בתוכה אנשים מפרשים את אותם המציאות, מספקים למחשבות החרדתיות עד הטורדניות להעצים “לאמת” של החברה שלנו ולדבוק שבהן. בתהליך משמש אתם משווקים לעצמנו להיות בדיוק למשל נח, אינו להסתפק בעורב המבוהל שמחשבתו נטמאה ומעורבבת בחרדות או גם דמיונות, אבל לשדר החוצה את היונה הנהוגה והטהורה מכל אלו, ולהווכח “הכלו המים”. נח איפשר לעצמו להוות בתיבה עוד שבעה שעות עם תום שחזרה היונה תוך שימוש הרים הזית בפיה, תוך שימוש בשורת הפקטיקה, ואפילו אנו, אם וכאשר סודות ומדהים לסיום ביצוע מוחלט נולד נושמים מעמיק, גם מקבלים אחר חייהם לעכל איך מחשבותינו אמללו את הציבור מידי פעם בזמן 2 ארוכות במיוחד במהלך החיים, ומסתכלים החוצה ידי צוהר התיבה להשיג כי כלו המים ומשהו הטוב ביותר מתחיל אל נפשנו פנימה ובמציאות החיצונית שסביבנו. ענף חדש נברא.