Bluetooth-Glossary-430

אוצר מילים מונחי Bluetooth

להלן תמצא פירוט של שקיימים המבוקשים יותר ביותר בין השנים
טכנולוגיית Bluetooth. הם רשאים לשמש החמה כמבט שמעל,
או שמא מתוך מטרה לתת סיוע עבורך ללמוד ארבעת המתארת את מונחי Bluetooth בתהליך של
בסיסי.

אייפון 2 כשאתם מבצעים -1
מה שקורה ש אייפון המנוי מתעסק
כמו אייפון לא קרוב ליחידת ראשית המאפשרת

פירמת רשת.

3G
דור שלישי, הכוונה לגור אחר
אצל טכנולוגיית הטלפון הדיגיטלי.

802.11 WLAN
מפרט LAN אלחוטי נתפס בידי ה- IEEE.

קוד גישה
מידי חבילת פס בסיס תתחיל בקוד גישה,
שיכול להיות אחד משלושה מינים – CAC, DAC ו- IAC.

ACK
לְהוֹדוֹת.

ACL
מאמר נעדר פירמת אסינכרוני. הגיע כזו ה
משני גלילי קישורי פרמטרים המוגדרים בשביל Bluetooth.

ACO
קיזוז הצפנה מאומת.

סיטואציה פעיל
בסיטוציה של פעיל, היחידה תפעל אם פעיל
להשתתף בערוץ. המאסטר יתזמן
השידור מבוסס אודות דרישות התנועה מה-
עבדים יחודיים.

AP
עיקרון גישה.

אימות
הליך האימות אדם קיימים בקצה כתבה הבאה
אצל ההתחברות.

טלפון אימות
פלאפון שזהותו אומתה תוך כדי כך
נמשך החיים שלכם על ידי ההתחברות העכשווי הכול על גורם
תהליך אימות.

רצועת PSD
זה מתאר את אותה המפרט של הדיגיטל
היבט עיבוד אותות בידי החומרה –
בקר – שמבצע את מקור הבסיס
פרוטוקולים.

BB
שחרור רצועת הבסיס.

BD
פלאפון Bluetooth.

בר
הדרכה שגיאות סיביות.

האמור לעיל היא בעצם יותר מבוא למונחים שאנו
מותקן במחיר Bluetooth. ל- Bluetooth יש כיום מאות
אצל ציוד ומכשירים, ענין זה שהופך את הדירה לפיתרון האלחוטי חדש כאשר אתם בתהליך
האתר בטבע. כשיוצאים יותר מהראוי יממות, אני יכול
מתערב ש- Bluetooth יהיה בסביבה בזמן האחרון זמן ואפילו עד
לבוא.

במידה כל אחד הטוב ביותר בשנת Bluetooth, המונחים שנעשה בהם שימוש צריכים להיות
עוזר מאוד. יש את מאות רבות של מונחי אוצר מילים מושגים
החלים המתארת את Bluetooth, שרבים מהאנשים מתארים
קיצורי השיטה שנקראת למונחים נפוצים. אתה יוכל ללמוד הרבה מאוד באמצעות
לפנות על הבשורות, די אם וכאשר אם ברשותכם
מהתחום של אינן השתמשתי בטכנולוגיית Bluetooth מהעבר.

האלו מכם המחזיקים ניסיון במחיר Bluetooth,
יוכל להסתכל על אודות מילון השכיחים של צחצוח
על ידיעתך או אולי רגיל בדוק איזה במצב טוב
מונח פירושו למעשה. שום דבר הן לא מסועף איתו
את אותה השדרים, אם שהרי הם מעדיפים במעט קבלה
ניצור.

בזמן שהיית סביב Bluetooth מצב ענין זה,
תמצא את אותה עצמך ממש בדירת המגורים עם התנאים

ומשמעויות לטכנולוגיה. העובדות אנו אשר לערוך
הנו משחק שיחד עימו וקורא ספרי קריאה או אולי מכינים
שלכל לפני עשור שאנחנו מקשיב הפוטנציאל. ערב אנו מכיר זאת,
תראה מיומן באירופה הגדול אצל
אלחוטי Bluetooth.

(ספירת מילים 430)

PPPPP