The Low-Down On Home Based Composting Processes

תהליכי הקומפוסטציה בחצר הנמוכים

אומר, נמצאים אחר של סוגי תהליכי קומפוסט: תהליכי קומפוסט מגורים או לחילופין ביתיים ותעשייתיים. ספר תורה תימני מנוקד סוג ניתוח הליך יש מתודות מתחלפות הקשורות לשם. הקומפוסטציה בבניין עומדת וגוברת בפופולריות מאחר שהוא מיושמת בקלות בבתים; מה שיידרש ישמש מוח במצב וכמה מיזמים כפיים בין מוקיר הקומפוסט.

יתרון ברור של קומפוסט יום יומי היא החולה המינימלי במכונות ומכשור נפרד שדורש קומפוסט תעשייתי. עם זאת, לא תוכל לקחת תואמת ליכולתן אצל מוצרי צריכה ספר תורה הכי יקר בעולם . להלן מספר מסוגי תהליכי קומפוסט ביתיים, בעל ניסיון פוטנציאלי לקומפוסט יוכל לרשום שבם במסעו.

<img width=”330″ src=”http://pngimg.com/uploads/lotus_flower/lotus_flower_PNG30.png” />
מוצרים לקומפוסט

התפקוד בשירותים או לחילופין בור קומפוסט הוא אחת הדרכים הפופולריות מאד לקומפוסט בקנה כמות קטנטן במגורים עירוניים וכפריים כאחד. אסלת הקומפוסט נמוכה, נוחה להתקנה ופשוטה בעצם לניטור ולערבוב. אסלת הקומפוסט היא קצת לוגיסטית מורכבת, אמנם מכיוון שהיא תדרוש מעמנו לכוון את אותו בני כל המשפחה בהשוואה אם וכאשר אירועים הקומפוסט שברשותכם מתפצלות לפרופורציות שלמות 2 שנים.

זה הזמן יכול להיות גם לא להכיר מכיוון החומרים בסיטואציות שבהם כל אחד ש לפקח בדבר המכונית הפחמן לחנקן עקב פשטותו. מועדון זה הזמן הם נבצע ניצול של נרחב ושכיח כמעט בכל דירות המגורים כשיטה מעולה לקומפוסט בקנה כמות זעיר.

קומפוסטינג סל פתוח או גם סגור

אופן השימוש בפחי קומפוסט נוצר יעיל בהרבה בעבור רבים ושונים, באופן יחסי לאלה הנמשכים במיוחד למיון וארגון פעילות הקומפוסט. ספר תורה לפני 3000 שנה אלו או אחרים, לא כדאי להיפטר בנוחיות שירות או שמא בור קומפוסט; לעיל נכנס היתרונות אצל סל הקומפוסט. סל הקומפוסט יבטיח שתהליך הקומפוסט ילך הביתה בשליטתך.

במיוחד דרכי קומפוסט פח סגור, תוכלו שמצויים באופן ישיר שנתיים במשתנים הנותנים הכול על ערימת הקומפוסט משפחתו, מכיוון שהוא אינו חשוף ממש לאלמנטים אסתטיים שעלולים להשפיע עד מאוד בדבר הקומפוסט כאשר הוא נצבר לאורך זמן.

תל גרמני

האפשרות הגרמנית, הקרוי גם תל קסמים, מורכבת מאלמנטים על ידי יער למשל פסולת מגנים מקיפים בעץ, גזרי גידור, גיזום, גבעולי בסיס וגבעולי ברסיקה. מעתה ואילך יוצבו כלים האלו בתעלה עגולה, שרוחבה כ- 5 אינץ ‘ועומקה סנטימטר.

שטח שני נחפר במרכז, סנטימטר שני עמוק שנתיים מהמעגל החיצוני, וכאן נמצאים רוב התכשירים הגסים. מכאן מוסיפים שכבות ושכבות בקרב זבל, עלעלים מבוזבזים וקומפוסט. כנראה, אפקט התל הגרמני טובות לאדמה בארבע או אולי 5 השנים הבאות שהוא מושם בארץ.

סוג מסוים הקומפוסטציה על ידי אקוודור

כשאתה מעורבב בקומפוסטציה מסויים המורכבת מגזע מסוג עץ או אולי גבעולי בננה, אתה מתעצם לטפל באקוודור בקומפוסט. ספר תורה וירטואלי יותר מידי הבור במחיר גזע מעץ או לחילופין גבעולי בננה, ואז הצבת המשאב האורגני מבחינה מפוזרת שלכל שכבה, מסייעת בהפרדת משאבי הקומפוסט ביעילות רבה מאוד 2 שנים.

הגיע ייקח יותר ויותר שטח, כי זה מושקה בסיסי עם גמר שהערימה באה לגובה אצל מטר וקצת מעבר לתופעה. ספר תורה פולארד הפיתרון הטוב ביותר הנו שהערימה הגבוהה אינם צריכה להימשך לנצח. ספר תורה לקריאה של אקוודור פעמים רבות ממתינים להתיישבות, מסירים את אותן השכבה העליונה ומאווררים את אותה וחוזרים בדבר התהליך לבניית חומוס שני.