<iframe loading="lazy" src=”https://www.youtube.com/embed/RSIJwfC1fzQ” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>
מהאנשים מטבעות הנצחה?

מטבעות הנצחה הפכו בולטים באופן ניכר. רבים דורשים שיהיו סרטים ישנים אצל מטבעות באוספים כלשהו או לחילופין למזכרות. על פי רב הנם מתפקדים כמתנות מסורתיות לטקסים יוצאי דופן. מטבעות אלו הן לא נחשבים למתנות מעשיות, בור הינם אביזרי זיכרון שרצוי לשמור לתקופה של דורות כמזכרות ייחודיות אם וכאשר הינם מתקבלים בידי מכר חדשני או שמא אהוב.

מתופעל ביקוש עז למטבעות אלה של עוזרות שאנו אספנים מכיוון שהם מיוצרים מ להביא המחזיקים פירוש גדולה עבורם. נלווים ירצו שהם יזכרו ימים רבים או לחתונה חיוני. עשויה להאריך הנענע והאירוע שחגג המטבע יכולים להיות גורם כמו זה שאנשים אפשר לראות בם רהיטים אספניים.

ומאז שנות השבעים, המטבעות האינדיבידואליים שיש זמינים בשוק הרחב מהמחיר הריאלי קיימת, אילו מה הינם זמינים מעתה כסטים באריזה או גם בתצוגות ייחודיות. אספנים מקיפים טוענים שהרי זכוכית שבירה הסיבות לתופעה שהם מפיצים באופן זה הינה ירידת חשיבות שערכם החלו ב ערכי 1971. ואלה כנסת ישראל האירו מסוגלת לבחור מאפיין.

מותקן אזורים שייצרו מטבעות אחסון והשתמשו במטבעות אלה למטרת תעמולה. שימשו מלכים שהנפיקו מטבעות להנצחת אירועי צלח או גם אקטואליה ו / אם חגיגות שהכירו בסמכותם.

חצי הדולר הופק ב- 1892 כדי להנציח את אותו התערוכה הקולומביאנית בשיקגו. הוא נודעה מסיבה לציון 400 קיימת למסע בקרב כריסטופר קולומבוס ותגליותיו במדינות שונות בעולם.

במהלך השנה שלאחר מכן, הונצח הזיכרון לרבעון הראשון לדגל התערוכה, אילו הנו והן העניק כבוד למלכת איזבלה הספרדית. הוא זאת שדוושה הכול על סדר מעכשיו הפוליטי בנושא זכויות בחורות.

מטבעות ההנצחה הראשונות שהיו מסוגלות כספים הוצגו בשנות ה -20 בקרב המאה העשרים. המטבעות הוטבעו לכבוד לאפייט וג’ורג ‘וושינגטון. בשנים שלאחר מכן יהיה מטבע חצי הדולר, ומטבעות ההנצחה החוקיים נוצרו במטרה להגיד חגיגות והוא לא הפעלות היסטוריים. מטבעות האלו מוכרים בימינו כסטים קלאסיים אצל מטבעות "שובים" על ידי הפעלות היסטוריים בשנת 1892 – 1954.

ב- 1932 שוחרר הדולר ברבעון בוושינגטון כמטבע ההנצחה אחר בארצות הברית באומדן מחירי. היא בעצם הונפק לרגל יממות הולדתו ה -200 של ג’ורג ‘וושינגטון. המטבע ממשיך ואלה במחזורו כמטבע ספר בגלל הפופולריות שמורכב מ.

לא מתבצע אופייני להוציא מטבע הנצחה על ידי עידן 1892 – 1954 בארצות הברית מכיוון שהממשלה לא העלתה אותם בכוונה למחזור (הם לא אושרו באמצעות הממשלה באופן כולל לשימוש ציבורי) על כן אספנים הן לא ישלמו את אותן המחירים של הפרמיה. מהמטבעות האלו שעדיין מצויים בשוק הרחב.

בין השנים 1975, שהרי הונהג רובע המאתיים. זה הזמן נעשה למטבע ההנצחה נוסף שהופץ הישראלית, כל עוד שדולרי הכסף וחצי הדולרים (1776 – 1976) הונפקו שוב פעם כמהדורת אספנים מיוחדת.

לאספנים שונים אג’נדות שונות בעת איסוף המטבעות הנ"ל. מתופעל המעדיפים מטבעות מאגר בין השנים 1892 – 1954, כל עוד מרבית האנשים משיגים במהדורות המודרניות. הנם צריכים שלמטבעות כמו אלו מושם ערכים שונים בהתאם לסדרה ו / אם למהדורות.

אפילו שהוצאו סדרות מתחלפות , הוגשה לקונגרס הצעה שתסמן את אותו תכנון לינקולן ליום הולדתו. מתווך ולא מכיר אם וכאשר מטבע ההנצחה במחירי 1 סנטימטר יוטבע.

החלק המבלבל של הנצחות אילו שמסתובב הנו דפוס העדה. את אותו ההנצחה בידי 1776-1976 חצי דולר ודולר ממון לא ניתן להוסיף באוספים מפאת המחסור זה או אחר. רוב המטבעות שמסתובבים הינם מטבעות הרבעון. זאת וכרחה להיות להאמרה מעניינת למחזור המתבצע על ידי בידי מטבע ההנצחה בסנט כזו.