Differences-Between-CD-DVD-Media

Posted

ההבדלים מכיוון תקליטורי DVD

למרות ששני הדיסקים והדי.וי פחות או יותר סי יש את כל הפיתרון
מידות וצורת המדיה, הדברים שיש בהם
מסתיים ניסיון. ניתן לראות מיוחדים


ארגון מכיוון השניים, דוגמת הנושא שהם כבר מעסיקים
וכמה הם מצליחים להחזיק.

בורות דגשים ולייזרים

דיסק הכללים של חריצים מיקרוסקופיים שיזוזו
יחד בספירלה סביב הדיסק. תקליטורים ו-
לשני תקליטורי DVD יש את החריצים האלה, עם סרטי לייזר
הוחל מתוך מטרה לסרוק את אותו החריצים האלה.

כידוע, מידע דיגיטלי מיוצג
באפסים ובאפסים. בפנים הדיסקים הנוספים, בצורה ניכרת
<iframe loading="lazy" src=”https://www.youtube.com/embed/k2vW4AHDfcA” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>
בליטות רעיוניות קטנטנות המכונות אדמות ולא
חורים רפלקטיביים המכונים בורות, שיכולים להיות
נמצא ליד החריצים, משקף את אותו שניהם
והאפסים אצל בניית אלקטרוני.

באמצעות הקטנת לוקח הגל של הלייזר לשם -625 מ"מ
או לחילופין יותר מאור אינפרא אדום, יש לטכנולוגיית ה- DVD<br />הצליח לספר בורות קטנות יותר די
לטכנולוגיה הסטנדרטית בקרב תקליטור. זה הזמן ישמש<br />לאפשר איכות לא מעטה יותר בידי דגשים בכל מסלול
בין השנים DVD. האורך המינימלי המותר ל- a
בור בשכבה , DVD-R הנו .4 מיקרון, שהמזוזה
הינה באופן חד משמעי שנתיים דרך -0.0834 מיקרון שא
מספקים תקליטורים.

הרצועות אצל DVD הנישות וגם צרות יותר, צריך
מורה יותר רצועות שלכל דיסק, ש וגם
מתרגם ליותר קיבולת נותן אפשרות CD. ה
ממוצע DVD בשכבה , הכולל 4.5 ג’יגה בייט של פרמטרים,
אך תקליטור יחד עם 700 מגה בייט בלבד.

שכבות
כאמור, ל- DVD יש בורות קטנים יותר
לייזרים מוצאים לנכטון להתרכז שהינם. הגיע כאמור
מושגת על ידי מצע פלסטיק דק 2 שנים

מאפשר בתקליטור, הנושא שאומר שהלייזר זקוק לו
להמשיך דרך גורם רגע שנתיים, בעלות בזול
עומק ע"מ לגשת לבורות. הנה הפחתה היא ב
עובי שאחראי על אודות הדיסקים
בעובי של 0.6 מ"מ לבדו – שזה חצי
זה אצל תקליטור.

מהירות גישה לנתונים
תקליטורי DVD ייגשו לנתונים בקצב זריז הרבה יותר מ-
עלול CD. כונן התקליטורים הממוצע 32X נתפס
נתונים על אודות 4MB לשנייה, ויש כונן DVD 1X קורא
בעת -1.38 מגה לשנייה. זה בכלל מהיר יותר מ
כונן תקליטורים 8X.

פורמט נתונים אוניברסלי
פורמטי ההקלטה בידי ​​תקליטורים ו- DVD פחות או יותר
נפרד, שהרי תקליטורי DVD משתמשים ב- UDF אם באוניברסלי
פורמט נתונים. פורמט הגיע מרשה פרמטרים, וידאו,
אודיו, או לחילופין לרוב תערובת על ידי שלושתם
לבחור מאוחסנים במבנה קובץ רק אחד. ה
יתרון לזה הוא שכדאי לפנות בכל קובץ
באמצעות כל כונן, מחשב אישי, אם לרוב וידאו צרכני.
מאידך גיסא, תקליטורים לא תואמים
פורמט זה.

(ספירת מילים 427)

PPPPPP