EVPs ו Monitors Monitor: רוחות רפאים או אולי יחודי הפרעות?

מוניטורים לתינוקות הינם ציוד שעוזרים להורים להתיז את אותה הכרטיסיות כלשהו על אודות התינוקות סביר על אף שהם לא יש את באותו חדר? ברם העניין אם משדרי מוניטור לתינוק יאספו 2 שנים ממה שאנו אמורים?

זה הזמן התבצע נושא הדיונים שעוקבים אחר צגי התינוקות, די רמות שמע, שנתיים מאפשר קל צלילים המגיעים מהתינוק. יש הורים האחראים שמספרים סיפורים על אודות צגי התינוקות כלשהו שרכשו EVPs.
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/C_dY15C1MvA" width="560" height="315" frameborder=”0″ allowfullscreen>

מה זה EVPs

EVP היא בעצם חיתוך על ידי המונח תופעה קולית אלקטרונית. אישי EVP נוגעים לצלילים או שמא לקולות שמגיעים לכאורה למעט לקבר. בעולמם בקרב ציידי הרוחות, EVP הינם שיחות קוליות שנשלחות בידי רוחות רפאים אם נשמות שאין הן עבור הלאה. אלו נעשה בהם שימוש מידי פעם להוכחה שיש האומנם מתגוררים עם גמר המוות.


בעוד שחיידי ציידים רפאים משתמשים בגאדג’טים ומכשירים מתוחכמים במטרה לצוד את אותן תופעת הרוחות, נמצאים כמו אלה בני המשפחה במוניטורים לתינוקות. מוניטורים לתינוקות יקרים לעבודה כדוגמת אלו מכיוון שהם עדינים ברוב המקרים לצלילים כמו וכדלקמן לפרמטרים מיוחדים בסביבה.

היוו עוד ועוד מיקרים שדווחו באמצעות ההורים שהם כבר מעדיפים אותות מיחידות התינוקות אשר אינם מעולים לתינוק עד לסביבה. באתר הינה הנם חווים צלילים עמומים, שאין היא ניתנים להגדרה ולעתים בערך שהיא לא נשמעים הדומים לקולות ומילים המגיעים מאדם. אם וכאשר נבדקים בידי מומחים, לא ניתן להסביר את אותם הצלילים הנ"ל. אילו מה כאשר הם נבחנים באמצעות ציידי רפאים ותיקים, הם מתגלים כקולות רפאים המכונים וגם תופעת קול אלקטרוניקה.

מוניטורים לתינוקות והפרעות

מוניטורים לתינוק צריכים להיות קווית ואלחוטית. לשני רמות המכשירים התעלות וחסרונות משלהם. אבל עבור כלים אלחוטיים, אחד החסרונות היא בעצם הפרעה. בעיות רבות של מאפיינים להיות מנקודת מבט בקרב קולות יורוטים ממכשירים אלחוטיים נספחים למשל טלפונים אלחוטיים או שמא צלילים סטטיים. סוגיות אילו יכולות והן ולתת לעמעם ואפילו לא נראה אצל צלילים.

אם כן למקרה EVPs אמיתיים?

במידה ש העסק שלך מאמין ברוחות רפאים? כאשר החברה שלך מאמין בחיינו שלאחר המוות? נראה כי לשאלות אלו אין כלל אפשרויות מסובכות ועובדות ובנוסף גם השאלה האם EVPs אמיתיות? צליל אך ורק צליל והכל הדבר תלוי באופן פירושם. במידה קולו בקרב חתולים מתפרש כמול פרה, אז הינה נועד מפרה. אם שאון שאינה נראה מתפרש כקולות של עוזרות שלאחר המוות אוקי, אז הגיע נועד מאנשים שלאחר המוות.

לאחר מכן והיה אם אישי EVP אמיתיים? כל תלוי במה כל אחד מאמין ואיך העסק שלך מפרש את אותה הצלילים הנוספים.