<iframe loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/9G0pVZngSzY” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

מתיחה שמונע כאבי גב

תרגילי מתיחה הם דרך מיוחדת במינה להימנע מכאבי גב מכיוון שהם מותחים את השרירים, המפרקים, העצמות וכו ‘, ובכך מקדמים את אותו כניסת הנוזלים והדם. אימוני מתיחה כוללים משיכת כתפיים, שריר התלת ראשי, זרוע, רגל, תא מטען, פלג ארגון עם חשיבות רבה ומתיחות רבות. על מנת לעזור לאתר שלך למנוע הצטברות מכאבי גב כולנו יש להם זכאות לערוך כמה אימונים שיעזרו לעסק שלך למתוח את אותה השרירים האלה.

החל מהכתפיים, עמד זקוף. הניחו את אותו הידיים הכול על הירכיים ומשכו בכתפיים. סובב רק את הכתפיים בהילוך איטי ובגב עד ל 10 ספירות. לאחר מכן, בצע את אותם פעולות; ובכל זאת סובב רק את הכתפיים בהילוך לא טוב לכיוון החלק הקדמי.

צוות הכול על התלת ראשי:
תלת ותיק הוא שרירי האקסטנסור, הדורשים מתיחות שמונע מתח לדלת. עמדו זקוף והרימו את זרועכם (מימין) והניחו רק את קצות האצבעות המתארת את הכתף. (מימין) השתמש ביד החופשית של העבודה ודחף את אותה אל המרפק הבא. במידת האפשר, הורד את אותו האצבעות במשך הגב במהלך דחיפה אצל המרפק. ספרו ידוע שעד שמונה ובצעו אותן מעשים באיזור הנגדי.

לאחר מכן, מותח את הסתימות לזרועות. צור רשימת. קודם, עמד זקוף עם שמירה המתארת את כפות הרגליים למשך הכתפיים. מפלסים את אותה הזרועות ומותחים את הסתימות החוצה מסונכרנות שיש להן הכתפיים. מאגר והביא אחר הידיים קדימה. ספרו ידוע שעד 5 ובצעו את הסתימות פעולות בצד הבא. מאגר את הזרועות ככל האפשר.

עכשיו תעבוד את אותה הגו זה בהחלט. עמדו זקוף, שמרו בדבר כפות הרגליים בקו באופן ישיר בעלויות הכתפיים וסובבו בהדרגה (החל מהמותניים) ואז נמתחו לתחום אחד. נמתח יאללה והניע אחר גופך בסיבוב לצד הנוסף. העצום אחורה וסביב שוב ושוב בתוספת ל הבא. המשך כמעט מכל נדבך.

עבוד את אותם תא המטען הזה:
עמדו זקופות, שמרו בדבר כפות הרגליים בזמן הכתפיים ומעט כל אחד בנפרד. כופף באופן מסוים את אותן הברכיים. נעל את אותה האצבעות מאחורי הראש והתכופף כבר החל מ בקו המותניים, נוגע בברך הימנית שלך, והצטרף אליה בעלויות המרפק ליד ימין. מעתה והלאה, סובב את פלג הפקת חשובה, או גם תא המטען, סובב אותו שמאלה ואז גע בברך שמאל. הממשי לאחור עד הרגע מתחיל שוב פעם זקוף.

ברגע מתחיל עלול זקוף, הרחק לא הרבה את אותו כפות הרגליים וכופף באופן מסוים את אותה הברכיים. הרם את אותה הידיים לגובה הכתפיים ותאחז בידיים במהלך תבוצע פנייה ליד, כבר החל מ בקו המותניים. החזק, ספור ועד ל 10 ועשה את הדירה הפיתרון באיזור הבא. בעתיד הקרוב, מוסתר אודות הירכיים והרגליים שאין להם תנועה כשאתה מסובב את אותו החלק העליון בקרב גופך לבדו.


עמדו זקוף, עם הארכת הידיים כלפי מטה בצדדים. כופף את אותן הברכיים מעט והרם את אותם ידינו בהדרגה ועד שתוכל לפנות מעבר הראש. אט אט, החלק את אותן העור החופשית, החלק את אותה מטה אל הרגל, ומשוך רק את ידינו זה שהוא תראה מעל הראש עד ל 2 שאתה מסוגל לנקות. מתח כלפי מטה אל הירך וחזר למצב עמידה. המשך בצד האחר ועשה שלוש חזרות.

עמדו זקופות, שמרו בדבר כפות הרגליים לתקופה של הכתפיים. כיפוף המרפקים בגובה הכתפיים. הצטרף לקצות האצבעות והשלף בעדינות רק את הידיים לכיוון הגב, והישאר עקבי לגובה הכתפיים. המשך בפעולה כמעט מכל נדבך וספור ידוע שעד 5 עם תנועה.

לְהַמשִׁיך:
עמדו זקוף, ואחזו ברשותכם, הצטרפו אליהם והאריכו את הסתימות מאחורי הגב. הרם את אותם הידיים שמעבר והחוצה ניכר ככל שתוכל להוציא. עיתון עד הרגע 10 ומטה. עמדו זקוף והחזיקו את אותם הרגליים במשך הכתפיים. כופף אחר הברכיים באופן מסוים ונעל את כל האצבעות תוך הרמת הידיים לגובה הכתפיים. בו ברגע שנמצאים במצב, דחפו רק את הידיים יאללה. בתוך תסתמך קדימה. מתחו וספרו ואפילו 10. בצע את אותו מעשים, וספור עד ל עשר.