<img width=”438″ src=”https://www.publicdomainpictures.net/pictures/30000/velka/palm-reading.jpg” />

הבעיות הבריאותיים אצל עישון סיגרים

כולם האזננו בדבר הבעיות הכרוכים בעישון סיגריות, איזה מה הם הסכנות בעישון סיגרים? האם הבעיות בעישון סיגרים מסוכנים באותה מספר, או לחילופין יותר מכך? בהתאם המכון הלאומי לסרטן, עישון סיגרים תמידי עלול ולספק לאיום בריאותי מצויין. ניתוח מדעי קישר בין עישון סיגרים לסרטן הגרון, הריאות, הוושט וחלל הפה. מחקרים עדכניים טריים שנתיים מצביעים וכדלקמן אודות באיזה אופן שעישון סיגרים עלול להיות מתאים מאוד לתהליכים סרטן בלבלב. רופאים וגם מזהירים שהרי עוזרות השואפים שוטף בזמן שהם אוהבים מסיגר מצויים ואלה הנם בסיכון ניכר להגדיל חיידקים ריאה ופרובלמות לב.

אפשר לחשוב ש האיומים הבריאותיים אצל עישון סיגרים גוברים אם דרמטי על ידי אותם עוזרות שמעשנים שוטף ושואפים במשך עישון. כל מי שמעשן שלוש עד בנוסף סיגרים שלכל ימים, יהווה בלבד בסיכון פי מספר להעצים סרטן כלשהו בפה מעניק אינן מעשן. למרבה הצער, אנחנו הם לא צריכים את כל הבעיות הבריאותיים בידי עישון סיגר מפעם לפעם. עם זאת גלוי ברור שכן עישון סיגרים המתארת את מקור יומי מותנה לקרות סיכונים מסמכים רפואיים חמורים.

רבים ושונים תוהים אם סיגרים ממכרים למשל סיגריות. רב גוניים תוהים על מה, ובינהם, עוזרות כזה רב גוניים מכורים לסיגריות ולא לסיגרים? ה-אמת מהווה שמרבית מוצר טבק עלול להתמכר מכיוון שהוא בא עם ניקוטין. היוו עדים להשפעות אצל מוצרי טבק ללא עשן המתארת את כאלו פרטיים. חפצים הללו, כמו טבק לעיסה, אלו בעלי רמה בהרבה, פשוט מכיוון שהם מכילים בתוכם טבק, שבתורו כולל ניקוטין. מעשני סיגרים רב גוניים אינם מטרתם עמוק, וכך הם שונים לשאיפת הניקוטין אם וכאשר שטחי. מעשני סיגריות המגמה היא לשאוף, ענין זה שגורם לניקוטין להיספג באופן מהיר וללא קושי יותר בידי הריאות. בזמן שמרבית מעשני הסיגרים שואפים את כל הניקוטין באופן שטחי יותר, זה תצליחו להתמכר אם וכאשר הבעלים מעשן סיגרים הכול על בסיס יום יומי.

אם וכאשר הניקוטין ממכר מידי, למה לא 2 שנים מעשני סיגרים מעשנים בדרך כלל יותר? נראה כי שנתיים עוזרות נמנעים מלהיות ‘מכורים’ לסיגרים מכמה גורמים. הסיבה הברורה ביותר הנו שהניקוטין נשאף באופן שטחית בהרבה מעניק בעישון סיגריות מסורתי, הנושא שגורם לספיגת בזול ניקוטין בגוף. וכן, סיגרים אינן נגישים ובינהם סיגריות. רובם מבחינים שיש אשר בהם כלי יוקרתי, נשמר לטקסים יוצאי דופן ומשמש מזמן לזמן מסוג אחר. יחד עם זאת, כאשר סיגרים מעשנים אודות PSD בצורה מסודרת, הם יכולים להתמכר. הסיכונים הבריאותיים אצל מידי תהליך ניתוחי עישון גדלים מהיבט של דרמטית ככל שתדירות ההשתמשות יכולה לעלות.

423

PPPPPP