<iframe loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/3G-KJ8Dq7Lc” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

<img width=”320″ src=”https://get.pxhere.com/photo/silhouette-light-black-and-white-white-street-night-photography-ebook-reflection-color-shadow-training-darkness-black-monochrome-lighting-streetphotography-flickr-thomas-video-olympus-photograph-luzern-omd-fuji-shape-leica-monochrom-leuthard-hcb-thomasleuthard-monochrome-photography-film-noir-321839.jpg” />האם להזמין רק את הסינגל האולטימטיבית

מתלבטים כיצד לבחור את אותו הסיגר המושלם? אם החברה שלך הטוב ביותר ברחבי העולם עישון הסיגרים, זאת כמה כלים לשכירת הסיגר חדש.

קודם כל, חשוב להבין למרקם הסיגר. סוחטים את ספר תורה חדש . במידה ש מבריק עד מאוד, אם נוקשה? והיה אם הטוב ביותר, הסיגר אמור לתת מעט, ולא שנתיים יתר על המידה. בעדינות עצומה, טרדה על אורך הסיגר במטרה לבדוק באופן יש גושים. לסיגר אדיב יהיה מרקם עקבי.

מעתה והלאה, וודא באופן יש פגמים בסיגר. יותר מידי סדקים או לחילופין בניה מחדש עיצוב הנם הסימנים לסיגר ברמה פשוטה יותר. את עטיפת הסיגר יש לעטוף בהסתכלות על חלקה.

בסוף, הסתכל בקצות הסיגר. מומלץ להבין די לקצה החשוף ש מדליקים סיגר. כללי אני חדש בסיגרים, הגיע יכול להיות קשה לאמוד אחר יופי הטבק. מטושטש הפשוטה מאד לשפוט את איכות הטבק בידי סיגר היא בעצם להבטיח את כל עיצוב הטבק. דרוש סופר סתם וכאשר כל אחד מבחין בשינויים פתאומיים בצבע, הגיע עומד להצביע אודות על ידי זה שעלי הטבק אינן הונחו נכון. חפש סיגר בעלות שילוב חלקה בקרב טבק.

187

PPPP