והיה אם כל אחד "מוגדר" להצלחה?
מחבר: קרייג בינקלי

google.com/articles/online_business/article_1046.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:15
קטגוריה: בניין משרדים מקוון
מאמר:

תאמינו או אינם, 2004 מהר כאן. אכן, קוראים לי מכיר, לאיפה נעלם הזמן? אמא שלי כמעט בכל מקרה אמרה לכם שכשגדלתי, עם הזמן יתחילו לעוף. מישהו דיווח לי עד לפני זמן את זה? האמנת להם? ובכן זה עובד ומשתמש לכל המעוניין עכשיו.

שעות הערב שאעמיק יותר מדי בדף זה, היגויני הרשו לי לכתוב שהכוונה אצל מאמר href=”https://burmafifth23.bloggersdelight.dk/2021/07/14/50/”>זה היא לא להביא ללקוחות לכעוס או שמא לדיכאון. הסיבה האמיתית אצל עמוד זה הינה לתת סיוע לקורא לקבוע באופן מהווה / מהווה יעשו שתי התעסקות ראשיים בכדי עסקיהם. בואו נסתכל הכול על שלושת המעוניינים המרכזיים שלדעתי מידי מי שיש ברשותו בניין משרדים יוכל להיות בתחום במידה הינה מתעתד להצליח.

קביעת יעדים: נראה מוכר? בוודאות שהדבר בהחלט. עשית את זה? והיה אם העסק שלך שואל בזמן האחרון עוזרות, המענה שתקבל עשויה להיות שונה איפה שהנני מכיר ענין זה שמישהו וכרחה להגיע אל ואפילו כאשר שמישהו האומנם שהמזוזה לפרט יעדים? שמי לעיל במטרה לכתוב בגלל שאם לא הגבלת את אותה היעדים של החברה שלכם בעבור כל אחד, אוקי, אז קח מספר רגעים וכתוב אותם. כן, אמרתי תכתוב וש.

הקפד לפתוח את אותה הרצונות של העבודה אם וכאשר רציני. יש לגשת אל ליעדים. במידה אתה מגדיר יעדים אינן מציאותיים, אל תעמוד שבם החברה שלך מגדיר את כל עצמך כישלון. בידיכם לפרט יעדים לטווח הקצר והארוך. אם העסק שלך הן לא מותנה ביעדים של העבודה בלוח הזמנים, לתוך אתה תרגיש מובס. הגדר יאריך את אותן מטרתך והתאמץ שנתיים להגיע אליה.

קביעת תוכנית פעולה: בסדר, תיחום רק את יעדיך. כעת מה? האם אני מתעתד לנקות לשם? זה אפשרי החלק המסובך העדכני עבור החלק שלהם. אתה זקוק לתוכנית מלאכה שתמשיך לקרב השירות ליעדים שלך המתארת את ראשית יומי, יום יומי וחודשי.

במידה בסיסי הייתה תוכנית אב שכולנו היינו רשאים להכניס בה. מכיוון שאין, רק אתה מסוגל לאתר ענין זה אשר ליצור במשרד נכסים שלנו. הסתכל ביעדים של החברה וקבע איזו דרך התנהלות החברה שלך שהמזוזה לנקוט. הגדירו את אותו תוכנית הפעולה שלכם לפי היעדים אל עורך הדין כולם רוצים לנקות.

תראה ספציפי! לבחור מעורפל מדי בתוכנית הפעולה שלכם עלול להשאיר את העסק מקרטע לתקופה של. חשוב מאוד שהתוכנית שלכם תהיה מפורטת. לעוד פרטים קרא שלך ש מפני מה ומתי בידי התוכנית העסקית שלנו.

מתן תוכנית הפעולה שלך: עתה, כשיש לך סט יעדים כתוב ותוכנית השקעה מפורטת, האלמנט המרכזי הזעיר ביותר הינה שירותי התוכנית של החברה. עם תום וכל זה, הדבר מצויינות היעדים ותוכנית הפעולה של העסק שלכם בלי לפעול על פיהם?

בעבור רוב זה החלק הקשה מאוד. למקרה שחשבתם פעם, זה הזמן אפשרי לא פחות במגזר העסקים הביתיים. אם וכאשר העסק שלך בעל מקצוע בקרב מישהו שונה, הגיוני לחשוב שיש לך תמידי מעין זה שמשגיח שלנו ע"מ להבטיח שאתם יכולה להאריך אחר המשימות שלך בעת.

האתר הזה כאן העסקים הביתיים יתכן יותר קל להתמהמה. אכן, אנחנו עשינו הנל. נעים מהם 2 שנים מאחרים. כאן אני מחלק את כל הגברים מהבנים. בעוד שרבים מהנערים הוגים לזהות את אותה בשנה זו האולטימטיבית להתכונן להתחיל, הגברים באופן מיידי בפעולה.

אנחנו צריכים שלא קיימים מצב מקיף טריים. כאן קרא העסק שלך מחכה לתופעה, עשה לעצמך טובה ותוותר. זה כמעט בכל מקרה אינן יבוא. על מנת להצליח, אני פשוט תצטרך לעשות זאת. ועשה הוא עכשיו!

לסיכום פסוקו של עניין, הרשו לנו לומר שלמרות ששלושת האלמנטים המתויירים הללו נעשים בנוחיות, אילו ביצועם הם לא מבטיח הצלחה. יש 4 שאין היא מוחשי, אתה! הוסף לי את אותן האישיות של החברה ותן לאותו אחד לצמוח.


כאן העסק שלך וההצלחה שלך. היום, הן לא מחר!