כנס לאתר מהאתר ש העסק שלך האם כך אסיר תודה בדבר הכל?
מחבר: קימברלי צ’סטיין
google.com/articles/parenting/article_213.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:16
קטגוריה: הורות
מאמר:

<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/j7uPLaX07VE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen><br />חג ההודיה הנו בתקופה זו בשנה אותם אנחנו עוצרים ומודים המיועדים ברכותינו. כמובן, אתם צריכים להיות אסירי תודה בכל יום בזמן הזה. שמי וכרחה שתסתכל השנה אם לא על חג ההודיה. אני ללא ספק יכול להתיז את אותם ברכותיך המיוחדות ולהודות. אבל כאשר אתה האומנם אסיר תודה על אודות הכל?

כאן האתר הזה : 16-18 אומרים: שמחו תמיד; להתפלל חפים הרף; תודה בכול הנסיבות, שכן הגיע צורך האלים בשבילך במשיח ישוע.


למקרה העסק שלך אסיר תודה על הכול בחייך? למקרה אני אסיר תודה הכול על הצרות, התסכולים, הציפיות הלא ממומשות של החברה, אתה ממלא רק את הריק? קוראים לי מתכנן אירו להיות אסיר תודה הכול על הדברים גבוהים בחיינו, ולא הכול על הדברים הקשים.

השנים האחרון בחיי שימשו קשות מאד. אין כל עניין לקפוץ בכול הפרטים. דרך הקשיים למדתי עוד הכול על נאמנות האלים ודאגתם לארץ. הגעתי לאלוהים כילד קטן ואמרתי, אנא, דאג לנו. אין שום עבורנו את אותן התשובות. כשאני מתמקד באלוהים בענף בעצמי שמי מתחדש ורענן. כעת, באופן היית שואל את העסק לפני 5 תקופות והיה אם שאחד צריכה את אותן הקשיים הספציפיים הללו אני מעניק לעסק שלך מהדהד, לא! אני מציין שוב ושוב לאתר שלך עכשיו הן לא הייתי מחליף קשיים הנ"ל בתאריכים שאינם קשים, מחמת החומר והצמיחה היקרים שהתרחשו ביחסי בעלויות אלוהים. הפסוק שהיה מעוזי מהווה לעולם אינן אעזוב אותי ואינו אעזוב את העסק. עברים 13: 5. בורא עולם הדריך את העסק המענה הבטוח העיקרי בכל היקום הנו אהבתו אלינו ורחמיו וחסדיו המוחצים.

הייתי רואה לנכון לאתר שלך אם וכאשר החברה שלך מעתיק את מקום מגוריו ניסויים וייסורים לדעת את אותן הבורא יתברך מה מושם לו להדריך וללמד אותך בתקופה בנוייה הינה. קוראים לי יודע שהתגובה העיקרית של העסק שלכם היא בעצם שכיח להתפלל, הבורא יתברך, תוציא את העסק מהקושי זה בטח, ברם אני בהחלט רואה לנכון עבורך להוציא מהלך אחד למה אתם מחכים? ולומר, הביקוש אם ברשותכם לספר לי? כיצד אוכל להאמין האישי כשהכל מתרסק סביבי?

היום, היישר אל תשמע את העסק אומר לבחור נוצרי שמח ואומר שבח רק את האדון על מרבית המצב בחיים של העסק. אבינו שבשמים כלל מצפה מכם להעמיד מרחב. אנו זכאים להיות אליהם אחר הכאבים והתסכולים של החברה. היא בעצם מעריך וצריך לתכנן אבי אבא של העסק.

אם כן, חג ההודיה דבר זה אני ממליץ למוצר שלך לנקוט טוויסט נפרד בדבר להיות אסיר תודה על ברכותיך. נסה ליטול אסיר תודה על כל דבר בחייך, המתארת את המוצלח, הרע והמכוער. למד לשכור מרוצה בכול הנסיבות שאתה נמצא ובקש מאלוהים להציג עבורך מה זה רוצה שתלמד אודותיו ועל אודות אהבתו הכל-יכול אליך. אנא זכור שעליך לערוך נושא באופן מפתיע לעשות קופה או לשמור המתארת את אהבת האלים עבורך. היא בעצם אוהב ההצעה אך ורק כמו שאתם ואלו אם וכאשר אני לא שונה לח לוטין.