כעמית / כומר נוער התייחסו לעולם כאזרח מדרגה שנייה?

582

סיכום:
האלוהים לא טוב? ישנם מקרים בם כולנו יכולים להתעצבן הכול על הסובבים אתכם ולפנות קל לכל מי שנכון ואוהב. התבצע לכם העונג לקרני ככומר נוער וככומר בכיר. שמתי לב לקלילים ולפאו-פאס חברתי בין נספחים. ענין זה שלמדתי זה הזמן שיש אווירה בקרב מספר כמרים בכירים שקריאתם טובה איכשהו מאלה בקרב כומר נוער אם חבר.

מילות מפתח:
כומר, בכיר, סוכן, כומר בכיר, אלוהים, מקורב, נוער, כמרים, נתפס, כנסייה, כיתה, מחלקה שנייה, שאל, נוסף, מטופל, קורא, צוות, כומר


גוף המאמר:
פורסם: 04 באפריל 2021 20:55 אלמנט ההודעה: במקרה ש כוהני עמית או גם נוער הינם חטיבה שנייה בשיחתם

————————————————– ——————————


האלוהים לא טוב? מצויים מקרים עליהם כולם הם בעלי זכאות להתעצבן הכול על הסובבים אתכם ולפנות קל לכל מי שנכון ואוהב. מתבצע עבור המעוניינים העונג לשרת ככומר נוער וככומר בכיר. שמתי לב לקלילים ולפאו-פאס חברתי של שונים. מה שלמדתי זה הזמן שעומדות תחושה על ידי כמה כמרים בכירים שקריאתם משובחת איכשהו מאלה של כומר נוער או גם ידיד.

סופר סתם אור עקיבא עליכם לזכור שאלוהים, שהוא אדיב, הנו זה הזמן שקורא בשבילנו לחיים מתחילים בבנו האדון ישוע המשיח. לכנסייה של החברה שלכם במזרח לונג-מדו במסצ’וסטס (http://www.fbcel.org) מותקן מקסימום שאנחנו משקיעים והיה אם הן לא רשמי שלכל מאמץ. "הכל לבגרות, חלק מהם לשירות."


כולנו נקראים לקחת מסורתיים סטודנטים במשיח. חלק מהם, באמצעות האלים (כן התכוונתי לרשום פסיק באיזור ימין בידי ה"ס "המציג רכושנות ברבים) נקראים להיות שרים.

תקין הקרוי כולנו מתנה לכנסייה המקומית .1 אלוהים נתן בשבילנו לכנסיות המקומיות בם אנחנו משרתים. הפעמים ששאלו את העסק, "איך כל אחד מכיר מתחיל נקרא?" עניתי, "אתה תיהיה אומלל נוספת תטיף או שמא שר. אם אלוהים נקרא לי ואסור שיהיה תמשיך אחר קריאתו תהיה אומלל עד הרגע שתכנע לאלוהים ותמשיך שונה דרישותיו לעבודתך כֶּרֶם."

במידה כבר בוטחים בהם בדבר תעסוקה, ימים אחד, בזמן שהשתתף במלגת כומר (הייתי נו אז כומר נוער), כומר בכיר מכנסייה אחרת ביקש מהכומר הבכיר שלי עזרה בהכנת ארוחת הצהריים. הכומר הבא צעק מלבד לחלל, "היי אחי. ____. למה שלא תתפוס את האדם של העסק ותעזור עבורינו בכיסאות הללו." הכומר שלי הן לא הגה שום דבר מפני מה שהאיש הודיע. היה לי חלום לצעוק, אהלן כומר ____. שאחד סוחר האל, אינן האדם הוא או לחילופין כל בן אדם עלי אדמות. שאחד איש מקצוע עבור אחד. האיש זה חותם במידה המתארת את המשכורת שלי ואני מתחייב כלפיו … כנראה אני דבר שבשגרה הוא במעט רגיש יתר על המידה באותה כמה זמן.

עד שהלכתי למלגת כמרים בארץ ישראל אחרת, בתוכה איש לא מיומנות ההצעה. מכיוון שהייתי טיפה צעיר ולבד, ניגשתי לקבוצת גברים שנחתכה וצוחקת. כשהתקרבתי לחדר, הצגתי את אותה באופן עצמאי ככומר סטיבנס מספרינגפילד, MA. כולנו הסתובבו והציגו את אותה עצמם ככמרים בכירים וקיבלו את כל פני. כששאלו אותך באיזו כנסייה שאחד כוהן, עניתי שאולי לא בוטחים בו את העסק, הבהרתי שגם אני כומר.

נשמעה שלווה נשמע אצל הצחוקים איתי. הם כל אחד בתורם עצרו ונמנעו מלדבר אלינו, על אף שהתערבתי בשתי נקודות שהעלו. התייחסו אלי כאל אדם מדרגה שנייה. בסופו של דבר כולם נמנעו אליי מראה קשר עין למשך שארית ביקורי.

העניין איתך? ככומר בכיר והיה אם אחת ל הסתכלת באף על אודות מישהו שהיה משהו שאינה כומר בכיר? עד כעמית, התייחסו למשרד שלכם כאזרח מדרגה שנייה? או שאתה את השיער כומר בכיר שזוכר כיצד נסגר התייחסו אליך בדרך זו שהיית עמית.

בכנות

הכומר ג’ון סטיבנס
http://www.churchbigdog.com