<img width="392" src="http://www.girlgeeklife.com/wp-content/uploads/2014/08/svegliamuseo2.png" /><br />עמדות והכרת תודה

מחבר: ברוק נואל

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3102.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18

קטגוריה: תיקון פרטית ומניע

מאמר:

הכרת תודה הופכת הכחשה לקבלה, כאוס לסדר, בלבול לבהירות. זה הזמן יוכל להפוך ארוחה לחג, נכסים לבית, פרח לחבר. הכרת תודה מושלמת לעברנו, מביאה שלום לכם להיום ולוקחת תחת חזון למחר. מלודי ביטי

בודדת בעלות קבוצת בנות, דנו כיצד צאצאיהם ספציפיים שנראים שיש ברשותם כל נוחים וידידותיים כל עוד שאחרים נעשים מפונקים. כעבור ששיתפנו את כל הסיפורים של העסק שלכם, הסקנו את כל המסקנה שההבדל טמון בגישה ובתורת בהסעה של הוריהם. מושם ילדים שמצפים שיהיה להם תכנונים יחודיים, והם הופכים בזמן הקרוב למפונקים ובלתי מעורערים. צאצאיהם מיוחדים נותרים אסירי תודה ומעריכים.

תחשוב בדבר הורים האחראים אנחנו מכיר אשר מתאימים לתיאורים הללו. למי החברה שלך יודע כולל בתוכו שבב על הכתף עד מרגיש שהעולם מוכרח לחומרים אלו משהו? תעודת סופר סתם אותה אדם החברה שלך מזהה שמקבל את פני בכל תגלית בהערכה? נוח לנחש מיהו שמח ומלא שנתיים.


טכנולוגיה הויזואלית גישה אסירת תודה בודק השיטה שנקראת ארוכה להתפתחות עצמי גמיש ומעריך שנתיים. להלן מספר רעיונות להפצת עמדת הכרת הטוב:

שדרוש על מרב התהליך. כשאתה משיג מוצר, מצד אם וכאשר הגיע ציור בידי ילד אם מתנה טכנולוגית שנרכשה, התמקד בכמה זמן, מאמצים ומחשבה שהושקעו במתנה. פָּעוּט את אותה הזמן לקחת בחשבון כמה העסקה, אכפתיות ומחשבה אדם הקדיש לך, היא שיטת מדהימה להעמיק את אותו הערכתך הנן לנותן וגם למתנה.

להיות מודע שכל יום הינה מתנה. מושם בכל בזמן האחרון התעסקות שכנראה אנחנו מבצעים את הקנייה כמובן מאליו. לעתים מזומנות הוא לא מדברים כמה אנו באמת רוכשים כמובן מאליו עד שהטרגדיה תתרחש. לדוגמה, לרוב נהניתי מאחי וכדאי שלא יהיה דמיינתי שנאבד אותו בהיותו בן 27. לא מורכב בסיום הטרגדיה הזה למדתי כל כך ימים רבים וכל השניה של העסק מהווה מתנה טובה. אל תראה בזבזני או לא אוהב את אותם הרגעים הללו.

הנמיך את אותה הציפיות של החברה. הכרתי אישה שחשה שיש לה סדרה מהסוג על ידי מזל רע מאוד שהעולם בוודאי חייב בשבילה דבר. הן לא יכולתי לעמוד בלהיות סביבה; הנו התלוננה הכול על הרוב. אם וכאשר תרד גשם, נראה מתבצע שהשמיים יצאו ליטול את אותה. כאשר מפסיקים לעיין מהעולם (או מהאנשים) שייתן לעצמנו התעסקות, אנחנו רשאים להתמקד יותר בסיפוק מהמתנות שקורות בדרכנו.

שרה באן Breathnach בספרה הנמכר מאוד, "שפע פשוט: טקסט ימים רבים של זולות ושמחה", דוגלת בשימוש בכתב-תודה. הוא מציינת זאת ככלי שיכול להראות שונה את אותן נוי חייך למעט לאמונה. שאחד צגים כלל. השמת החומר אצל יומן התודה והברכה מהווה להקליט 6 התעסקות שהינכם אסיר תודה עליהם לכל יום. בזמנים ספציפיים עשוי ש האישי להיות יצירתי על מנת לאתר כמה. במועדים נוספים שמא יהיו עבורך מספר או עשרים! הערך את הדברים הילדים המוזמנים. ערכו רק את אלו שחייך בכנות ושאל הדבר שלומך בקופת המכולת. ערכו את אותה המגע הרך בידי יד של נער על אודות הכתף של העבודה. השווי לשיר אידיאלי אנחנו שומע ברדיו.

צור יומן תודה משלך ורשום כמה סידורים שאתם אסיר תודה עליהן בכול ערב. שימו לב והיה אם זה הזמן מקצועי את אותם ההערכה שלכם לחיים ועוזר לשמור אודות תפיסה חיובית. עשוי שתרצה ואלה לפתח יומן תודה משפחתית ובו בכל ערב החברה שלך ייראה לנכון על אודות חמישה תכנונים שאתם אסיר תודה על החברות כמשפחה.

ZZZZZZ