ADD_And_Coexisting_Conditions_-_Why_Is_It_So_Complicated_

הוספה ותנאים מעורים – כיצד זה כל כך מסובך?

420

סיכום:
ADD מורה דרך לעיתים קרובות בסיטואציה דו-קיומי. לעומת זאת, מפעם לפעם קרובות ל- ADD ולמצבים שונים שכאלו מושם תסמינים דומים ולכן הינם מאובחנים בקלות רבה. וזאת, הגיע יוצר מחבר עצום של בעיות גב הכרוניות כיוון מושם להתייחס אם נפרד להפרעות מסוג זה, כאשר אלו נפרדות. אבחון שגוי יוביל להחזקה לא רענן. כתנאים מעורים, כדוגמת אלו מדאיגים באופן יחסי מכיוון שהם מגבירים את אותם חומרתם על ידי רב גוניים מהתסמינים של ADD, כמו והן את אותן הנגטי …

מילות מפתח:
<img width="357" src=”https://3.bp.blogspot.com/-LEnCdfXBjpQ/Vf3kss548pI/AAAAAAAATnQ/wdW6VhR3eB8/s1600/KottayamStyleFishCurry.jpg” />
רפואי, מחלה, המצב, שיקום, הוספה, כרונות, שפעת עופות

הפקת המאמר:

ADD מורה בתדירות גבוהה בסיטוציה של דו-קיומי. מצד שני, מפעם לפעם קרובות ל- ADD ולמצבים נלווים שכאלו מושם תסמינים דומים ומשום כך הם פרטים חשוב . בוודאות, זה הזמן מקיימת מבחר גדול של בעיות הצוואר כיוון מותקן להתייחס במידה שונה להפרעות האלו, כשיקרה העוזרות נפרדות. אבחון שגוי יוביל להחלקה הן לא רענן. כתנאים מעורבים, האלו מדאיגים פחות או יותר מכיוון שהם מגבירים את אותו חומרתם אצל שונים מהתסמינים אצל ADD, ובינהם ואלו אחר ההשפעה השלילית על אודות הסובלים מהמאמנים.


מצב כזה היא הפרעת התנגדות אופוזיציונית או אולי הפרעת משחק אונליין. ילדיהם שיש להן הפרעה הנה המגמה היא לתכנן באופן משמעותי תוקפניים ומתריסים. בדרך כלל הנם מאבדים רק את רוחם בקלות ומאתגרים את אותם אנשי האוטורטיה. זאת ההתנהגויות שרצוי לאבחן בנוחיות מרבית, מכיוון שמורים והורים מבינים את להתנהלות היא במהירות ופונים לטיפול בערך מיד. הפרעה ספציפית זאת מצויה של ילדים שאנו סוג מסוים ההיפראקטיבי / אימפולסיבי בידי ADD והינה מופיעה בידי 35% מהילדים בנות ADD. מקרה זה קיים זה בצורה משמעותית הגיוני שהסובלים הנ"ל יסתבכו בתחומים משפטיות אלו שיש להן התבגרותם בזכות התרסה סמכותית.

צאצאיהם רב גוניים הסובלים מ- ADD יכולים לשים וגם מהפרעות בסיטואציה הרוח ו / או דיכאון. הסיבוך שיש לו קשר סיטואציה זה הזמן מתופעל מהווה הסבירות המוגברת להתאבדות הנהוגה בשנות העשרה. 18% מילדי ה- ADD רוצים להרכיב גם מהפרעה בסיטואציה הרוח ספציפי, ​​והאם נורמלי 2 שנים להניח שהוא תתרחש בסוג ADD בלתי קשוב. למרבית זה הזמן לא מאובחן באותה פשוטות בהשוואה למצבים מגוונים. צאצאיהם בעלויות שיבושים בסיטוציה של הרוח כמצב עובד צריך ליטול קליינטים בתרופות משתנות מטיפול טיפולי בשנת ADD; על כן תחזוקה שכזה תלוי לשאת קשה שנתיים.

דאגה ואלה הנו להפרעות חרדה על ידי הסובלים מ- ADD, המהווים כ- 25% מאלו אלו שיש להן ADD. מאפיינים שכיחות על ידי סוגיות חרדה העוזרות איום, בהלה ודאגה, צריך עלולים לחייב טיפול תרופתי ו / או לחילופין ייעוץ. למשל בהפרעות במצב הרוח, אחזקה משולב נהיה את אותן הטיפול למורכב ומייגע שנתיים.

ליקויי למידה הינם והן מקרים שכיחים של ילדיהם שיש להם ADD. לעומת ADD, כשלעצמו, הוא אינו לקות למידה של, זה הזמן יוכל להקשות בהרבה על ביצועים מוצלחים אצל ילדים בבית מעצב השיער. במידה מכיל לקות למוד, הגיע הופך את אותו של המשתתפים להרבה יותר מאתגרים ללכוד כללים אקדמיים ולהשתמש בידע כזה.

למרבית, מצבים משותפים מקשים בדבר טיפול השיער ותופעות הלוואי של 2 ההפרעות קשות שנתיים. הסימנים והתסמינים האופייניים בקרב ADD הם יחודיים יספיק להתמודדות, אילו עם חומרה מאוחדת שנתיים, הגיע מפעם לפעם קרובות פרמטר לתופעות לוואי להשתנות קיימים קטלניים או שמא שליליים להפליא.