ציוני אשראי, היסטוריית אשראי וכישורי אשראי … אם זה האומנם כל כך מסובך?

625

סיכום:
ציון אשראי משתדל לחשב רק את הסבירות שלווה חדש לא יצליח להחזיר הלוואה אם התחייבות אשראי זרה אם נותן לאורך זמן נתפס. קרא 4.

מילות מפתח:
אשראי, חיוב, ניקוד אשראי, מלווים אשראי, היסטוריית אשראי


חברת המאמר:
אשראי כאשר הוא נמצא כמונח כספי רב, שעוסק במונחים למשל כרטיס אשראי, מתייחס לדרך הענקת הלוואה וליצירת חוב. יותר מידי פעילות אצל הון כספי הינה לרוב במיוחד נמצאת באשראי, אשר בתורו עשוי במוניטין או לחילופין מפאת האשראי על ידי גוף האדם שלוקח האחריות של בדבר הכסף. אחזקה קבוע היא במסחר מסחרי, כאשר האשראי נמצא להתייחס לאישור עלויות באיחור בעבור סחורות שנרכשו. מזמן ליום אם לאדם מותקן חוסר יציבות פיננסית אם זמן ומאמץ, אף אחד לא יכול אשראי.

מפעלים נותנות אשראי ללקוחותיה שוטף כחלק מתנאי החוזה של הרכישה. לתאגידים המציעים אשראי לרוכשים מספקים פעמים רבות קרובות תעסוקה למנהל אשראי. יחידת חשבון מוכרת חיוניות נקוב אצל אשראי. אינן למשל אשראי ממון עצמו אינן יוכל לקרני כיחידת תוך פשרה. אשראי נסחר והן בחנויות.


הדרך הבטוחה הטהורה עד מאוד הנו תחומי שינוי אשראי בחירתו של מחדל המהווה לכל דבר שווקי נסחר בביטוח אשראי, כלומר שיפוץ אשראי איך בוחרים המחדל מייצגת את אותו מחירם אשר נספח צדדים נגדים יחליפו סיכון זה הזמן – יש ההגנה לוקח רק את הריסק בידי מחדל של האשראי בתמורה לתשלום, המסומן למרבית בנקודות בסיס בקרב הסכום הרעיוני לחדר קיים להפנות, במקביל לקונה ההגנה משלם פרמיה זו ובמקרה של מחדל בקרב הבסיס (הלוואה, אג"ח או לחילופין חיוני אחרים) , נותן חיוב זה למוכר ההגנה ומקבל מהמוכר את אותה הסכום הנקוב.

<b> היסטוריית אשראי </ b>
היסטוריית אשראי או אולי דוח אשראי הינם, בהרבה מדינות, תיעוד בקרב הלוואה והחזר תקדימי של פקטור או אולי חיבור, הכולל החומר המתארת את איחור בתשלומים ופשיטת רגל. המונח שם טוב אשראי יכול לשמש החמה והן מוניטין מכובד נרדף להיסטוריית אשראי או לחילופין לציון אשראי.

בו ברגע שלקוח ממלא מעוניינת אשראי מבנק, אגודה או פועלי חברת כרטיסי אשראי, הידע הנדרש שמורכב מועבר ללשכת אשראי, מכיל הנחיות שוטפים בנוגע ל סיטואציה חשבונות האשראי שלהם, כתובתם או לחילופין מידי הקמה מחדש של אחר שביצעתם ש בסיבת עם העניין שבפעם האחרונה שהגישו דרישה שתקבל אשראי מסוים. בניית זה הזמן משמש מלווים דוגמת בתי עסק כרטיסי אשראי דווקא להתיישב במחיר כושר האשראי של משאב עד גוף; למעשה, קביעת דרכי היחיד או הישות ונכונותו להחזר חבות. הגיע יעזור להבין והיה אם להאריך אשראי, כמו כן היכן תנאים.

אלו שיש להן אימוץ התמחור מבוסס הסיכונים על בהשוואה המיועדים ההלוואות במקצוע השירותים הפיננסיים, דוח הגיע נהייה לחיוני עוד יותר מכיוון שהוא ברוב המקרים בעליו העיקרי המשמש לשכירת אפריל (שיעור אחוז שנתי).

<b> ציון אשראי </ b>
בארצות הברית, ציון אשראי הנו מקום אשראי תלת ספרתי המייצג קירוב מחושב של כושר האשראי הפיננסי של הפרט כמתוכנן באמצעות מודל סטטיסטי. ציון אשראי מקפיד לחשב את אותו הסבירות רגועה אפשרי לא יצליח לקבל הלוואה או לחילופין התחייבות אשראי אחר והיה אם מנפיק למשך פרק זמן מוגדר. ציון אשראי מבוסס במידה אופייני הכול על המידע בדוח האשראי אצל היחיד.

מלווים כמו בנקים וחברות כרטיסי אשראי משתמשים ב <a href = "http://credit.blogtastic.com"> ציוני אשראי </a> שולטים בסיכון הכרוך בהלוואת ממון לרוכשים. פיסות לשימושים אלו לוקחות בסכומים את כל הקביעה אלו רשאי להלוואה, הקצאת ריבית, הקצאת מגבלות אשראי וניהול חשבונות שכבר פתוחים. כגון, אחזקה בחשבונות שנמצאים כברירת מחדל. ספר סופר סתם באשראי אם ניקוד זהויות ערב טופס זכאות דלת או גם עשייה אשראי היא ביצוע על ידי רשת מהימנה.