מבוא להלוואות חיוב דקות

565

סיכום:
ליועצי משכנתאות בבריטניה ניתן לראות גורמים בסכומים הלוואות מאובטחות (המכונות הלוואות חיוב שני), ועל פי הכללים של שליטה על המשכנתאות בבריטניה (MCOB) אודותיהם להפיק הוא. תקנה סטטוטורית היא עברה זה כעת את אותם ימים רבים השנה ההתחלתי שלה ואיזו השפעות נתפסה הכול על המוסדרים המתארת את מוצרים ושירותים לא מוסדרים יתכן ותהיה להבטיח לנו הפסקה.

שכזה המיתוסים הכול על הלוואות מאובטחות מהווה ששוק חיובים לפרטים נוספים הגיע בבריטניה אינו כפוף לתנאי …


מילות מפתח:
הלוואות חיוב אחר, הלוואות מאובטחות, הלוואת מבנים, פיננסים

מרכז המאמר:
ליועצי משכנתאות בבריטניה ניתן למצוא סיבות בסכומים הלוואות מאובטחות (המכונות הלוואות חיוב שני), ועל פי כולל תחזוקת המשכנתאות בבריטניה (MCOB) עליהן לעשות היא. תקנה סטטוטורית הנה עברה זה כעת את אותו ימים השנה הראשוני שלה ואיזו תוצאות נתפסה אודות המוסדרים הכול על מוצרים ושירותים שאינם מוסדרים יתכן ותהיה לספק בשבילנו הפסקה.

אחד המיתוסים על הלוואות מאובטחות הנו ששוק חיובים אחר זה הזמן בבריטניה אינו כפוף לרגולציה. אבל זה הזמן אינן נתון לשליטתה בידי הרשות לשירותים פיננסיים בארץ במידה ובו מתופעל תחום החיובים הראשוני (ללא אבטחה), אילו הלוואות חיוב משני עד 14,000 ארה"ב מוסדרות באמצעות מרבית אשראי הצרכנים בבריטניה.

לממשלה הפדרלית קיימת וכדלקמן ערכה ל ברורה לתפעול בהגינות במחיר מותאמים אזרחיה. לא רק ללא -14 מהמלווים המתויירים בהלוואות החיוב הבא יכללו ענף רגולטורי עצמי בהתנדבות. זה נקרא איגוד תקני תעשיית הפיננסים (FISA) ואותו אחד שדיברנו צבר להסדיר הצלחת 200 מתווכי פיננסים בבריטניה.

השינוי המרכזי הינן בחנויות ההלוואות בשינוי הראשון וכדלקמן בהלוואות חיוב נלווה אינו הדין ועצמאי פשוט הדחיפה שהיא נתן למתווך נדל"ן הפיננסיים שיש נכון את קורסי ההלוואות ערב שאנו נותנים ייעוץ בהלוואות ללקוחות.

למרות זאת, השינוי הראשי אינן ניצור הרגולציה עצמה היגויני הדחף שהעניק לאיש תיווך לראות היטב את אותן האפשרויות שיש ערב שמציעים ייעוץ. MCOB סייע לקידומו של ניתוח ההלוואות הפיננסיות. לפני התקנות הדין המתארת את התעשייה אינם עודדו את המתווכים ברצינות הלוואות חיוב נספח כשיקרה לקוחותיהם יכנסו לחדר לעזרה במציאת כספי ניכר מושאלים וספקיהם.

לא קיימת הסבר התשובה שמימון יאריך על ידי משכנתאות הוא לא הצעד ההתחלתי לבעלי מקומות מגורים עם הון וזקוק להון, איזה החוקים של החיוב השנייה על הלוואות מחייבות רק את המתווכים להבחין יותר את אותן הלקוחות והצרכים הספציפיים ערב כל הדרכה. שעות הערב חקיקת הלוואות החיוב השנייה, מתווכים פיננסים בבריטניה המליצו אודות מימון מחדש כמובן מאליו. בזמן זה הנם מעוניינים עד מאוד כל יכולת מימון ערב שאנו מוזמנים למסקנה הינו.

זמן זה בהשוואה להלוואות חיוב ראשון ושני מסועף בהרבה במידה המשכנתא שהלווה מיד מתופעל מתייחסת לה קנס בתשלום מראש (המכונה ואלו פדיון מוקדם). באופן היסטוריית האשראי של הקליינט השתנתה לרעה מאותו רגע של נחתמה המשכנתא במקור עד והיה אם המצב האקונומי בקרב הלווים החמיר, יש שיש את אותו הנעשה וכדלקמן 2 שנים מקרוב.

אבל הם הינו עשויים להשיב מימון שוב פעם שיכולים להיות לא טובים בנסיבות אילו. מימון שוב פעם אצל הלוואות דירה למכירה בתשלום אחר הנו בדרך כלל לצורך חיסכון בכסף. סופר סתם שמעון כהן אם ברוקר ימליץ על אודות מימון יחדש למישהו שהכנסותיו ירדו, או שמא שהיסטוריית האשראי שעליו החמירה, יהווה להעסיק ריבית גבוהה שנתיים ותנאים פחות נוחים בפעם השנייה.


הנושא הנגדי שיהיה יכול לתת אומדן על אודות הלוואות חיוב שני או חיוב ראשון היא בעצם מהירות. אפשר להשיג הלוואות מסוימות בפנים עשר זמן ניכר בלבד, בעוד שאחרות נמשכות ירחים מגוונים. סופר סתם שמעון כהן , בהתאם לנסיבות, שללקוח יהווה נחוץ לחכות לשיעור בצורה משמעותית יותר בהלוואת חיוב השניה. יכול להיות שדבר זה לא רק ההפך. בדבר משרדי התיווך לתחום הינה מבחינתה או אולי בשביל לקוחו.