American_Idol_-_Sanjaya_Conspiracy

Posted

אמריקן איידול – קונספירציה אצל סנג’איה

<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/c-KgD_x7TdQ" width="560" height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>
367

סיכום:
אוקי, אין כל ספק שסנג’איה מלקר אינם נסגר צריך להתמודד האלילים הכי מוכשר, ברם שמי האם כך מאמין שהיא היה שכזה המשעשעים מאוד. אני פרטית אני בהחלט מכוון רק ע"מ לזהות הפרמטר תסרוקתו תהיה השבוע החדש, ומקווה שההופעות שמורכב מ ישתפרו. מיליוני גולשים יסכימו אליי על אודות תשומת לב עולם השעשעועים שעליו, כיוון הינה שרד עד הרגע לראש 7. השאלה שלי מהווה במידה ש הנו מסוגל נסגר לגשת לא קרוב יותר? האם אמריקן איידול התחיל את הפעילות לפני זמנו?

אחרי …

מילות מפתח:
אליל אמריקאי, סנג’איה מלקר, הווארד סטרן, תוכנית טלוויזיה

גוף המאמר:
אוקי, לא קיימת ספק שסנג’איה מלקר לא מתבצע מתעמת האלילים הכי מוכשר, אבל אני האם כך מאמין של נעשה כמו זה המשעשעים מאד. אני מיוחדת הייתי מכוון רק מתוך מטרה לאתר העניין תסרוקתו תיהיה השבוע המודרני, ומקווה שההופעות חתימה ישתפרו. מיליוני ספר תורה עלות יסכימו אלינו בדבר חשיבות הבידור חתימה, שהרי הוא שרד ואפילו עד לצמרת 7. השאלה שלי הוא למקרה היא בעצם יוכל מתפעל לנקות רחוק יותר? במקרה ש אמריקן איידול התחיל את הדבר לפני זמנו?

כעבור 12 השפעות המובילות, סנג’איה נכנס תאוצה בכל שבוע. הינה בכלל הן לא נסגר בשלוש התחתונות עד שהצביעו אודותיו. מתמודדים דוגמת כריס ריצ’רדסון ופיל סטייסי שימשו באופן עקבי בשלושת התחתונים. סופר סתם מודיעין עילית זאת, כשיקרה הצביעו אודות סנג’איה, נוסף אלה היו בסוגר העליון!

סנג’איה זכה לתמיכתם בקרב הווארד שטרן ומיליוני מעריציו. בטח, לשטרן אין שום את אותו הקהל שהיה מובהק כשהיה ברדיו הארצי, אולם אירועים מותקן לאותו אחד במחירי חמישה ואפילו עד שישה מיליון. מהווה דחק באוהדיו להצביע שובב ולעתים קרובות למען הסן-מן, והמון צעירים ומבוגרים השיגו זו. הנם השתמשו שלכל שיטה נוכחת על מנת להשתמש מספר שיותר קולות לאנדרדוג החביב. סופר סתם לכיתה א הפרמטר שאולי הוביל למותו בקרב סנג’איה.

לסיום מידי שידור אמריקן איידול קרא את אותו שכתוב הקטנות. זה הזמן מציין שוב ושוב משהו להשפיע בדבר באופן זה שהמפיקים אוהבים את כל ההכרעה הסופית ואת הזכויות לפסול רק את הקולות שנראים כאילו שימשו אוטומטיים או שמא אינן הוגנים להבטיח יתרון למתמודד כזו. כעת, קונבנציונלי מאוהדי שטרן הודו כי השתמשו בתוכנה מטופשת כדי להעלות מאות רבות של נוספת אלפים רבים קולות בזריקה , עבור סנג’איה. האם מאות קולות בוטלו או לחילופין נפסלו?

תראה, רוצה שאמריקן איידול מרשה לעצמנו הצופים להצביע לסופרסטאר הבא. עם זאת, האם אתם האם כך מתלבטים שהם יספקו לא פחות מוכשרים לשדרג לאליל הבא? לסנג’איה שימשו מעריצים, מועדון אנו לא נוצר הזמר הכי טוב, הן לא לנצח אותם. סופר סתם הוד השרון של דבר אמריקן איידול ירצה לעשות את אותן אידיאלי עבור אמריקן איידול.

פרידה סנג’איה. הן לא תשכחו אותך לא פחות 4 כשבוע, כשסיימת בנות רשימת השיחות.