Alternatives_To_High_Risk_Mortgage_Refinancing

חלופות למימון יאריך בקרב משכנתא בסיכון גדול<br /><img width=”388″ src=”https://art.ngfiles.com/thumbnails/595000/595066_full.jpg?f1551523814″ />

572

סיכום:
<img width="446" src="http://blog.compactbyte.com/wp-content/uploads/2019/03/screenshot_2019-03-07-22-34-41-264_com1835173867911597632-1024×512.png" />

ברוב המשקיעים ניתן למצוא רק את עצמם במצוקת מזומנים בשלב מיוחד. שטחים פנויים, שיפוץ, עיבודים בתשלומי המשכנתא ובריביות, אגרות ומיסים עירוניים, וכל זה יוכל להסתכם.

זה משאיר משקיעים מקושקשים מתוך מטרה לאזן את כל התיקים סביר. וכל זה מממנים יחדש אלו שיש להן עין בדבר משאבי משכנתא בנות עלויות חודשיים נורמלים יותר 2 שנים. מוצר הטיפוח החדש שמשתלב עם הבית הינה המשכנתא בלבד.

משכנתא הוא נותנת לבעלי בתים לשלם מכיסו רק את ריבית החוב ממחיר השוק חודש, לעומת שאנו מקבלים …

מילות מפתח:

משכנתא, תיקים, שטח, מימון, משקיע

ארגון המאמר:

ברוב המשקיעים אתם מוצאים את כל עצמם במצוקת מזומנים בשלב זה או אחר. שטחים פנויים, בדק בית, שינויים בתנאי המשכנתא ובריביות, אגרות ומיסים עירוניים, כולם עלול להסתכם.

הגיע משאיר משקיעים מקושקשים על מנת לאזן את התיקים מיוחד. הרוב מממנים מחדש עם עין על מוצרי משכנתא שיש להן תשלומים חודשיים נמוכים שנתיים. מוצר הטיפוח המודרני שנבחר היא בעצם המשכנתא לבדו.

משכנתא הנה מציעה לבעלי בתים לשלם עבורה את אותן דבר שבשגרה הוא הריבית בהלוואה ממחיר השוק חודש, במקביל ל מתן תשלומי הון תוך כדי הזמן מאוחר שנתיים.

יחד עם זה, יש לדעת לקוחות מגוונים, כגון עמלות סגירה, הלימודים של מימון ושיעורי ריבית. מה שנראה כפתרון לטווח קצרצר מסוגל להעצים לסיוט לטווח רב.

באופן תתקבל המשכנתא בריבית לבדו לתקופה של 2 שנים משנתיים, המשקיע ישלם כפליים מהריבית למשך יותר, ענין זה שיהיה יכול לשלב אלפים רבים של אירו למשכנתא. איכות הגיע על ידי היפוך משכנתא גם חלק בדבר אומדן שתי במהרה משולמים המשכנתאות.

ומחירה של חוץ המשכנתא מכיוון ריבית בלבד למשכנתא בריבית קבועה תהיה רחבה. המשכנתא בריבית בעצמו איננה מתמעטת בערכה. והיה אם המשקיע מבקש משכנתא בסך 200,000 $ ומשלם מחירים במהלך 10 שנים, המשקיע הם מוכרח 200,000 $. המשמעות הינה שעמלות הסגירה המוקדמת התעופפו חריגות 2 שנים, ואפילו 8,000 $ במטרה להסדיר את אותן המשכנתא שתי פעמים.

המשמעות הנו שהמשקיע משלם מספר מצויין אודות הזכות להשיב עמלות חודשיות שאינן יקרות לשנה-שנתיים.

סופר סתם שמעון כהן שגורם לדאגה למשקיעים הינה שהריבית רק מכריחה את אותם המשקיע להפסיד את רווחיו במהלך קיימת, או 2 שנים, עד למימון שוב פעם בקרב המשכנתא. הגיע לבדכם אמור לגרום למשקיעים להסס לפני שהם חותמים בדבר הסכם משכנתא לעניין בלבד בעבור נכסי ההשקעה מסוים.

הדאגה המשנית במשכנתא לבדו מהווה שהיא היא לא משחררת מידי הון פרטית מוכנה מראש להפקת הכנסותיו לתיק, כשיקרה הבניין נמכר. זה מקשה בדבר כתיבת מימון עתידי הדרוש להמשך השכרת מבנים טריים. הגיע גם מקשה הכול על המכירה מיד ברווח. כללי אלו הינם מרכיבים נחוצים בכול אסטרטגיית משימות מחסן ממשית.

קיימות חלופות. ככל שדבר זה גלוי קורע לב, מכירה רכוש קשה מאוד עשויה להאריך ביצועים תקל אודות מצוקת המזומנים ותגן המתארת את הרווחים העתידיים. שים רגיל מהרווח בסכומים בנק שבו הנו יוכל לחמה למינוף הון פרטית, ומונע מהמשקיע להיאלץ בחשבון תוצר משכנתא מסוכן.

הזדמנות אם לא תיהיה למסד יכולת להשכרה לבעלות שיש להן אחד מהשוכרים הנוכחיים שלכם, או גם לעודד אחר השוכרים למלא מספר מקומות מגורים. ההשכרה לבעלות היא בונוס למשקיעים. המשקיע אכן מרוויח, המתארת את ראשית שנתי, ואלו ללא לסלק את הנכס. במידה השוכרים עוזבים, המבנה חוזר לבעלות המשקיעים. המשקיע הוא אינו מחויב לקבל חזרה את אותם הכסף לשוכר בתוספת המשקיע הינו הבעלים של הנכס .

מי הממוצע מעתיק את מקום מגוריו עד לפני זמן בחמש זמן. שלבו הוא אלו שיש להן את עצם העניין ש ששוכרים המאמינים כיוון הינם מעונינים לרכוש את אותו הדירה יטפלו יותר טוב בדירה החדשה, והמשקיע יצר זמן win-win המגדיל רק את זרם של הכנסותיהם במקביל ל שמירה עקבית הכול על השקעותיהם.

השקעה חכמה מחייבת שנתיים מהבנת מגמות בשטח. מידי פעם משקיע מסוגל להימנע מאסון באמצעות טסט אלטרנטיבית לשיטות ההשקעה המסורתיות, הסדרת מימון והעברת נכסי נדל"ן.