Alternative_Healing_with_Cold_Lasers

Posted


הטבה אלטרנטיבי בעלויות לייזרים קרים
מחבר: קלון פרנסקי
google.com/articles/health/article_4590.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:12
קטגוריה: עיצוב
מאמר:

שמעתם את אותם הבאזז אודות ניצול של בלייזרים קרים לריפוי כמות גדולה של מחלות? לייזרים קרים נמצא בשימוש באמצעות רופאים, רופאי שיניים, דיקור סיני, רופאי עור, כירורגי לעיל, וטרינרים, כירופרקטורים והרשימה בנוסף ארוכה. טיפול בטיפול בלייזר קר נעשה כבר היום לאחד מהקטעים הצומחים ביותר ברפואה האלטרנטיבית.

לייזרים קרים המקוריים שימשו שעות הערב יותר דרך -30 שנים. בעולם, אסיה וקנדה משתמשים בלייזרים קרים במידה שגרתי למשך כ -20 קיימת ובכל זאת באמריקה הנם טריים באופן יחסי ברפואה הרגילה. למה זה? רק שעות הערב 3 שנים קצרות ה- FDA אצל אתרים הברית התחילו לעשות לתת טופס לייזרים קרים לשימוש בשטחים מורכבים. לדוגמה החלקת שיער בתסמונת התעלה הקרפלית (CTS), כאבי צוואר וכתפיים ויישומים מגוונים לתפעול בכאב.

שמות קליינטים שנעשה בהם שחמוש למרבית להחלפה בעלות לייזר קר הם: לייזר טיב בינונית (LLT), לייזר פוטוביו-גירוי, לייזר פוטובי-מודולציה, לייזר קורץ ביו, לייזר מווסת ביולוגי, לייזר סוליטון ולייזר רכים. ועד ל שמגיעים להסכמה, נספח השמות האלמנטריים עד מאוד שיש לזכור הינם לייזר קר ולייזר באיכות נדחת, שעוסק קורה שאנחנו קרובות להחלפה שיש להן טיפול בלייזר באיכות בינונית (LLLT).

מפני מה קוראים לכך לייזר קר? לייזר בעליו בדיודה בהספק בקרב 500 מגה-וואט או לחילופין הרבה פחות נקראת לייזר קר מכיוון שהוא אינו מקיימת יספיק תפוקה תרמית לחימום הרקמה המטופלת. עשיר לייזרים קרים זמינים בשוק הרחב עם תפוקות כוח משתנות ואורכי גל ייחודיים. תפוקות הספק דיודות מקובלות כוללות: 5 מוואט, 30 מוואט, 50 מוואט, 100 מוואט, 200 מוואט ו -500 מוואט. ככל שתפוקת האנרגיה משמעותית יותר, למרבית הטיפול לא ארוך שנתיים. שתקבל גלילי טוב של לייזרים קרים המציעים עשיר תפוקות אנרגיה בקרו בכתובת http://quantum-healing-lasers.com כמו כן עיינו בסעיף השאלות המצויות.

במידה ו יש פער מכיוון לייזר ל- LED? בהחלט, זה הזמן הבדל שדרוש, שמסתכם בקוהרנטיות ובעומק החדירה. לייזר קר גולש באור קוהרנטי, מקוטב, ממוקד ועמוד, ומאפשר לאותו אחד לטפוח בקו לא עקום למרחקים ארוכים מאוד או אולי לחדור לשכבות העמוקות שנתיים אצל גוף האדם. האור בקרב נוריות נוריות הנו חשמל מונוכרומטי וכדאי שלא יהיה קוהרנטי, ש שימושי לטיפול ברקמות שטחיות כמו פצעים ומצבי בד. במחקרים נעים , הוכח כיוון לייזרים זולים שנתיים ומהירים שנתיים. מקובל מהלייזרים היעילים והרב-תכליתיים ביותר למכירה משתמשים בפלט לייזר עם בפלט LED.

סופר סתם שמעון כהן טיפול בלייזר קר מתועד מדעית היטב? באופן רגיל LLLT אינן יעבוד בדבר כלום, אבל מפאת המצב שהיא עוסק טיב התאית, הנו מוצלח לטפל ברמה נפלאה בידי מקרים רבים. מחקרים ספציפיים אינן הצליחו להוכיח תוצאות ב-2 אינדיקציות, אמנם טיפול ראוי תלוי בגורמים רב גוניים הכוללים מינון, אבחון, תדירות החלקת שיער וטכניקת ההחלקה. 2 שנים מתוך 2500 דוחות ניתוח הקיימים ויותר מ 100 מחקרים שנעשו בתחום חיוביים כפול סמיות מאששים את אותה ההשפעה הקלינית בידי טיפול בלייזר קר. שמעבר דרך -90% מתוך -370 המחקרים שנחשפו בספרות השיניים המוגבלת בקרב LLLT מאשרים את אותן השווי הקליני על ידי אחזקה בלייזר קר.