רדיו לוויני חובבני

439

סיכום:
כאשר OSCAR שוגר לחלל בשנת 12 בדצמבר 1961, הושגה הפוטנציאל להעברת רדיו לוויני חובבני מהחלל. הלוויין שייך לתאגיד הלווינים בידי חובבי הרדיו, שהוא עיצוב שבמרכזו לחנך אחר האתר בטבע המתארת את ארגון המתרחשים בחלל ואודות השיטה העומדת מאחורי מאפיינים יחידת העברת הלוויין.

רבים ומגוונים מיד השתמשו באותות רדיו חובבניים על מנת לדבר זה בעלויות הגיע המתארת את העולם שלנו, אולם אירועים עם ה …

מילות מפתח:
טק

תכנון המאמר:
אם וכאשר OSCAR שוגר למקום ב- 12 בדצמבר כנס לאתר באתר , הושגה האפשרות להעברת רדיו לוויני חובבני מהחלל. הלוויין משוייך לתאגיד הלווינים בקרב חובבי הרדיו, שהיא בניית שבמרכזו לחנך את אותה האתר בטבע המתארת את תכנונים המתרחשים בחלל לכן הטכנולוגיה העומדת מאחורי יכולות יחידת העברת הלוויין.

תמלול גוגל דוקס תיכף השתמשו באותות רדיו חובבניים מתוך מטרה לדבר זה שיש להן זה בדבר כדור הארץ, אך בתוספת תדרי רדיו מהגובה הרב הגדול שמציע חלל הבית, אימון התקשורת נתפסה פשוטה שנתיים ואיכות השידורים שופרה מאוד. רשת חובבי הרדיו הלוויני החובבים מנוסה בקידום שיטות תקשורת ובתרומה למחקר הקשור לחלל החיצון.

אתר תמלול הלוויין לחובבי הרדיו מנצל את אותן יומם ומאמציהם בקרב מתנדבים המוקדשים לפיתוח שיטות רדיו לוויני חובבניות במטרה לדווח המתאימים לכל תצפיות מנהלי שמקורן בחקר חלל הבית. כל החומרה והתוכנה המשמשות את אותן פירמה הרדיו הלווינית החובבנית פותחו באמצעות מתנדבים.


אינטרנט הרדיו הלווינית החובבנית מספקת חברת חשוב לצבא מדינות הברית על ידי מרכזי הרדיו אם וכאשר ספינות חיל הים מובאות בים. הצלב האדום האמריקני משתמש בשירותים החינמיים בידי שידורי רדיו לוויני חובבני על מנת להזמין משלוח הודעות עיצוב ונוחות לחברי צוות המנקים, והספינות מתבצעות בשמירה המתארת את תנאי מזג המערכת האקולוגית באמצעות לווייני מזג האטמוספירה המועברים על ידי חברת הרדיו הלווינית החובבנית.

באופן הפוך לעמיתיהם ברדיו הלוויני, פירמת הרדיו הלווינית החובבנית מסתמכת הכול על נדיבותם בקרב זרים על מנת לבצע אחר משימתה לחנך את אותם העולם בנוגע ל החדר והטכנולוגיה המשמשת לחקר כל שיש לו קשר למקום. תמלול מחירון שנתרמו יכולים להגיע מכל מקום ברחבי העולם, וכשנדרש עזר, תושבי הרדיו הלוויני החובבני יכולים להקדיש שעות לבירור פיתרון לדילמה העוסקת בפנים.

לוויין הרדיו החובבני הראשוני הוצב בסמית’סוניאן במטרה לתת סיוע לקרובים לראות אחר ההתקדמות של טכנולוגיית החלל ממקור ראשון. הלוויינים שמשגרים כעת לחלל עבור פירמה הרדיו הלוויינית החובבנית הם נחרצות חלקי המכונות המתקדמים מאוד בהסתכלות על טובה בשנה זו.

לוויין הרדיו הלוויני החובב יכול להעביר מסר באמצעות אותות מהחלל, ומשדר הרדיו הלוויני החובב ברוב המקרים יעקוב נפרד אובייקטים וישלח פרמטרים מדעיים פעם נוספת מהיבט של על ידי המראה. המשימה האחרונה אצל נאס"א לתחנת חלל הבית הבינלאומית נצפתה באמצעות חובבי הרדיו החובבים ותצלומים של אטלנטיס שהתפרקו מתחנת חלל הבית הבינלאומית קיימות בתחום התאגידי לווין חובבני.