ASP אירוח חללים

מחבר: M6.net
google.com/articles/web_design_and_development/article_145.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:20
קטגוריה: עיצוב_אינטרנט_פיתוח
מאמר:


אירוח אזורי ASP מתייחס ארגונים אירוח אתרים המאפשרות הקפדה בין השנים ASP (Active Server Page). מה זה תמלול כל אחד מוכרחה דומיין מבוסס דגשים דינמי, ייתכן שתרצה להטמיע קוד ASP באתרי HTML של החברה. כאשר משתמש צופה ברשת שפותח בידי ASP, הדפים הם בעלי זכאות לשנות בהתאם לפעולות הבעלים. קוד ASP מורה לך לקשר רק את דפי הדנדש של העבודה לנהל אלמנטים, ובו משתמשים יכולים לתקשר עם דף החדש בידי דלת ושימוש בהגדרות האישיות שלכם, עד שהם בעלי זכאות לסגור הזמנות הבר מצווה תמלול סרטון יוטיוב .

מה זה ASP?
ASP מייצג דפי שרת קיימים. דפי שרת קיימים הינם דפי HTML בעלות סקריפטים ASP מוטמעים צריך מעובדים בשרת ערב שליחת גליון הנייר למשתמש. ASP מורה למוצר שלך לתכנן עמודים ידע על אודות בסיס נתונים דינמי, משתמש יוכל ללכת לנתונים במסד תוספים, ולקיים אינטראקציה בנות אובייקטים בידי מאמרים כגון רכיבי Active X או גם Java.
כיצד ASP עובד?
אם וכאשר אתה מקליד קישורית URL בתיבת הכתובת או לחילופין לוחץ על אודות דף חברה אתה מבקש משרת המעודכן לשגר קובץ למחשב שלך; אם וכאשר הקובץ היא HTML מסורתי, אם וכאשר דפדפן העכשווי של העסק לוקח את אותם דף החדש מהווה יהיה בדיוק כמו שהיה בשרת החדש. עם זאת באופן קבצי ASP משודר למחשב של העסק משרת האינטרנט, קודם כל, השרת יפעיל את קוד ה- HTML; ואז הפעל רק את קוד ASP. לדוגמא: קוד ASP יתכן היום טוב המודרני, עד השעה; ומידע מעין זה אחר.
מדוע לזהות מארח אזורים ASP
יהיה עליך לזהות מארח חללים שיארח את אותן האתר שלך בשרת Windows 2000. זה הזמן בטוח יותר לארח את כל דפי ה- ASP שלנו בשרת Windows 2000 מכיוון שהם יציבים יותר ורוב רכיבי ASP עובדים עם IIS (Internet Information Services), כלשהו ל- Windows. שלכם והן בחשבון והיה אם אתר של העסק מבקר במסד דגשים (למשל SQL, Access) ואז לוודא שמארח הטרי של העסק נותן אבטחה בסוג מסד הפרטים בו אתר של שלכם נעזר.

ZZZZZZ