Analyze_Your_Stocks_And_Double_Your_Profit

לפרטים מאוד את כל המניות שלכם ולהכפיל את אותו היתרון שלנו

536

סיכום:

משקיע קונה כרגיל ממניות על ידי שימוש בגישות משתנות המאמתות את השקעתו באמצעות קצירת תשואות רבים. אך שעות הערב ההשקעה יש צורך במשקיע נחיצות לאשר את אותם כספי ניכר העסק, על ידי זה שהמניה שהוא קונה בשווי הפנימי של העסק מבטיחה תשואה לא מעטה שנתיים בתבנית המחירים של הפירוק שלה (שווי המוסד אם יותר מידי נכסיה היו נמכר). משקיע אופייני מתפעל קונה מניות צמיחה בנות מגמת התפתחות, ונראה כי מהווה עלולה …

מילות מפתח:

מניות, מניות, רווח, אפס, קרנות, לזינוק, תחומי, אפס, הון פרטית, השקעה, פרישה, שור

מוסד המאמר:

משקיע מתעניין בקניית מקובל ממניות על ידי שימוש בגישות מתחלפות המאמתות את אותה השקעתו באמצעות קצירת רווחים מקיפים. מקום לפני ההשקעה יש צורך במשקיע משקלה של לוודא אחר כספים מגרש המכוניות, באופן זה שהמניה של רוכש בשווי הפנימי של העבודה מבטיחה תשואה לא מעטה יותר במהלך מחיריהן של הפירוק שלה (שווי בית העסק במידה יותר מידי נכסיה שימשו נמכר). משקיע אופייני ניצור מתעניין בקניית מניות צמיחה אלו שיש להן מגמת לעליה הדרמטית, ונראה כי הנישות ירצו להמשיך לצמוח לאורך זמן. כל עוד שמשקיע מערכת (המכונה וכדלקמן קוואנט) לוקח הכרעות בדבר סמך הפסיכולוגיה בקרב התחופ וגורמים מןשפעים, הכרוכים בסיכון רב בהרבה מ אלו מ עשויים להתגלות כמשתלמים שנתיים, או, לעומת זאת, פקטורים להפסדים מקיפים במספר. הניתוח הבסיסי בידי כל כך רשויות יתכן עומד בגורמים שונים: תיאוריית תחום ממשית, חיוניות וצמיחה, צמיחה עם סביר וטיב המגרש.

1. תאוריית בנושא בעלת יותר משמעות נוגעת לתמחור של מניות כל הזמן במקצועיות, מכיוון שכל הידע הנדרש המבוקש שכיח בדבר עלותם המודרני.

2. נושא המניות קובע רק את המחיר.

3. אנליסטים מחליטים הכול על סכומי העבודה בהתאם ל יכולת הצמיחה שלה.


4. מחירם והערך עשויים שלא להיות שווים, מחמת אי הגיון מסוים השולט למכירה.

משקיעי משקלה של מוצאים לנכון להסתמך על אודות כלים נוקשים אלו או אחרים המסדירים אחר צביון המניה העומדים בקריטריונים הבאים:

1. רווחים: רנטבילי העסק הם רווחים אחרי מיסים וריבית.

2. ביזנס למניה (EPS): מחיר ההכנסה הרשומה (על מקור מניה) העומדת לרשות העסק לתשלום דיבידנדים למניות, או אולי להשקעה יאריך בעצמה.

3. כלי הרכב יחסי מספר / רווח (בעל מגבלה עליונה מוצדקת): במידה מניית המוסד נסחרת במחיר אצל 80 דולרים והמניה שלה הנו 8 דולר למניה, יש לה מכפיל, עד מקצה לרכישה על ידי 10. זה ללא הפסקה שמשקיעים יש להם זכאות לראות להחזר תזרים מזומנים של 10%:

8 $ / 80 $ = 1/10 = 1 / (PE) = 0.חמש = 10%

אם וכאשר היא מכניס לחשבונו 4 דולר אמריקאי למניה, קיים לאותו אחד מכפיל אצל 20 (פי 20 $ 4 כדאי 80 דולר). במקרה זה הזמן, משקיע תלוי להשיב תשואה אצל 5% (באותם תנאים);

4 $ / 80 $ = 1/20 = 1 / (P / E) = 0.05 = 5%

עם זאת, P / E זול אינו אינדיקטור ערך בלתי נגוע.

4. הרכב מספר / שימוש (PSR): קבוע ליחס P / E, רק שהמניות מחולקות במכירות למניה באתר לרווח למניה.

5. כלי הרכב חוב: אחוז ההלוואה שיש למוסד ביחס להון העצמי.

6. הכנסות דיבידנד בנוסף גבול שופע מסוים.


7. המכונית מחירי ספרה: השוואת מספר שוק הבתים אל מול עלויות הספרים המניה למניה.

8. האתר הזה עלויות שוק: ערכו הכללי הסופי על ידי מניות חברת מצטיינות (מחיר שוק למניה סך המניות המצטיינות).

9. החזר הון – ROE: רווח כספי נקי בכל האיזורים כעבור מיסים החלקים של הון עצמי.

10. בטא: בדיקה הנדסית מכיוון תנודתיות המניה לזו בקרב השוק.

11. בעלויות מוסדית: אחוז החברות המניות המצטיינות בבעלות אזורים מסוימים: חברות ביטוח, קרנות נאמנות וכיוצא בזה ‘.לחלוף לחקור מניות ובכך לקצור את אותו התועלת המתאים הוא הליך לזמן ארוך, מכיוון שאף רמת תיאוריות יעילות בשווקים היא לא זכאית למראה הזוהר מערך תשואה פיננסית ש רבב. למרות שמשקיעים מהסתכלות נבונה בידי למוד השוק, אומדן יתר או הערכת יתר אצל מניות תכונות להיקבע לפעמים קרובות באמצעות מצבי רוח בענף.