Asthma…__cough_

אסטמה … * שיעול *

393


סיכום:

אסטמה, מחלה במערכת הנשימה האנושית, המצמצמת רק את בשיטות הנשימה, בדרך כלל כתגובה ל& אתר תמלול "כמו הצגה לאלרגן, פעילות פיזית, אוויר קר עד מתח לדלת רגשי. היצרות זו יכולה ולהעניק לתסמינים למשל קוצר נשימה, צפצופים, טרדה בחזה ושיעול. מצד פרקים אסתמטיים, במרבית המועמדים בנות מה שקורה מתלבטים בסדר.

מילות מפתח:
אסטמה, טיפול באסטמה, אלרגיה לאסטמה, פעילות פיזית לאסתמה, משאף אסטמה, סימפטום לאסטמה, תרופת אסטמה, תרופות לאסטמה, תרופות לאסטמה, התקף אסתמה, אסתמה

מרכז המאמר:
אסטמה, מחלה במערך הנשימה האנושית, המצמצמת את באמצעים הנשימה, לרוב כתגובה ל"טריגר "כמו הצגה לאלרגן, פעילות גופנית, אוויר קר או לחילופין מתח רגשי. היצרות הינו עלולה ולספק לתסמינים כמו קוצר נשימה, צפצופים, לחץ בחזה ושיעול. בין פרקים אסתמטיים, כמעט בכל האנשים בעלות מה שקורה סבורים בסדר.

מחלה הוא הנו זמן דלקתי כרוני כש בדרכים הנשימה מפתחות תגובה מוגברת לגירויים קשים, הכתובים בידי היענות יתר אצל הסימפונות, ישאיר ריר מוגבר, דלקת וחסימת בשיטות הנשימה לסירוגין. אסטמה עלולה להיות בכל בית פרטי מצד קטנה עד לסכנת מצויים, אילו בדרך כלל תוכלו לשלוט בבטנך בידי תמהיל בקרב תרופות, משאפים ושינויים באופן החיים שלכם. בשנים האחרונות התמקדו כמו זה באסטמה מפאת מספר החולים הגדל מיד, והדבר נפגע ועד אחד מכל 4 צאצאיהם עירוניים. גורמים גנטיים יכולים לסייע בתרומה למקרים על ידי אסתמה, אך לא נמצאים דפוס ירושה ברורה. זו מחלה לוגיסטית מורכבת באופן משמעותי המושפעת מבעיות התפתחותיים, גנטיים וסביבתיים רבים ושונים, הפועלים במשותף כדי להכין את אותן הנעשה העצום.

תינוקות יונקים הוכחו שהם בזול קלים לאסטמה. מחקרים מצביעים אודות כך ששכיחות האסטמה על ידי צאצאיהם גדלה. על פי סקרי הראיונות הלאומיים בידי המרכז לבקרת חיידקים שונים ומניעתן, כ- 9.2% מהילדים בארה& קרא ;ב מתחת לגיל 18 סבלו מאסטמה בין השנים 2001, אל מול -4% בלבד בשנת 1980. ארגון הבריאות העולמי (WHO) מדווח כיוון 8% מכלל אוכלוסיית שוויץ סובלת מאסטמה היום, כל עוד 1.9% בין השנים 1983. אסטמה שכיחה ביותר שנתיים במדינות מחוץ לצפון אמריקה, אך מהווה איננה היא עניין מוגבלת למיקום. "מי" מעריץ שעומדות בהודו מצד 15.3 עבור -20.1 מיליון חולי אסתמה. בארה"ב, תושבים עירוניים, אפרו אמריקאים והיספנים תלויים שנתיים מהאוכלוסייה כולה.

ברחבי אירופה, אסטמה מהווה המניע לכ- 175,000 מקרי מוות בזמן הזה. אסתמה ואתלטיקה אפשר לחשוב ש אסטמה שכיחה ביותר 2 שנים בידי ספורטאים עוזר באוכלוסייה הכללית. סקר מסוים כזו אצל הגולשים במשחקים האולימפיים באביב 1996 העלה כיוון 16% סבלו מאסטמה, ו -10% טיפלו בתרופות לאסטמה. נראה העומדות מספר גבוה יותר על ידי חולי אסתמה בספורט דוגמת אופני הרים, רכיבה על אופניים וריצה למרחקים ארוכים מאוד, ואחוז זול קצת להרים משקולות. כאן לא חד שתי מהמקרים האלה הינם אפקט על ידי תופעת הלוואי של האימונים בספורט.