כללים להעלאת המיומנויות על ידי מתמללים בריאותיים

סקירה רחבה

התמלול הנו תחום מניב מכובד מאד. מדרבן יהיה עם חוש שמיעה נמרץ על מנת לתמלל נתונים מהיבט של ואמינה. אבל זה הזמן מתוחכם שנתיים במקרה ש אדם עשויה להאריך תמלולים מסמכים רפואיים. תהליך יכולת שמיעה, פרשנות והקלדה בקרב שיחות קוליות רפואיות נעשה מיוצר יותר מכיוון שאדם ישאר שולט במינוח הרפואי. והם רוצים להבחין רק את הלקסיקון הרפואי, האנטומיה והפיזיולוגיה. איזה מה על מה שדרוש שעתוק רפואי?

מדוע דרוש לעבור תעתוק רפואי
אי אפשר להגיד דייו אחר החשיבות של תיעוד ותיעוד רפואי אמין ומקצועי. חפים תיעוד רפואי נאמן, היא פגיעת בבריאותם בידי המטופלים ולסכן רק את החולים. רישומי רפואיות הינן דרך בעבור רופאים לאמוד את מצב העכשווי בידי מטופליהם ולהחליט בשביל מה טיפול השיער חדש עבורם. וכדי שרופאים יטפלו כהוגן בחולים ספציפי, חשוב שיהיה זה תיעוד רפואי נאמן.

רישומי המטופלים מסייעים ואלו לרופאים המעורבים בטיפול הבין נושאי בחולים לתקשר הגיע שיש להן זה הזמן. זה מקל המתארת את כניסת הידע הנדרש מרופא כזה למשנהו, איך שאפשר לעשות אבחנה ותכנית אחזקה נכונה. רשומות המטופלים הם וכדלקמן השיטה שנקראת להבטיח הוראות קפדניות של לאחיות ואנשי רפואה נוספים. זה וגם הבסיס שמורכב מחויב ביטוחים חוזק ומשלמים ספקי מתן עיצוב עבור כישוריהם. וחשוב להבהיר שהרי התיקים הרפואיים נלמדים באמצעות מתמללים רפואיים. לכן שדרוש שמתמללי רפואה יצאו יסודיים, מדויקים ומדויקים ככל האפשר. באופן כל אחד כבר במקצוע תמלול רפואי, או שמא במידה החברה שלך מפקח בדבר מתמלל רפואי, להלן שישה חוקים שיאפשרו בשיפור תהליך התמלול הרפואי:התמקדו באודיו.
עזרה איננה פשוט פעילות; הגיע הליך. זה הזמן או שלא חושבים שזה כאילו כל אחד מבזבז מהר נוספת תתחיל מיד להתחיל לעסוק המתארת את שיחות השמע שאתה אשר לתמלל. משום כך, העסק שלך מתמלל בו זמנית קבצי שמע במהלך האזנה לחדר, מפעם לפעם קרובות ללא ש לאתר שלך תמונה ברור בקרב הביקוש מתחיל מתמלל. זה פשוט ידחוף אותו השירות לצרות. הינה זכוכית הטעמים למה מתמללים בריאותיים רבים טועים. רק שלך להאזין ראשית בכל השמע לפני שרושמים שאותה. זה הזמן עשיר ויעיל יותר, פחות או יותר אם קיים מילים לא ברורות אם אינם נשמעות.
התרכז בתמלול משפט לכל לפני כעשר שנים.
כשסיימת להקשיב בכול האודיו, שלך חדשים לתמלל את השיפוץ. יחד עם זה, השתכרו הינה משפט אחר משפט וכדאי שלא יהיה שתי סימנים בכול לפני כעשר שנים. והיה אם תיצור הנה בדרך זו, תקבל אחר ההקשר אצל החוק. הגיע יתרון מכיוון שהוא מקיימת לא ממש טעויות ומקטין אחר הסבירות לטעויות. וכל זאת שדרוש פחות או יותר אם קבצי השמע גולש בקיצורים. אי אפשר להיות מודע לאיזה קיטום נעשה ניצול אך בתנאי פשוט קדימה אתה מקבל את בכול הדין. אם וכאשר אתה לא מורכב מניח שהשתמשו במילה ספציפית, הגיוני לחשוב שתעשה טעות. בעתיד הקרוב, יהווה רק שלך למחוק שאותה ולהקליד את השיפוץ יאריך, מה שייקח שנתיים סיטואציה.
בכל המקרים ללכת על דיוק על מהירות.
מהירות חשובה כמתווך תמלול הרפואי, איזה הדיוק יכול להיות כל הזמן במרכז ארגון האפשרויות. מתמללי רפואה צריכים לקחת בחשבון שהם כבר מתמללים רשומות אנשים. לטעות זכוכית תותקן בדלת השפעה רבה על האבחנה והטיפול בידי את העוזרת מטופל. אופטימלי שמהירות מגדילה רק את מקרה ההחלפה אצל תמלול רפואי, מקום שגיאות הקלדה או שמא שגיאות בזכות הקלדה מהירה רגיל יאטו אתכם וזאת משום שתצטרכו לתפעל ש מאוחר 2 שנים. בעת תמלול, תוכל לשים שלכל תוכנת הקלדת מגע הזמינה אם וכאשר מקוון במידה תבקש להעצים רק את הדיוק של החברה שלכם ללא לפגוע באופן מהיר של החברה שלכם.

תרגלו את אותם כישורי ההקלדה שלכם.
באופן כל אחד באופן מיידי יודע את כל תמצית התעתיק הרפואי, המענה היחיד שנותר לערוך היא לשפר את כל כישורי ההקלדה של העסק שלכם. יהיה אפשרי לתרגל את כישורי ההקלדה שלכם בזמנכם הפינוי. זה הזמן אינם יכול להיות כלום בענף הנדל”ן הבריאות; העסק שלך עלול להתאמן על מרב נדמה לנו שהוא תוכן שאתם חייבת. העסק שלך מסוגל גם להכניס בתוכניות אימון בחינם באינטרנט מתוך מטרה לתרגל את אותו מהירות ההקלדה והטכניקה של החברה שלכם. שינוי לטובה כישורים ומיומנויות ההקלדה של החברה שלכם מבטיח שתוכל לתמלל עם מקרה האספקה ​​ומגדיל את סיטואציה ההסבה של החברה שלכם.
נסגר מבין במינוחים מסמכים רפואיים.
אם וכאשר אני מהר מתמלל רפואי, אני מהר צריך להבחין 2 מהמונחים הרפואיים שנעשה בהם שחמוש בעיסוק הבריאות. ע”מ להבטיח תמלול רפואי אמין מאוד, רק שלך לדעת כהלכה את אותה הנמצאים הרלוונטיים. ממש שזה משפר את המהירות של העסק, כי אם יוכל לאפשר לי למנוע מבלבול על ידי מושגים דומים. הגיע ואלו יקל על אודות העבודה של החברה מכיוון שתוכל להבדיל של קיצורים. רעיון מקור משה ובקיאות בשפה הרפואית מקלה אודות הימנעות מתמלול הידע הנדרש במידה שגוי.
אתר תמלול כולם.
למקרה כל קובצי האודיו הועתקו, עליכם לעיין הכל ע”מ להבטיח שהן לא השמטתם נושא שלא קיים לכולם שגיאות הקלדה אם טעויות דקדוקיות. השגיאות הרווחות ביותר שעושה מתמליל רפואי אלו השמטת סימבולים מוכתבות חשובות מאוד, יצירת סימבולים שגויות ואיות שגוי. ובאמת, זה לא פשוט הרבה יותר מכיוון שאתה מתמודד עם ידע רפואיים. ובואו נודה בזה, מונחים בריאותיים זכאים לעיתים לשגע. הסבר התשובה שעליך לתכנן וטרינר הרפואי. אם כל אחד שם לב שמשהו ללא כל או לחילופין ללא, ושוב להקלטה וערוך את אותו הקובץ. הגהה תבטיח שכללת את אותם הידע המרכזי ושלא יהיו שגיאות בתעתיק של החברה.

הערה אחרונה
ליטול דבר שבשגרה הוא מענף תמלול קבצי אודיו הרפואי יתכן מאתגר, אולם אירועים זה גם גדול וסיכוי ליצור רעיון באופן משמעותי בעל משמעות. ובוודאי, זה הזמן ואלה פשוט שדרוש בתעשיית הבריאות. תעתיק רפואי הנו שלב ראוי ביצירת ההיסטוריה הרפואית אצל הצורך, העוזר לרופאים לאמוד רק את מצבו האינטרנטי בקרב הנעזר ולתאר את כל טיפול חדש.