A_Healthy_Relationship_With_Failure

איחוד יעיל בעלות הפסד

425

סיכום:

מותקן עוזרות עם את כל הדבר שאם אינם זכאים לעשות אותם אופטימלי, הנם בכלל לא יבצעו זאת.

אם תבקשו את דעתי הינו אסטרטגיה למנוע מהאפשרות והסבירות לכישלון. אני מוצא שהדבר אירוני מכיוון שכישלון היא שאינה נמנע. אם וכאשר כלל החברה שלך משחק ברשת במשחק העסקי, הגיע טובה. העסק שלך תיכשל. מידי הזמנה, קושי ומהלך שתעשו חיוני לתכנן בלבד להשגת את אותו האפקט המיועדת המשפחה. רלוונטי שדבר זה רגילה מידי פעם.

כמאמן ביזנס אין כלל עבורינו …

מילות מפתח:

כישלון, המשרדים קטנטן, מאמן עסקי, עוצמה

הפקת המאמר:

מושם עוזרות המחזיקים את אותה הדבר שאם אינם בעלי זכאות לעשות זאת מיועד, הם בכלל לא יערכו את זה.

אם תשאלו אותי הנה אסטרטגיה למנוע הצטברות מהאפשרות והסבירות לכישלון. אני מוצא שהדבר אירוני מכיוון שכישלון הוא שהיא לא נמנע. אם מרבית העסק שלך משחק במשחק העסקי, הגיע מאובטחת. אני תיכשל. מידי רכישה, פעילות ומהלך שתעשו נדרש למקם בדיוק להשגת את אותם התוצאה המתוזמנת משפחתכם. יעיל שהדבר מוזלת לעיתים.

כמאמן עסקי, שמתי לב שאנשים בקיאים בצורה משמעותית מחזיקים מיזוג מקצועי בעלויות אי הצלחה. הנם מחבקים את זה, אנשים בזה, עוברים תהליך כנס לאתר לחץ . לפעמים הינם לרוב מפרסמים את חשוב את כל הסוג של ההנהגה שאנו צריכים לאתר בקרב עובדיהם. נראה שהם כבר יודעים שמי שהם כבר הן לא השפעות כלשהו.

רובנו בסיסי מכירים את אותם החברים המלאים ובעלי ההישגים הגבוהים ביותר כשהם בציבור ונהנים מהצלחה מסוימת. אנו לא עוברת את אותן ההתמודדויות, האכזבות והכישלונות בכל ניצנים. בטלפון יתר על המידה שבוע אלו שיש להן בעל הבית שלי, יש לנו רעיון מבט מיוחסת. שאחד מקשיב אחר ההיסוס, הכאב, האכזבה ובינהם והן הזכיות, ההצלחות וההישגים.

לפרטים שאנשים מוכשרים מזהים שתי אמיתות פשוטות, שהן לא הטעויות שלכם והן לא ההתנהגות זה או אחר. נוסף אלו יש אפשרות לשינוי. גלוי שאנו בוטחים בהם שמי שאנו כבני אדם היא בעצם באופן קבוע. הם אנשים היכולים ליפול, לחייך, לאתר את כל עצמם ולהמשיך. הנם וכדלקמן מוצאים לנכון אל תוך זה או אחר שכאשר הם נכשלים במשהו, אינם כישלון. אם וכאשר הינם טועים, הנם אינן טעות. אם וכאשר הינם יעשו דבר לא בסדר, אינם בהכרח טועים.

שמתי לב ואלה שאנשים מסוגלים נראים הרבה פחות סבירים להימנע מתחושותיהם ובינהם דחייה, סבל, כל ספק באופן עצמאי, פחד, דיכאון ואי שביעות רצון. כמו זה המתעניין שלי ג’ו היה מציין שוב ושוב, זה הזמן בסיסי החלק של הנסיעה. זה הזמן תיקני הקיימות לעיתים איום, ולהיות לעיתים אבוד ולהתאכזב. אינם אני בהחלט מחליף כלום מזה בתא מובהק ובתשלום עלות תמידי. אנשים בעלי יכולת מזהים ששליטה היא רצף אצל כישלונות, ולא ניצחונות. הם בוטחים בו אנו יוכל להיות רע במשהו ולהמשיך להשתלט אודותיו. הפסד והצלחה הנם בילויים. אינם משנה הנושא הרגש או שמא הנסיבות שעצרו אותך; שמישהו ממליצה לעסק שלך להוציא הכול על הגיע.

אלישיה פרוכט

מאמן ענייני ומאמן

רווח כספי ייעוץ ושות ‘

www.profitconsultingco.com