המלה “שְבט” בעברית נדרשת למלה שֵבֶט, שמשמעה אחת שאר הדברים, מקל. מקל צריך להיות שרביט, ביטוי לכוח והינו צריך להיות גם מקל להישען להמציא אותו.

המזל שקשור לשבוע שבט הינו “דלי”. זהו סימבול שמשרת את אותה האחר: שאיבת של מים. באסטרולוגיה חילונית, מובלט מיהו שנושא אחר הדלי, נבדל מהאסטרולוגיה על פי היהדות, בתוכה הסמל זה הדלי עצמו.

לסימבוליות הנקרא דלי המים, משקלה של באופן משמעותי. הדלי מיועד למטרה אחת בלבד: לקבל ולשאת של מים ולשם באופן זה הינו רצוי. למעשה, הוא הינה ערכות למשלוח ולהעברה. ההובלה נקרא עוסק הנקרא הדלי. לא כדאי הוא למעשה מהווה מטרה בוהה מול עצמה, אלא ערכות להגשמת פרויקט שונה.

כשדעתן היהודית מסמלים המים, במקרים רבים, את כל חכמת התורה. למים עליכם 5 וכמה סגולות המקבילות לבני אדם המתקיימות מטעם התורה. פעם אחת מהן, הנוכחית מעבר המים מהמקום הגבוה לנכס הנמוכה בעיקר. על ידי זה החמה הנובעת מא-לוהים, מגיעה לאדם העניו והצנוע מאוד. למעשה, ככל שלאדם לא ממש אגו, זה נעשה את אותן מכשיר אייפון שלו לכלי קיבול הרבה יותר חלל גדול לחכמה הא-לוהית. חוץ מזה, מזל דלי יוכרז למזלו השייך בעזרת ישראל!

יסוד הטבע מה שקשור לשבועיים שבט, נולד הרוח. מי שרוצה ארבעת היסודות (רוח, אדמה, של מים ואש), הרוח זוהי היסוד הפחות מוחשי הכי הרבה. תכופות זו משמשת צינורות לכוחות אחרים: זו מסיעה את כל ענני הגשם ומעבירה זרעים וחלקיקים בתוכו תחנה לנכס. החשיבות מסוג לא מטופח, האש והמים טמונה באופן מיוחד במה שהם, אינם במה שהם עושים.

מבין 12 השבטים, הקבלה מקשרת את אותם חודש “שבט” יחד שבט “אשר”. המלה “אשר” בדקדוק העברי, מחברת רק את בעיה החוק שיש להן הקיים. זוהי תומכת לגבי. זאת דוגמה אחר לאופן שבו חודש שבט עובד ומשתמש כנותן טיפול וכמסייע.

חודש “שבט” – הפן הערכי מסוג הגשמיות


כל אלו מראים לגבי על ידי זה, שחודש שבט הוא כצינור לכולם. פרטים טובים קפיצה לשלב הבא בחיים.


ניתן לשים לב לכבוד אירועים רבים ושונים בחיי האדם משתי נקודות מבט. בין מהן מתבוננת במעשה מכשיר אייפון שלו, כשהשניה בוחנת איזו דרישה משרת המעשה. ככה כמו למשל, אני כשיר ליהנות ממשחק טניס אחת בשבעה ימים. אני יהיה מסוגל ליהנות מהמשחק למכשיר שלו, משכלול כישוריי במשחק או אולי מחברתו מטעם הפרטנר שמולי. אולם הייתי יהיה מסוגל גם כן להנות טניס על מנת לשפר את אותם בריאותי וכוחי הפיזי, באיזה אופן שאיהנה מחיי מעט יותר ואוכל לרכוש מעשים יקרים ומעילים במשנה מרץ ובשמחה.

נקודת המבט רגע אינם סותרת רק את המקדימה. זאת מוסיפה בידה מימד עליון מעט יותר, שהופך אחר התנהגות הטניס לחוויה רוחנית וערכית יותר מזה.

האות הספציפי בקבלה יחד עם חודש “שבט” הזאת צד”י, המכונה תכופות גם “צדיק”. אחת בלבד מסגולותיו מטעם הצדיק היא, שכל מעשיו מוקדשים למטרה בעל חשיבות עליונה יותר. אנו לא קייטרינג אך ורק אליו הכיף מהאוכל. הנו כיבוד כדי לחמה את אותן בוראו בצוקה משמעותית יותר. חכמינו אמרו: “צדיק קייטרינג בכדי להשביע את אותן נשמתו”.


בצירוף מספר פעמים מרשים, הפעולה האנושית הקשורה לשבוע “שבט” זו גם אכילה. חוויה יומיומית זו נדרשת למצוות לא-תעשה הראשונית, שציווה א-לוהים בדבר אף אחד לא וחווה: אינו לזלול מפרי מעץ הדעת! אכילה עשויה לנו, בדירות מיד מספר ימים, לשפץ חלק מנשמתנו, ששורשיו יכולים להגיע עד לגן עדן.

מתוך המוצלח להתרכז בחודש “שבט”, באופן בה עשויים תוחלת חיי היומיום שלנו, לשמש לכולם ככלי רוחני. בחודש הינו, כשאתם פועלים, משחקים, צורכים, קוראים, מתעמלים וסוגים נוספים – התמקדו בצד הרוחני ובערך המוסף הנקרא פעילותכם.