A_Beka_Home_Schooling

חינוך ביתי על ידי בקה

511

סיכום:
תכנית הלימודים A Beka הינה בחירת פופולרית עד מאוד בעבור משפחות אחרות בחינוך ביתי. הינה מותקן וגם באופן משמעותי בתי עיתון נוצריים כמעט בכל הארץ.

ספרי A Beka פותחו במכללה הנוצרית פנסקולה. הם מבוססים על ידע הוא כח ומידע שנאסף לאורך תקופה על ידי חמישים שנה בכיתות האקדמיה הנוצרית אצל פנסקולה על ידי סופרים שונים. הנם מיוחדים ככה שאינם משתמשים ביצירות שפורסמו עכשיו לתכנית הלימודים שלהם, בסיסי חקרו …


מילות מפתח:
למידה ביתית אצל בקה, לימוד ביתית, תוכנית הוראה

תכנון המאמר:
תכנית קורס הנדל"ן A Beka היא בחירת פופולרית בצורה ניכרת עבור משפחות אחרות בחינוך ביתית. היא בעצם נמצא גם בהרבה בתי טקסט נוצריים בשאר אזורי ארצנו.

ספרי A Beka פותחו במכללה הנוצרית פנסקולה. הם מבוססים על אודות ידע ומידע שנאסף בזמן תקופה בקרב חמישים שנה בכיתות האקדמיה הנוצרית של פנסקולה בידי סופרים מקיפים. הם ייחודיים באופן זה שהם לא משתמשים ביצירות שנחשפו כרגע לתכנית הלימודים שלהם, קל במקום לבדוק ולפתח אתרי אינטרנט משלהם. ד& פרטים מהאתר ;ר וגברת ארלין הורטון הנם מייסדי טקסט "בקה", והסדרה נקראת על וותק גברת הורטון, ששמה האישי הוא רביקה.

התואר בבית ספר A Beka בנויה על ביסודה אודות נוצרים. מטרת ה המרכזית אצל תוכנית הנה היא בעצם לבסס ילדים באמונה הנוצרית. בכל היבט ונושא מרמז המתארת את השקפת הבריאה הנוצרית. הינו תוכנית למידה של בנויה חוברת תעסוקה ומפורטת באופן ניכר. זה מעתיק את מקום מגוריו שסע שונה שלב בכול נושא והוא מלא מאוד. הוא תכנית לימוד בעלת איכות לאותן משפחות בבית ספר שמאורגנות באופן ניכר או נדרשות לתוכנית מובנית באופן משמעותי.

ניתן לראות שלושה נתיבי כאשר מדפיסים תוכנית דירות מגורים המעצב המעצב A Beka Book. שאפשרי A Beka Academy DVD, המאפשרת 2 קורסי. הראשון הינה תכנית ההכנה בקרב המכללה המוסמכת חוק בה א בקה שומר את אותה הרשומות. השנייה הוא התוכנית הלא מוסמכת בבטנך ההורה שומר את אותם הרשומות. כל אדם מכסה את אותם המשאב רק. ההבדל הגורם היחיד היא המחיר. בערך, 4 לחוברות המלאכה, תקליטורי ה- DVD מכילים בתוכם מורים העוזרים לפרט את אותם סובייקטים ביתר טבלה.

האופציה השנייה היא אופציה A Beka Academy מסורתית בהורה. שכן זאת תוכנית הכנה למכללות מייצרת כל. בקה מספק למוצר שלך מדריכי מורים המסבירים בלבד לשם מה לערוך מעקב אחר קורס הנדל"ן וללמד ש. כל אחד מדריך אחר החומר ו- A Beka שומר בשבילך אחר הרשומות של העסק. זה יומיומי בצורה משמעותית לבית ספר רגיל חפים סטודיו בתים מעצב השיער. החברה שלך מעביר את הביצוע והבדיקות והם מדרגים בו ומוציאים כרטיס דוח. יש לוח קיימת אקדמי וגם דוחות התקדמות. זה הזמן כמעט יומיומי לאפשרות ה- DVD מינוס ה- DVD.

האופציה השלישית הינה ספרי השיעורים / חומרים כימיים לחינוך פרטי. הינה פשוט תכנית השיעורים. אין שום עניין אחרת בידי A Beka חוץ מ תכשירי הטיפוח. תשמור על יותר מידי הרשומות ותגדיר את אותה הקצב של החברה. תצליחו להזמין את אותן התוכנית כולה או לחילופין את אותו החפצים שלדעתכם מתאימים לילדכם. הורים האחראים רב גוניים שבוחרים באופן זאת יעשו שימוש בחלקים מתכנית למוד אחרת במשותף עם חומרי A Beka.ספר בקה הינה רכישה מעולה בשביל משפחות בבית ספר יום יומי. הגיע מבוסס ומבנה באופן משמעותי תנ"כית. זה הזמן היא בעצם ראשית חזק בשנים הראשונות במקצועות הליבה למשל קריאה ומתמטיקה, וממשיך לאתגר רק את התלמידים בזמן התיכון. התואר בבית הספר A Beka Book הנו פריט נהדר להדריך וללמד רק את ילדך ומציע נתיבי רבות.