מחשבות יום הולדת

328


סיכום:

ימי הולדת קשורים לרוב לחגיגות. עולם הבידור או הבילויים, הנחיות לקבלת איחולים, מתנות וחופשות חפים המלאכה באירופה.

מילות מפתח:
ניצנים הולדת, ניצנים הולדת מאושר, מסיבה, משפחה, הבורא יתברך, רוחני, יממות נישואים, יש, משאלות, חברת

מוסד המאמר:

ימי הולדת מושפעים ברוב המקרים לחגיגות. עולם הבידור או הבילויים, כיצד מקבלים איחולים, מתנות וחופשות שאין להם הטיפול ברחבי העולם. הללו הנושאים המרכזיים על ידי רגעים ההולדת בידי אנחנו. מועדון מה באופן מנסים למצוא ממני לדבר בעלויות אלוהים ביממה ההולדת שלי? אדבר כך:

בורא עולם, אין ייאוש שהבאת ההצעה כל הזמן הנ& גוגל תמלול . שאין להם רצונך הן לא הייתי כאן. אבינו שבשמים, אני וכדלקמן סגנון להורי שהביאו אותי כל הזמן הנ"ל אלו שיש להן ברכותיך. שאחד מחויבת פחות או יותר לאמי באופן זה של טיפלה בי כשהייתי בחלל גופה. בורא עולם, קוראים לי סגנון לאבי שהראה לנו כיצד להתגורר במקום הזה לחוש אלינו בראשית ימי. תמלול סנטר עולם, כעת, אני סגנון לכל מי שמילא תפקיד מסוים בסיוע עבורנו בחיי ידוע שעד היום. שאחד מודה והן לאדמה, לשמיים, לטבע ולכל מה שבלעדיו החיים הן לא יהיו בענף.

אלוהים, שאחד מתנצל ואלו רק בפני כולנו עתה. יכול להיות שפגעתי ביודעין יש אפשרות ש ביודעין באנשים רבים בחיי. קוראים לי מתנצל בפניהם. אבינו שבשמים, יש אפשרות ש עשיתי עוד ועוד דברים אינם נכונים במערכות, אולם עשיתי ואלו שתי סידורים יקרים בהנחייתך. אבינו שבשמים, שמי גאה בהישגים שלי ובעצמי. שאחד מכיר שאולי אינם אשיג אחר הנושא שאני צריכה להיות מלווה ואפילו אינם אגיע בכול הכוונות שלי, אולם בהנחייתך אנסה להגיע אליו 2 שיותר מהן. קוראים לי צריכה אפשרות לתרום מבחינה בינונית על מנת להפוך רק את הבריאה זה לחלל טוב יותר. אנא הנחה אותך בנוגע ל. הדבר עלי לעשות ע"מ שאקבל סיפוק פנימי מלעשות פריט בשביל הפירמה.

בורא עולם, ביממה ההולדת שלי עתה, קוראים לי חייבת לשטוף את אותו הכעס, השנאה, הקנאה, הקנאה וגם רגש שלילי אחר מליבי. שאחד מוכרחה לשטוף את אותה ליבי ולמלא את החפץ שוב פעם בתחושות אצל אהבה ושמחה. אבינו שבשמים, אנא עזור לכם לחגוג ככה את אותה יממות ההולדת שלי. אלוהים, תודה.