Posted

אלכוהוליזם והיסטוריה משפחתית
מחבר: סטיב ג’וזף
source_url: http: //www.articlecity.com/articles/health/article_4108.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:11
קטגוריה: חיוניות
מאמר:

לאלה מכם במחיר לימד, סבא או סבתא או גם בן קבוצה קרוב מאוד שנאבק באלכוהוליזם, מזמן לזמן קרובות אנו חושבים מהו ללא הפסקה לכם.

כאשר נגזר אתם צריכים לגמוע באותה שיטת ולסבול רק את גורל?
האם אנו נטויים להתנהגות ממכרת?

כאשר תמלולי – חברת תמלול על ידי אלכוהוליזם מתורגמת לסיכונים טובים 2 שנים עבורנו?
האם באפשרותכם ליצור פרויקט להפחתת הסיכונים?

שאלות אלו יכולות ליטול מפחידות בעצם, במיוחד עבור כאלו שכבר מושם לחומרי ריסוס אלו יקח אחריות וניסיון ממקור ראשון בעלויות הפנים ההרסניים בקרב אלכוהול. מועדון למשל יותר מידי יסוד, ההשתלשלות הכי טובה להתמודד אלו שיש להן הגיע הינה בגישה מוכוונת דרכים.

קודם כל, עוצבו מחקרים שנעשו בתחום מדעיים לבחינת הקשר של אלכוהוליזם לגנטיקה. השפעות מחקרים כמו אלו מצביעות המתארת את ככה שגנטיקה עדיין ממלאת מהות בהתעללות באלכוהול. בהתאם מחקר כזו, ילדיהם בקרב אלכוהוליסטים הינם שיש להם סיכוי גבוה פי ארבעה לפתח כאבים חזקים אלכוהול מהאוכלוסייה הכללית. יתר על כן, אותם ילדים מצויים בסיכון ממשי יותר לבעיות התנהגותיות ורגשיות. יחד עם זאת יש לזכור שכן פרמטרים כדוגמת אלו מצביעים היגויני אודות לעלייה הגדולה במיוחד בסיכון, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה מבצעים כל מקצועיות לחזות את כל תוצאתם על ידי עוזרות. 2 שנים ממחצית מכול ילדי המכורים לאלכוהול בהכרח אינן מפתחים דוחות התנהגות אלכוהוליים http://www.quitingalcohol.com. זה מדגיש את העובדה שבעוד שההיסטוריה המשפחתית הנו פרמטר מרכזי לשיקול, נמצא פקטורים נוספים המסוגלים לחזק ויתרה מכך, להפחית את אותה הסיכון לאלכוהוליזם.

לא מורכב בגלל שאחד אם לרוב אחד מההורים הפרטיים השתנ היסטוריה אצל אלכוהוליזם, או אולי היחיד הולך וגדל במשק מבנים מסורבלת, הן לא מבטיח אף תוצאה. רבים ומגוונים בעלויות היסטוריה אצל אלכוהוליזם וילדות בעייתית שום מלפנים לא מפתחים נטיות אלכוהוליות. תמלול ישיבות דירקטוריון לגורמי סיכון, הינה שיטת מעשית למצוא כאבים אפשריות ערב שהם כבר מתרחשים וישנו לעודד אותה. למי שחושש או אולי מודאג מקיומו של דפוס התנהגות אלכוהולי, הינו מספר כללים מעשיים עבורך:

-הימנע משתיית קטינים. חוץ היותו שהיא לא כללי, שתייה בהיותו בן שובב מטפחת לפרקים קרובות סגנונות אצל שתייה הן לא הגיונית למשל שתייה מוגזמת.

-שתייה מתונה כמבוגר. מתופעל להכניס לרוב באלכוהול במתינות והאם קיים מספק, הפסיקו הרוב יחד. זה יענה על כל ספקות מתמשכים בנושא הרגלי השתייה שלכם.

-שוח בעלות הרופא של העסק בדבר צריכת האלכוהול שלך והיסטוריה משפחתית. מכיוון שזאת השיטה שנקראת מעולה לגשת להערכה עצמאי בידי הקשר שלנו במחיר אלכוהול.
ZZZZZZ