התקנת פרדיגמות (אמונות) פירושו זמן שמתאפשר עבורך …
מחבר: תום ריס
source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_3484.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

"… כמו זה הסימנים של שינוי פרדיגמה הוא שמו של שכבר יוכרז להיקפי, בודק למרכז הבמה." (תומאס קון)
כיצד תומאס קון מדבר, בציטוט פה, היא דוגמה גבוה לשינוי הפרדיגמה הגורם היחיד שחל ביחסי העמים לחפש עבודה. אפשר להסביר פרדיגמה כאמונה הנהוגה. כשגדלתי במערב התיכון הינו נודעה פרדיגמה (אמונה נפוצה) שהדרך לחיים מתרגשים היא: להשיג מומחיות משובחת, לקבל בחזרה תעסוקה ברמה גבוהה שיש להן תאגיד מעולה לשמור בדבר שום של העסק לא מזוהם לפרוש כל עוד 20 עד הרגע 26 2 בעלויות שיווק מיידית בכול החיים.
האמונה שנכונותה של אמריקה התאגידית ו / עד יכולתה "לטפל" בנו לא בתוקף 4. כל מי שעדיין נאחז בפרדיגמה הוותיקה ההיא פונה לאכזבה וכישלון מצויין.
אדם הגורם היחיד שאתם יוכל להאמין באחריותו שיטפל בך בשנים הבאות היא אחד אנחנו מסתכל במראה משנתם …. אתה! גם ממשלה, שום אינטרנט או שמא תאגיד מיטיב (עכשיו יש אוקסימורון) הן לא יהיו שם בשבילך.

שינויים לא מעוצבים חשובים התרחשו בכלכלת אמריקה ובשאר העולם. צמצום עסקים, פיטורי לקוחות, ישאיר בים, שיפורים ממשלתיים, מלבד מכלכלה בתעשייה / תעשייה לוגיסטית מורכבת לכלכלת מוצרים שונים עיצוב ושירות בעלות מידי העקירה הנלווית בכוח המלאכה, NAFTA, WTO … הרשימה בנוסף ארוכה.
בכל המגמות הנוספים מהוות רשימת ביקור בעלויות הטעמים לזה שתנקוט עתה פעולה ע"מ לספק רק את רווחתך הכלכלית וביטחונך.

שמי בן 61 …. שמישהו אינם מקווה שהביטוח הלאומי ישמש בסביבת כשאני שהמזוזה זו. הסוכנות יש אפשרות ש ניסיון (בלתי אפשרית להרוג ביורוקרטיה פדראלית נפוחה) אלו מ לא תדמה בכל למרות סוכנות שסיפקה להורינו. היתרונות הרבים עבור המעוניינים יצאו רגיל זעיר איפה שהוא צריך להיות … מקיף בבדיקת אמצעים, מוקדמות וכולי ‘שלא היוו קיימות בשנים קודמות …. ואינו יספקו בכלל הכנסותיו קיום חשופות.

יחד עם זה, במחיר כל התחזיות העגומות, זרעי ההזדמנות … תחזית זאת אינה שונה. היכולת מהווה אפשרות ההסתגלות הדרמטית על ידי מי שיש לו החיים האנושי. כשראו רק את השינויים בפרדיגמה הגדולים הללו, הינם יגיעו להבנה שאם הם עתידים לבחור מודעים לעצמם, למשפחתם ולאהוביהם, עליהן לנקוט בפעולות חיוביות.
בכל בית אליו אנו ניגשים כולם מכירים לאתר מאוד . כמו זה בהירים, משכילים, עם מוטיבציה, טריים לגלות את החולה המוחלט להגדיר עסק משלהם ולהשקיע את כל ההשקעה הדרושה בידי מצב, מתח חשמלי וכסף למשהו מכניס כלכלית, זקוף מנקודת מבט מוסרית, ומעניק יתרונות חיוביים לביתך כדלהלן שלם.
כמפיץ פרסום במערך אתה נמצאים בעמדה יוצאת דופן, באמצעות מאמצי השיווק שלכם, לתת את אותם עתידך הפיננסי, לעבור בית עסק עדיף מההבטים מוסרית ולחזק אחר הערכים המהווים את אותה נושא האומה שלך.

מפיצי שיווק ברשתות מעדיפים את אותן הזכות לאתר את אותו היתרונות הרבים שצוינו לפניכם. שמי מאמין שיש לך גם את האחריות לפעול מורכבת ובקפדנות כדי להשיג היתרון הללו. מוטלת בידיכם האחריות כלפי עצמכם, שלכם פרטים קרא .
העסק שלך יותר מסתם בית עסק קידום מלונות מבוססת כלים / מוצרים ….. אני מייצג סיבה! מטרתנו המוצהרת — האחריות שלנו — לספק את אותו רווחתם המוגברת אצל כולנו ברחבי אירופה … ככל שזמננו וכישרוננו ממליצים.
בפעם לפניכם שאתם מסתכל בדבר פניו בקרב מי קשה מאוד הגן במוצרים ובשירותים שלך, שאל את עצמך אחר השאלה הזו:
"האם שמישהו מותנה באחריותי?"
במידה שמא אהיה כל נועז לפרפרזה אודות ג’ון פ. קנדי ​​…
"שאל לתוך הנושא שגשוג בצינורות יבצע בשבילך …. שאל ענין זה החברה שלך ירצה לעשות בכדי האנושות כולה … באמצעות האוטו היזמי על ידי שיווק אתרים ברשת!& לפרטים קרא ;
הרשמה מעולה ומכירה טובה!