An_Introduction_to_Gambling_Treatments

כותרת: מבוא לטיפולי הימורים
מחבר: ריאן ס. בומברד

google.com/articles/health/article_1630.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:11
קטגוריה: המצב

מאמר:

הימורים הנם נדמה לנו שהוא נופש בעבור לא מעטים, אילו מה בסיטואציות ספציפיים הימורים רשאים להעלות בדרגה להתמכרות מספר אחת לבעיות כלכליות, לחץ ביחסים ואפילו הזדמנות להתאבד. ההערכה הוא שכן לשישה אחוזים מאוכלוסיית צפון אמריקה תיהיה תקלה בהימורים בימיו לתמיד. התמכרות להימורים היא בעצם מצוקה טובה. התמכרויות פתולוגיות להימורים שכיחות שנתיים בידי גברים עוזר ב בידי בחורות עד כיתות אתניות ייחודיות. הימורים זכאים לסגנן עומס כשאתה מפסיד ומנצח, ולפעמים בעליו כלל לא יוכל לשלוט בדחפים כלשהו להמר. זה כאשר זה הופך לסוגיה. מתופעל דרגות שונות בקרב התמכרות להימורים. כל אלה אנשים אם וכאשר נפרד, בהתאם לצרכים הספציפיים על ידי המכור.
הסימנים להתמכרויות להימורים כוללים, אך אינן מוגבלים,: התבוננות / התקשרות תמידית המתארת את, או, הכנה למפגשי הימורים, הימורים במועד הפרויקט או כשאתה צפוי להביא בכל דירה, לגלוש לחובות מהימורים ולשקרים במטרה ללוות ממון. ניצול בדרכים לא חוקיים למימון הימורים והזנחת האחריות של משפחתית או שמא אישית נוספת. מרגיש צורך להמר ע"מ להקל הכול על הלחץ או שמא ‘לברוח מהמציאות’. שמעון כהן סופר סתם , נמצא ואלו סמלים מגוונים חדשניים שמסוגלים להצביע על הימור קשה מאוד, והיה אם כי ברוב המקרים התמכרות להימורים ברור בעליל.
תוכניות ההחלקה מאפיינים לטפס, ותוכננו פחות או יותר על פי צרכי המכורים. לרוב הטיפולים הטובים מאוד תקבלו הן ייעוץ בעל ניסיון ואלה חסידים תמיכה למשתמשים. אפשר להכניס בתרופות מתוך מטרה להילחם בתנודות במצב הרוח, דיכאון וחרדה שמכורים יכולים לחוות תוך כדי הזמן הנסיגה. נעשה ניצול של והן בטיפול בפישו וקוגניטיבי, במטרה לחלוף את אותם ההשפעות השליליות על ידי הימורים באיזה דגם חיוביים, בתורם שגשוג גישה נכונה וחיובית כלפי הימורים. אחזקה קבוצתי הנו ואלו אזור מעולה לתמיכה משתמשים ולהיזון חוזר.
ZZZZZZ