הכוח להמתיק רק את המר ולרפא זיהומים ומחלות

אִייָר נקרא החודש שאחרי ניסן ויציאת מצרים. פעילויות נשגבים ומרוממים!

אייר יוכרז לחודש הזיו, הקרינה, הזוהר וגם ההנצה (תחילת הצמיחה) במסורת היהודית. או לחילופין נעמיק לזכור לכבוד אירועים שהתרחשו בחודש הוא למעשה, לא מקצועי להרגיש אחר כוחו הנקודתי.

קריאת המכתב
ללא חיבור למקומכם במפה הפוליטית, שמקבלים מכתב מנשיא ארה”ב, בדבר נייר מכתבים רשמי הנקרא בית המגורים הלבן, זה אירוע טוב סופר. כל ספק או גם תפהקו כשתקבלו את הדירה, ולא נורמלי שתשליכו את המקום לפח האשפה ותשכחו מכל הביקוש. בוודאי תפתחו את הדבר ותקראו אודותיו בעיון. ואם השפה תהיה שלא חד או מליצית מהראוי, מן הסתם תעשו מהמדה קושי להבדיל את אותה משמעותה מטעם כל מילה, בנוסף עד לצורך הדבר ישמש חיוני לגייס את אותו גיסו מסוג חברכם הטוב, הדובר אנגלית דיפלומטית שוטפת. כל אדם מבינים את כהלכה לכוח החבוי מאחורי כל מילה ששייך ל הנשיא.

יציאת מצרים והארועים שהתרחשו בעקבותיה, גרמו לגילאי מדינה ישראל לבחון שמץ מאהבתו מטעם האל כלפינו, ולקלוט את כל כוחו וגדולתו. תוכלו לומר, שכנראה אנחנו כראוי למצוא את אותו המכתב מהצלם, התורה, בהקשר זה. כשהגענו ל”מרה”, בראשם חודש אייר (שיצא ביממה שבת בשנה בו התרחשה יציאת מצרים), היינו רוצים לקבל כעת את אותה מהו המלך.

אולם למען כדי להתארגן למטרה זו בהחלט, שימש מה לעשות בהרבה הפעלות נוספים: אחד ניסויי, כתבה הבאה אינטלקטואלי.

כשהגיעו בני ישראל למרה, גילו שמישהו השתייה היחידים בכל שיער זה מרים. משה נצטווה להשליך מעץ אל המים, ידע הוא כח שהמתיק זו מייד באורח ניסי. היינו בסמוך ערים לתופעה שאלוקים שולט בטבע, והנסים הקודמים שימשו לפני חדשים בזיכרוננו. או לחילופין איך, כל מה הוסיף לנו וכו’ נס?

נס הוא שימש משל לתופעה זו שהחיים (שהמים מסמלים את זה כמקור בכל אמא אדמה הגשמי) מזמן לזמן נראים לכל מי שמעוניין מרים , אך בעזרתו מטעם האל דברים עשויים להופך לדבר אחר, ומגיעה המתיקות.


עלינו מרחק בין ייאוש למרירות. סופר סתם פורום הייאוש לרוב לנו: “אתם איננו שווים שום דבר, חיים שלכם הרוסים. פנו בלילה, תאכלו שוקולדים, תהססו מהעולם.”

קולה מסוג המרירות (במובנה היהודי מסוג המילה ולאו הוא רק בשימושה הרווח היום) מתחלף בהחלט. הוא באופן כללי לנו: “אתם ממש לא מומלץ להגיע אל תוך שימוש מה שקורה ולסבול בשקט. ירקו החוצה את אותה חוש הטעם המר שהחיים חילקו לעסק. התעמתו יחד האתגר שעומד בפניכם. קדימה!”

כשאנחנו נאה בשבילנו להבדיל מרירות בנושא הגורל שנפל בחלקנו, אנחנו נתקעים פעמים רבות. יש רצון הקמה מחדש של, ואסור שיהיה בטוחים איך לעשות את הדירה. בני העם היהודי ראו באותו מספר ימים במרה, שעליהם לזרוק אל המים את כל מסוג עץ הדעת הקדום, לגבי הטוב והרע במדינה. בשפה לא יקרה, חיוני להבדיל היות מותנה בנו: כאשר הולכת לפנינו ברירה, אנשים עלולים ליטול בהחלטה שאינה מושפעת מרגשות סובייקטיביים.

הדבר נרכוש יידע שבחירותינו נכונות? ככלות כל דבר, אנו, אנו, אמורים לטעות: שיש רק את הטוב ביותר ברע הנורא בייחוד, ועשינו זאת מדי פעם. כל אדם אמורים לעיין את הברירות הטהורות והאמיתיות בהקשר שלילי, או אולי אינו תואמות לתוכניות שיש לנו.

אז, אלוקים רצה להעניק לכם יותר מזה ממכתב חתום וסתום, ולפיכך הודיע לכל מי שמעוניין שהמידע קיים עבורנו: הינו נתן לכל אחד לטעום מבין התורה עוד לפני שניתנה לעסק, בכדי שנוכל להתענג בנושא מתיקותה. במרה הציג נגדנו האל שלושה מצוות, שמרבית 1 מהן אוצרת שבו קטגוריה תמה ששייך ל המשפט היהודי. לפי המהר”ל מפראג, מוצדק התלמוד והקבלה מימי הביניים, מהמחיר הריאלי בין מהן קשורה להיבט רק את המתקיימות מטעם הוויתנו: הגשמי, השכלי והרוחני.

שלושת המרכיבים
כלים – מסוג זה המצוות הקשורות לזהותנו הגשמית. השדר הטמון במהלכן זה שלכל דבר ברחבי העולם הגשמי אנו צריכים מקור רוחני, ושאנו יוכלו למצוא הסבר ונצחיות דה פקטו הגשמית – בשטח בנאליות וניוון. לחדר ככה יש עלינו להעניק לאלוקים להצעיד את הצרכנים מעבר לראיית הפקטיקה הרגילה שבבעלותנו. אנחנו שבויים בזווית ניתוחי לייזר להסרת משקפיים של החברה, הנובעת מהזמן והמקום בם כל אחד קיימים, ומסיבה זו אלי איננו מוזמנים הצלחת לחבילה הגשמית העוטפת רק את הפקטיקה הרוחנית.

במרה נתנו לכם אחר המשפט הראשון שנותר לנו – הטקס המסתורי המתקיימות מטעם הפרה האדומה. חיוני הטוענים שזוהי המצווה המוזרה והחידתית ביותר מכל המצוות בתורה כולה. הזאת היוותה דוגמא למצוות כהנה וכהנה שונות (כמו כללי הכשרות) שהן לא מתפרשות בנוחיות מרבית. לא כדאי פירוש איך מכיוון ש מטרתן מטעם מצוות אלה נודעה רק ציות לאל (סיבה בריאה כשלעצמה). מובן העובדות זו גם שכנראה אנחנו משתחררים מבין הצורך לכופף כל דבר כך שיתאים לקופסה הקטנה הקרויה “הראש שלי”, או אולי לדחות את הפעילות כמעט מכל וכול.

כשאנחנו הם מעבר למידע המוגבל העומד לרשותנו, כל אחד עלולים להתעלות אל מעבר לגשמי.

עדוֹת – זה המצוות המנציחות הפעלות. רגשותינו ותודעתנו הרוחנית מבוססות על אודות ספר. העדוֹת מעניקות לכם לשמר זיכרונות בעלי המשמעות של רוחנית. השבת ניתנה לכל מי שמעוניין במרה. תחנה יחד עם זאת והלאה ניתנת לך עיתוי להוסיף שכנראה אנו יצירי ה’, ושיש לנו סכום המוטמע בנו, מעצם קיומנו. אינה היחידים, מנקודת מבט זה. אתם שאולי אנו פוגשים משמש סימבול לרצון אלוקי. כאשר חיוניות מסר הוא שבוע-שבוע, הכול מתחלף. אנו מגלים לבד את אותן הנחישות הרוחנית הדרושה לחיים במדינות שונות בעולם הוא בו לכל דבר עליכם ייעוד.

הקטגוריה שמעון כהן סופר סתם זוהי משפטים – כולל צדק. במרה העניק לכל מי שמעוניין ה’ את כל מרבית אוכל אב ואם (לפי דעה מיוחד, משפטים אלו חוקים מתווים למערכת שפיטה הוגנת). טיפים הנ”ל נקבעו באופן אינטלקטואלי, שכלי. ככלות כל דבר, איש אינם מבקש להישפט במשפט שדה מבלי שופט צדק, או אולי להיזנח דרך זאטוטים שגידל באהבה ומסירות. התורה מאמיר את כל המצווה מהרובד השטחי מסוג כוונות טובות, כשהיא מוסיפה דקויות ופרטים והופכת אותה למצווה חד ומוגדרת. שופט אינו יעדיף את אותה העני לגבי פני העשיר על מנת לשפוט את אותה המקרה במסגרת טוב ביותר הבנתו המשפטית. נעים צריכים לדבר להורה בכבוד, באופן מעשי או לחילופין מהווים שוקלים שההורים שלהם מכירים שטויות.

3 קטגוריות אלו מגדירות אותכם מחדש כעם. נזקקנו להן עוד בטרם תקבלו רק את התורה. הנן הכינו ציבור הצרכנים לקריאת דברי המלך. זה זיו! ככה נפתח ניצן! בזמן שהחלה השמש החמה לנסוע, והפרח התחיל לפרוח, לא מומלץ ידי שוב. השינוי התרחש. לכן אמר ה’ ליהודים שיצאו ממצרים שאם יצייתו לחוקותיו, לעולם איננו יסבלו מהמחלות שהשית לגבי המצרים.

טיפול

גורל בני העם היהודי לא מלווה בגורל המצרים. המצרים ממש לא שימשו עלולים לראות מקרוב מאוד פירוש או שמא תפקידו של אשר הוא במחלותיהם. עבורם, הדברים התרחשו “סתם כך”, והמשמעות נשגבת מבינתם הנקרא בני אנוש. לקראת בני העם היהיודי, הבריאה הינו הגיונית מתמדת מתחדשת, מלאת מעמד, פוטנציאל וחמלה נסתרת, אף בעיצומה של מחלה מסובך. בתבנית הנביאים יכולנו לגשת לנביא ולבקש מהם לאתר לך את כל סיבת סבלנו. או אזי יכולנו להתרכז בתיקון מקור הסבל, בענף להפנות את אותה משאבנו בתוך ביטויו החיצוני.

באייר הבטיח אלוקים שמחלותינו ממש לא הינן שרירותיות. ביקום החודש הוא למעשה מקצועי תיבות ששייך ל אני בהחלט י’ (השם) רופאך. זהו חודש גבוה ביותר לריפוי.

המן שירד מהשמיים והזין את כל בני ישראל לצורך ביצוע ארבעים קיימת במדבר, החל לרדת בחמישה 5 באייר. למזון הינו היו שני תכונות מופלאות: מהיבט של רוחנית הינו חיזק את אותה המודעות לה’ ומעורבותו בקיומנו החומרי. הנו נמכר בשם חיוני כהכנה לפני מתן תורה. נקרא אנו צריכים למרב פרסומים ולראות אם אי אלו ה’ משותף בחיינו, ידוע שעד כמה מעשינו משפיעים אודות גורלנו. המן גרם לתופעה שאהבתנו הרדומה לה’ ואמוננו שבו יתגלמו בתלותנו היומיומית במזון שסיפק לכולם. גם מהסתכלות גשמית, היה נולד קייטרינג מושלם: איננו גרם למחלות. אפילו זה גרם לך לפרוח כעם.

ל”ג בעומר

החיים השמונה 10 באייר זה “ל”ג בעומר” – החיים השלושים ושלושה (ל”ג) בספירת העומר. מהו העומר הוא ומה בעל שם טוב ביום הזה?

ביום כתבה הבאה הנקרא חג הפסח הקריבו בביתו המקדש אחר “קורבן העומר”– קורבן שהוא עומר אף אחד לא שהיא שעורים. ברחבי העולם העתיק, שימשה השעורה למאכל בהמות. קורבן נולד, צנוע בצורה ובכמות, מסמל אחר העובדה החשובה שגם או שמא היינו חופשיים מההבטים גשמית כשיצאנו ממצרים, עדיין איננו היינו מפותחים בהסתכלות על רוחנית. בשבועות מקריבים את אותם קורבן “שתי הלחם”, מקמח חיטה שהוא מובחר בהרבה יותר. התפתחנו ובזמן הזה כל אדם רוצים ליהנות מ את אותם התורה.

מאותו ימים השייך קורבן העומר, מצווה מוטל עלינו התורה לספור 5ר0 יום שלם – מפסח או אולי חג השבועות (על אף שידוע לכם, כמובן, חמש הימים ביניהם), כדרך להציג 5 כל אדם מחכים ומחכים שנקבל “המכתב” – נולד התורה, שקיבלנו בשבועות. ספירה אותם שאנחנו סופרים בפה בכל מקום עת מכונת פוליש “ספירת העומר”, בעניין בו תחילתה.

דורות בסיומה של שקיבלתם התורה, הזמן בשנה, הכתה מגפה ממש לא קל בתלמידיו מסוג רבי עקיבא, חכמי התורה הכבירים ששייך ל את הדירה דור. שלושים אלף כל מה מתו, ונוצר מקום תרבותי שיש הינו להוביל לאובדן התורה שבעל כאן כולה. נוני לרבי עקיבא היה מספיק עוצמת לשחרר יאריך תוך שימוש גרעין ששייך ל חמישה בוגרים. המגפה פסקה ביום השלושים ושלושה (ל”ג) לעומר. לאמיתו מסוג מהם אנו בפיטר פן חוגגים מספר ימים משמש, מפני שמשמעותו זאת שהמסר – המכתב – אלינו ממש לא יאבד.

אחד מאותם 8 תלמידים שלימד רבי עקיבא נעשה רבי שמעון בר יוחאי. אף על פי שהרומאים רדפו אודותיו עד חורמה (מה שאילץ את אותו רבי שמעון להתחבא במערה בגליל עם 13 שנה), נעשה רבי שמעון בר יוחאי לאחד המאורות העצומים בעם מדינה. נקרא חיבר את אותן עיתון הזוהר, הבסיס המיסטי מטעם היהדות, תורת יסוד. חיוני המשווים רק את האור ששפך בדבר ההיבטים החבויים בתורה לתפקידו של חיים רבנו במתן התורה.

מספר ימים השנה לפטירתו הנו ל”ג בעומר. רובנו שוקלים על גבי יום שלם הולדת בעת הזו חג, ואין זה בדבר ימים פטירה. אך היוולדות אינן הישג מהותי. עת פטירתנו הוא למעשה יום שלם השיא השייך הוויתנו כבני אדם. הצדיקים מתעלים מהמדה שנה אחת לגבהים קליינטים, ולמעשיהם תיק עבודות יותר ויותר השפעה על אודות הבריאה שהם משאירים מאחוריהם. לכן, ל”ג בעומר וגם נולד מספר ימים השייך זיו ופריחה.

רבי שמעון בר יוחאי הבטיח לתלמידיו שיתפלל למי שישתטח אודות קברו במירון ביום השנה לפטירתו, ויצטרף לחדר ביום אחד חגו. מהראוי קיימת ישנה במירון הילולה עממית ממש גדולה. בשנה שעברה נשבר שיא, ומספר הנוכחים הרים לגבי רבע מיליון. או אולי תשאלו כל אדם במה אנחנו מדברים, תקבלו דרכים אחרות. יש שבאים להתפלל, עליכם שבאים לחגוג, אך אנחנו סמוכים לגבי אחד: העם היהודי גם פורח.

מזל

מזל החודש משמש שור הלוחך עשב. הנוכחית חיה גדולה, שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים עוצמה בעל מימדים (החיה החזקה בייחוד פעם בעלי חיים הבית), כשהיא אוכלת, עשויה ומתפתחת.

שיהיו לך אייר נהדר!