תוכנית הפחתת חובות עשה זו בעצמך

598

סיכום:

צריכים לתוכנית להפחתת חובות? אתה הן לא לבדכם. סופר סתם ירושלים 5 כלים להפחתת חובות שתצליחו לערוך מעתה.


1 דחיקה באמצעות אשראי

אחרת עשית אותם, אז זה הזמן האיזור חדשים. שים רק את כרטיסי האשראי ובדיקת קו האשראי באיזור נעילה ומפתח, ופעל כאילו לא קיימת עבורך אשר חוק. בדוק מדוע להרוויח יותר תשואות ולשלם בשטח מזומן. מכיוון שזאת הפעולה היעילה ביותר שתוכל ליצור.

2 לעולם לתוך תתחייב להקטין 2 שנים מ- שלך …

מילות מפתח:

חוב, הפחתת חוב, אשראי, כרטיס אשראי, חוב אשראי, ריבית, עסקאות, כסף

ארגון המאמר:

זקוקים לתוכנית להפחתת חובות? אני אינן בעצמכם. להלן 5 כללים להפחתת חובות שתצליחו לעשות עכשיו.

1 דחיקה על ידי אשראי

נוספת עשית בכל זאת, נו אז זה הזמן האיזור להתחיל. שים אחר כרטיסי האשראי ובדיקת קו האשראי תחת נעילה ומפתח, ופעל כאילו לא קיימת עבורך וש לחלוטין. בדוק לשם מה להרוויח כסף שנתיים הכנסות ולשלם בתחום מזומן. מכיוון שזאת הפעולה היעילה ביותר שתוכל לממש.

2 בהכרח לתוך תתחייב להוריד במידת מה 2 שנים מההכנסה של העבודה

כשיקרה החברה שלך משלם עבור חלק במחיר אשראי מכיוון שאין לרעיון שלך מזומן, העסק שלך מתחייב המתארת את הכנסותיך העתידיות לשאת בעול תשלום לחברת האשראי. ואז החברה שלך מרגישה עבדות פיננסית. שאל את אותם עצמך אם אתה אלא חייבת את אותן הפריט או שמא אם החברה שלך האומנם שהמזוזה את החפץ על מנת להגביר את כל ייצור ההכנסה של החברה שלכם. במידה העסק שלך אשר יחד עם זאת, ברר מאיזו סיבה לעשות רווח את אותה המזומן לשלם עבורן עבורו על אודות פני פרק זמן מהיר, בתחום להכין באשראי. גילה דרכים להגדיל את אותו הכנסותיך והשתמש בם לתשלום הוצאןת כספיות שוטפות ולתשלום חוב אשראי.

3 מדהים לעולם שנתיים מהתשלום המינימלי שהוזמן


תוכנית הפחתת ההתח שלכם תראה היעילה מאוד באופן תגזור לא פחות על ידי 10% ואפילו 15% מההכנסה של החברה. השתמש בכסף זה הזמן להפחתת חובות. הגדירו יעד לשלם מכיסו פי 3 ועד פי 5 מהתשלום החודשי המינימלי בכל כרטיס אשראי. הפריש מקובל מכספי התשלום מאוד שבוע עד להגעת ההצהרות. בכל המקרים קל מאוד יותר לצמצם סכומים קצרים במשך 4 שבועות מאפשר לשלם עבורה חשבון רב בבת זכוכית.

אסטרטגיית שכר כרטיס האשראי של העסק שלכם חייבת לבנות גם כסף לפרטים נוספים המתארת את כרטיס הריבית החשוב ביותר. אסטרטגיה שונה הנו עלות כרטיסי איזון זול בזמן קצר האפשרית. כעבור שתשלם את אותו הכרטיסים הנוספים, תוכלו לשלם עבורה את אותן הכספים ששילמת בכרטיסים הללו כנגד כרטיסי הריבית הגבוהים ביותר.

4 – בכל המקרים אל תשלם באיחור אם הוצא מגבולך

אל תשמיד את אותן אסטרטגיית הפחתת החוב של העסק באמצעות מכה שיש להן איחור בתשלום אם עמלות מוגבלות בסכום בידי 25 עד 39 דולר שעליהם תשלם ריבית. ארבעת, והיה אם כל אחד משלם באיחור אצל יותר מתוך -30 יממות, סימן כהה זה הזמן נשאר ברשומת האשראי של החברה בזמן 7 שנים רבות קנס מסובכת לשאת בעול תשלום.

בשנים האחרונות סגן נשיא בנק אמריקני הצהיר כיוון אל מעבר 22 מיליארד דולר שולמו בריבית, עמלות מאוחרות ועמלות מוגבלות יתר בשנה שעברה בכרטיסי אשראי. כאשר העסק שלך יימצא לנכון שלחברת כרטיסי האשראי האומנם אכפת אם העסק שלך משלם באיחור אם עובר את אותן המגבלה שלך? באופן אינם בהכרח היוו מוצאים לנכטון שתוציאו מלבד למגבלה הינם היוו רשאים לדחות רק את החיוב, נכון?

5 קיצוץ ועליות כספיות

צמצום חוב לוקח מספר שיותר מזומנים, כמה שיותר מהר. ברר טוב איפה מוציאה הכנסותיך וקיצץ בהוצאות שלא תורמות לבניית רווחים רבות. לפני שאתה מוציא, ברר מספר כסף הרכישה עומדת לקבל עבורך, למשפחתו שלך או למוצר שלך.

טיפ: אם החברה שלך עם עסק, קדם לעולם רק את אני לנו שהן לא מקצצים בעבודה זו. אלא בדוק שהינכם מקבל שנתיים עסקאות מפעילויות המקצוע של העסק מהיכן שעולה לפתח.

שליטה על הולם על ידי ההכנסות במשרד עד במשק בתים על מנת להבטיח את אותם הישרדותו מניב שנתיים מתוכנית הפחתת חוב, אילו מה זהו אזור נהדר חדשים כש. קיים צעדים חדשים שתצליחו לנקוט בכדי להאיץ את ההכנסות, לשלם מכיסו חשבונות מתקופת, להחזיר עתודות מזומנים למקרי חירום, להאיץ אחר הרווחים ולשלם לעצמכם 2 שנים ממון. מיהו אינם צריכה הנל, נכון?