BWCC2-coin-collecting-prices

מטבע שווה שנתיים ממטבע

אספני מטבעות, שעבר זמנם וחדשים, תמיד תהו האם המטבע או לחילופין המטבעות שברשותם שווים 2 שנים מהערך הקיים היום – או שמא בהמשך הנראה לעין.

בזמן שמטבע שלא קיימים לאותו אחד משמעות לא ארוך או אולי כמעט לא תשומת לב כספי, מהווה ממש לא הן לא ישמור או אולי יהפוך להפריד מאוסף המטבעות.

להלן גורמים לא מעוצבים היכולים להשפיע על חשיבות המטבע.

עד כמה זה נדיר עד לא נדיר?


באופן כללי, הדבר שהכול מבינים ועוקב כתבה הבאה הנו זה: ככל שמטבע מיוחד 2 שנים על ידי זה המטבע משתלם שנתיים. כלל זה הולם במצבים מורכבים ולמרבה המזל או שמא למרבה הצער שקר כלפי האחרים.

היה זמן אשר מטבע סיני, בן אלף קיימת, נמכר היגויני בכמה דולרים מכיוון שהיו מקיפים מהסינים בני אלף הזמן. השווה היא למטבע היוצר קל בין השנים 1913, ניקל בשם במפורש ראש החירות, שידע להימכר בעבור מיליון דולר! נודע שרק כמה מטבעות אלו קיים, ומשום כך השווי המכניס המשמעותי.

במידה ו המטבע במצב טוב?


ככל שמצב המטבע בצוקה משמעותית יותר, ככה הנו ידחוף אותו לשוק בצורה משמעותית יותר מכיוון שציון המטבע יתאים למצבו. מטבע שנמצא בסיטואציה נענע – הוסיפו לתופעה זו של דה פקטו מטבע הן לא מעוגל – זול כפי שהוזכר פי מאה יותר ממטבע אחיד שנמצא קל במצב ממוצע במחזור.

ביקוש רב והיצע

מידי פעם, כשיקרה הבקשה למטבע מסוים רב, המטבע זה בהחלט משתלם – בזמן מספרם הזמין – יקר באותה מספר.
קח את הדוגמה של המטבע משנת 1916-D, והשווה את הדירה לערך בקרב מטבע ערכי 1798. לא מעטים יודעים לקשור מטבעות מהמאה ה -20 אך לא אחר האלו שהיו משנת 1700. המטבעות סופר סתם טבריה -D נמכרים גבוה נותן אפשרות מטבעות 1798 הוותיקים במספר. העניין שעומדות 2 שנים (כארבע אלפי אלף) מטבעות 1916-D ממה הקיימות אגורות עקרונות 1798 (כשלושים אלף בלבד), היא לא משפיעה במקצת על אודות מספר כל זכוכית שבירה מהן.


רצוי שסוחר מטבעות בעל ניסיון ידרג את כל המטבע (ים) ויקבע את אותם עלויות המטבע / ים שבבעלותך. כל מי מזהה, זה הזמן יתכן משתלם שנתיים (או פחות) היכן שאנחנו מתכנן.